Zagreb, 24. travnja 2023. (GIA) – Franšizna industrija u Hrvatskoj prolazi kroz razdoblje brzog rasta i promjena, koje je obilježeno snažnim razvojem domaćih franšiznih sustava. U posljednjih nekoliko godina, hrvatsko tržište franšiza doživljava neviđen rast, što ukazuje na sve veću popularnost ovog poslovnog modela među poduzetnicima i investitorima.

Jedan od ključnih pokretača ovog rasta je internacionalizacija hrvatskih malih brandova, koji sve više prepoznaju potencijal franšiznog poslovnog modela kao sredstvo za širenje i skaliranje svojih poslovanja izvan nacionalnih granica. Takav razvoj omogućava hrvatskim franšizama da uđu na nova tržišta i ostvare konkurentske prednosti u globalnom okruženju, navodi se u Prvom izvješću o kretanju domaće franšizne industrije u Hrvatskoj, kojeg je pripremila konzultantska kuća Colak Franchise Consulting Group.

Što se tiče industrijskih sektora, hrvatska franšizna industrija pokazuje veliku raznolikost, s franšizama koje pokrivaju širok spektar djelatnosti, od ugostiteljstva i maloprodaje do usluga, obrazovanja i medicine. Ova raznolikost pruža poduzetnicima širok izbor poslovnih prilika i potiče inovaciju unutar industrije.

U budućnosti se očekuje nastavak rasta broja domaćih franšiznih sustava, a zdravi rast franšizne industrije i interes investitora mogli bi poslužiti kao katalizator za širenje franšiznog poslovanja u regiji. Kako hrvatsko tržište franšiza postaje trendsetter u regiji, vjerojatno će potaknuti rast franšiznih sustava i u susjednim zemljama, čime će dodatno ojačati regionalnu franšiznu industriju.

Sve u svemu, hrvatska franšizna industrija nalazi se u uzlaznoj putanji, s izraženim rastom domaćih franšiznih sustava i internacionalizacijom malih hrvatskih brandova. Raznolikost industrijskih sektora i pozitivni trendovi na tržištu pružaju snažan temelj za daljnji razvoj i rast franšizne industrije u Hrvatskoj i širem regionalnom okruženju.

Primjeri rasta nekih od trenutnih domaćih franšiznih sustava. Ukupan broj franšiznih jedinica, vlastitih jedinica te franšiznih jedinica u Hrvatskoj i inozemstvu prikazan je u tablici u nastavku:

Usporedba hrvatskog i globalnog tržišta franšiza po sektorima industrija

Na temelju prikupljenih podataka o udjelima franšiznih sustava po industriji na hrvatskom tržištu, možemo napraviti usporedbu s globalnim franšiznim trendovima.

Usporedbom hrvatskog tržišta s globalnim trendovima, možemo primijetiti neke razlike i sličnosti:

 • Ugostiteljstvo (F&B) je popularniji sektor na hrvatskom tržištu (42%) u odnosu na globalni prosjek (25%). To ukazuje na veću potražnju za franšizama u sektoru hrane i pića u Hrvatskoj.
 • Usluge zauzimaju veći udio na globalnom tržištu (30%) u usporedbi s hrvatskim tržištem (25%). To ukazuje na mogućnost širenja franšiznih sustava u sektoru usluga u Hrvatskoj kako bi se uskladili s globalnim trendovima.
 • Retail (maloprodaja) ima manji udio na hrvatskom tržištu (13%) u odnosu na globalni prosjek (20%). To pokazuje da postoji prostor za rast fran- šiza u maloprodaji na hrvatskom tržištu kako bi se postigla veća usklađenost s globalnim trendovima.
 • Edukacija ima veći udio na globalnom tržištu (10%) u odnosu na hrvatsko tržište (5%), što ukazuje na potencijal za razvoj franšiznih sustava u obrazovnom sektoru u Hrvatskoj.

Sektori medicine, zabave i ostalih industrija imaju podjednake udjele na globalnom tržištu i hrvatskom tržištu (5% svaki).

