Zagreb, 2. ožujka 2023. (GIA) – U 2022. godini, Franck Grupa ostvarila je prihode od prodaje u iznosu od 812,1 milijun kuna što je za 13% više nego godinu ranije. Uslijed značajnog porasta cijena sirovina, posebno sirove kave, koja je na najvišim razinama u posljednjih 11 godina, kao i ostalih materijala poput ambalaže i logističkih troškova te energenata, čiji bi porast cijena imao još negativniji efekt bez intervencije Vlade RH, Franck je u 2022. prema nerevidiranim podacima, ostvario za 12,7 p.p. manju bruto maržu. Normalizirana EBITDA iznosila je 61,6 milijuna kuna što je za 37% manje od prošlogodišnje, dok je EBITDA marža iznosila 7,6% što je pad od 6,1 p.p. u odnosu na godinu ranije.  

Negativni trendovi koji su doveli do drastičnog porasta cijena sirove kave još početkom 2021. nastavili su utjecati na globalno tržište i u 2022., u kombinaciji s rastom cijena mineralnih gnojiva i rada, koji u troškovnoj strukturi uzgajivača kave sudjeluju s 80 posto. Na cijenu sirove kave utjecali su i drugi faktori poput povećanja troškova brodarskog prijevoza (vozarina za „food-grade“ kontejnere) zajedno s logističkim izazovima i poremećajima u opskrbnim lancima.

Situacija sa sirovom kavom specifična je i zbog neizvjesnosti vezano uz vremenske uvjete koji su nepovoljni za urod. Na globalnoj razini za sezonu 2023./2024. opet se može očekivati deficit sirove kave u odnosu na potražnju što bi bila druga sezona zaredom da imamo manjak sirove kave u odnosu na potrebe svjetskog tržišta, a time i dodatni pritisak na proizvođače. Nastavljaju se i pritisci na sve ostale ulazne cijene. Ugovori koji su potpisani tijekom 2022. godine s dobavljačima sada će imati puni godišnji efekt na povećane ulazne cijene za razliku od djelomičnog efekta u prošloj godini. Iz svega navedenog, vidljivo je da je najveći udar porasta cijena prošao, ali nikako nije završen te očekujemo da se prenese i na ovu godinu. Bez prilagodbe na iznimno zahtjevne okolnosti, a što je Franck pokazao, neizvedivo je održati neometano odvijanje poslovnih i investicijskih aktivnosti te odgovoriti izazovima na tržištu rada.

Unatoč rastu ovih troškova, u Francku su nastojali da se efekt tržišnih poremećaja u što je moguće manjoj mjeri prenese na krajnje potrošače. Veći dio troškovnog udara Grupa Franck sama je amortizirala i to prije svega optimizacijom internih resursa, uključujući i prilagodbu broja zaposlenih.

Uzimajući u obzir poskupljenja prehrambenih proizvoda s kojima se suočavaju naši potrošači i posljedični pad kupovne moći, svjesno smo išli na smanjenje naših profitnih marži, čime smo osigurali stabilnu poziciju na tržištu u oba prodajna kanala. Iako je manja korekcija cijena naših proizvoda u 2022. godini bila nužna, ona nije značajno pokrila rast svih ulaznih troškova. Naime, najveći dio troškova sami smo amortizirali optimizacijom internih resursa, što se u konačnici odrazilo na pad naše profitabilnosti. Unatoč ovim izazovima, naša je strateška odluka zadržati visoku kvalitetu proizvoda, kao i garanciju vrhunske usluge i pune podrške za naše partnere. Ujedno, kao punopravni član društva International Coffee Partners, u Francku nastavljamo aktivno doprinositi razvojnim projektima s ciljem održive transformacije sektora kave i podrške malim poljoprivrednicima koji se suočavaju s negativnim posljedicama klimatskih promjena na urod kave“, istaknuo je Ivan Artuković, direktor Francka.  

Izvor i foto: Franck

Objavljeno 2. ožujka 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.