Zagreb/Beč, 10. ožujka 2021. (Erstebank) – Erste Group krajem 2020. godine, nakon odgode zbog globalne pandemije, pokrenuo je dugo planiranu reviziju poglavlja o fosilnim gorivima u svojoj „Odgovornoj politici financiranja“. Sve veća hitnost izazvana rastom globalne temperature dovela je do pooštravanja financijskih parametara Erste Groupa u aktivnostima povezanima s termalnim ugljenom. „Pandemija koronavirusa jasno se pokazala kao prilika za ponovno ekološko pokretanje cijelog gospodarstva. Vjerujem da budući rast mora dolaziti iz održivih projekata“, rekao je Bernd Spalt, izvršni direktor Erste Grupe.

Završetak poslovnih aktivnosti u industriji ugljena 

Ograničavanje globalnog zagrijavanja na 1,5 °C utvrđeno Pariškim sporazumom iz 2015. godine može se postići samo ako se upotreba ugljena kao izvora energije postupno ukine već do 2030. godine. To je razlog zbog kojeg se Erste Group obvezao na postupno smanjivanje financiranja rudnika termalnog ugljena i proizvodnje električne energije iz ugljena, s krajnjim ciljem postizanja nulte neto izloženosti do 2030. godine. Što se tiče ugljena, Erste Group već sada ima vrlo malu relativnu izloženost rudarskoj prozvodnji ugljena, ali struktura energetskih izvora proizvođača u regiji često odražava energetske izvore zemalja. Uzimajući u obzir ukupnu izloženost proizvođačima s udjelom ugljena u strukturi energetskih izvora većim od 10%, manje od 0,3% portfelja Erste Group sada je izloženo proizvodnji električne energije na ugljen.

Sektor termalnog ugljena značajno doprinosi porastu temperatura našeg planeta, a time utječe i na globalna društva i buduće generacije s obzirom na očuvanje okoliša, ljudska prava te javno zdravlje i dobrobit. Erste Group zauzima jasan stav te se pridružuje ostalim vodećim financijskim ustanovama pooštravanjem svojih parametara za financiranje aktivnosti povezanih s ugljenom.

Kao rezultat ažurirane politike, novo izravno financiranje ulaganja u imovinu povezanu s ugljenom ili novčani tokovi vezani uz rudarstvo, preradu ugljena, preradu koksa ili proizvodnju električne energije na bazi ugljena više nisu prihvatljivi. Navedeno uključuje proširenje, obnavljanje i servisiranje postojećih postrojenja, kao i opskrbni lanac namijenjen izravno imovini rudnika ugljena ili elektrana na ugljen. Nadalje, korporativno financiranje više se neće osiguravati za tvrtke ili grupe tvrtki koje proširuju svoje kapacitete za ugljenokope i proizvodnju električne energije na bazi ugljena te one tvrtke koje više od 25% prihoda ostvaruju u industriji ugljena. Također, Erste Group više neće prihvatljivim smatrati financiranje trgovine ugljenom kao robom, skladištenje i preradu ugljena.

Financijski angažman s izravnim financiranjem imovine povezane s ugljenom nastavit će se do dospijeća postojećih ugovora; revolving ugovori u ovoj sferi neće se produljiti nakon isteka 2023. godine.

Osobito u regiji SIE, ugljen je još uvijek važan čimbenik koji osigurava energetsku sigurnost i ostaje značajan primarni izvor energije u centraliziranim sustavima grijanja  za neke od zemalja regije. Uzimajući u obzir tu ovisnost o ugljenu, Erste Group želi podržati tranziciju regije prema napuštanju ugljena bez ugrožavanja energetske sigurnosti i društvene odgovornosti. Uzimajući u obzir sve čimbenike, Erste Group vodit će detaljne razgovore sa svojim relevantnim korporativnim klijentima kako bi do kraja 2023. mogli postaviti vjerodostojne planove tranzicije. „Podržavat ćemo napore klijenata u tranziciji te prestanak njihovog djelovanja u industriji termalnog ugljena do 2030. godine“, rekao je Spalt.