U zaključku, usporedba hrvatskog tržišta s globalnim trendovima franšiza po industriji ukazuje na raznolikost i mogućnosti za rast i širenje franšiznih sustava u Hrvatskoj. Postoje određene industrije u kojima hrvatsko tržište ima potencijal za rast kako bi se uskladilo s globalnim trendovima, kao što su usluge, maloprodaja i edukacija.

Na temelju dostavljenih podataka, u razdoblju od 2013. do 2023. godine, broj domaćih franšiznih sustava u Hrvatskoj pokazuje značajan rast. U nastavku su navedeni ključni uvidi iz podataka s prilagođenim postotcima rasta:

 • U razdoblju od 2013. do 2016. godine, broj domaćih franšiza rastao je minimalnim tempom s 4 u 2013. na 7 u 2016. godini.
 • Od 2017. do 2019. godine, primijećen je blagi rast broja domaćih franšiza s 8 u 2017. na 15 u 2019. godini.
 • Rast se nastavio ubrzavati od 2020. do 2023. godine, s impresivnim povećanjem broja domaćih franšiza s 25 u 2020. na 67 u 2023. godini. To je povećanje od 168% u razdoblju od tri godine.

Usporedba s Novim Zelandom:

Novi Zeland, zemlja slične veličine populaci-jom, ima razvijeniji franšizni sektor s više od 630 franšiznih sustava. Franšizna industrija u Novom Zelandu čini oko 10% BDP-a zemlje. Što se tiče razvoja franšizne industrije na Novom Zelandu, ona je doživjela stabilan rast tijekom godina. Novi Zeland se često smatra jednom od zemalja s najvećom gustoćom franšiza po glavi stanovnika.

Prognoza rasta broja domaćih franšiznih sustava u Hrvatskoj u sljedećih 10 godina

Ako se trenutni rast nastavi, broj domaćih franšiznih sustava u Hrvatskoj mogao bi se udvostručiti ili čak utrostručiti u sljedećih 10 godina. Pretpostavimo da će rast biti sličan onome u posljednje tri godine (168%), broj domaćih franšiza u Hrvatskoj mogao bi porasti na oko 180 do 202 u sljedećih 10 godina.

Važno je napomenuti da ova predpostavka temelji se na trenutnim trendovima rasta i može se promijeniti ovisno o različitim ekonomskim, političkim i tržišnim čimbenicima.

Prognoza za budućnost hrvatske franšizne industrije

Na temelju trenutnih podataka, hrvatska franšizna industrija pokazuje znakove stabilnog rasta i raznolikosti među različitim industrijama. Budući rast za novi franšizni sustav može se temeljiti na sljedećim čimbenicima:

 • Potražnja na tržištu: Franšize u industriji hrane i pića (F&B) trenutno imaju najveći broj marki, što ukazuje na postojanu potražnju na tržištu. Novi franšizni sustavi u ovoj industriji i sličnim industrijama mogu očekivati snažniju potražnju i veće šanse za rast.
 • inovacija i diferencijacija: Franšize koje nude jedinstvene proizvode ili usluge, kao što su Friendly Fire i FastReview, mogu očekivati brži rast u odnosu na konkurente koji nude slične proizvode ili usluge.

• Međunarodna ekspanzija: Franšize koje se uspješno šire izvan Hrvatske, poput Muzeja Iluzija i Surf’n’Fries-a, mogu očekivati veći rast i prepoznatljivost marke na međunarodnoj razini.

Prognoza za budućnost hrvatske franšizne industrije sugerira kontinuirani rast i razvoj, posebno u industrijama s većom potražnjom, kao što su hrana i piće (F&B) te uslužni sektor. Franšize koje se mogu prilagoditi promjenjivim potrebama potrošača i koje istražuju međunarodna tržišta mogu očekivati veći rast u budućnosti. Također, previđa se nekoliko stotina primatelja franšiza u Hrvatskoj u narednom razdoblju od 10 godina.

Kretanje franšizne industrije u svijetu i trendovi

Globalna franšizna industrija doživljava značajan rast u posljednjih nekoliko godina. Prema podacima Frandata i International Franchise Association (IFA), franšizni sektor bilježi rast u različitim industrijama.

Na temelju analize tržišnih trendova i podataka do 2022. godine, nekoliko industrija u franšiznom sektoru očekuje se da će pokazati snažan rast na globalnoj razini u dolazećim godinama. Sljedeće industrije su prepoznate kao sektori s najvećim rastom:

 • Brza hrana (QSR) i ugostiteljstvo: S rastom dostave hrane, inovativnih poslovnih modela i prilagodbe potrošačkim navikama, ovaj sektor će i dalje rasti.
 • Zdravstvena i fitness industrija: S povećanom svijesti o zdravlju i dobrobiti, fitnes franšize, osobito boutique fitnes studiji, očekuju se da će rasti.
 • Kućni i stambeni uslužni sektor: Usluge poput čišćenja, održavanja, popravaka i poboljšanja doma nastavit će rasti jer se sve više ljudi oslanja na stručnjake za održavanje svojih domova.
 • Obrazovanje i usluge obuke: Franšize koje pružaju obrazovne usluge, osobito online tečajeve i programe za djecu, očekuje se da će rasti zbog povećane potražnje za fleksibilnim obrazovnim opcijama.
 • Tehnološke  idigitalne usluge:Franšize koje se bave digitalnim marketingom, web razvojem i IT podrškom također su postavljene za rast, jer sve više tvrtki traži stručnjake za digitalno tržište i podršku.

Ulazak PE fondova i drugih investitora u franšiznu industriju

U posljednjem desetljeću, sve veći broj privat- nih kapitalnih (PE) fondova i drugih investitora prepoznaje potencijal franšizne industrije i ulaže značajna sredstva u ovaj sektor. Postoji nekoliko ključnih trendova koji su privukli investitore u franšizno poslovanje:

 • Stabilnost i predvidljivost prihoda: Franšizni sustavi često nude stabilan i predvidljiv tok prihoda zahvaljujući dugoročnim ugovorima s franšizama i provizijama od prodaje. Ovakva stabilnost privlači investitore koji traže sigurne i dugoročne investicije.
 • Skalabilnost: Franšize su poznate po svojoj spo- sobnosti brzog širenja i skaliranja, što investito- rima nudi atraktivne mogućnosti rasta.
 • Diverzifikacija: Ulaganje u franšize pruža investi- torima priliku za diverzifikaciju portfelja, budući da franšizni sustavi obuhvaćaju različite industrije i tržišne segmente.

Među najvećim PE fondovima koji ulažu u franšiznu industriju su Roark Capital Group, Sentinel Capital Partners i Sun Capital Partners. Ovi fondovi su u posljednjih nekoliko godina realizirali niz uspješnih akvizicija i ulaganja u franšize diljem svijeta.

Jedan od recentnih primjera ulaganja PE fonda u franšiznu industriju je akvizicija Muzeja Iluzija od strane domaćeg InVera fonda. Ovaj slučaj ilustrira rastući interes investitora za ulaganje u inovativne i uspješne franšizne sustave s potencijalom za širenje na globalnoj razini.

Prognoze za budućnost franšizne industrije i ula- ganja investitora su optimistične. Očekuje se da će PE fondovi i drugi investitori nastaviti ulagati u franšizne sustave koji pokazuju snažan rast i potencijal za širenje. S obzirom na stabilnost prihoda, skalabilnost i mogućnosti za diverzifikaciju, franšizna industrija će vjerojatno i dalje privlačiti značajna ulaganja u budućnosti.

Sažetak

 • Hrvatska franšizna industrija doživljava brzi rast i promjene, s naglaskom na razvoj domaćih franšiznih sustava i internacionalizaciju malih hrvatskih brandova. Sektori hrane i pića, usluge, maloprodaja, obrazovanje i medicine pokazuju veliku raznolikost, pružajući poduzetnicima širok spektar poslovnih prilika. Povećani interes privatnih kapitalnih fondova i drugih investitora za ulaganje u franšiznu industriju dodatno potiče rast ovog sektora. Globalni trendovi ukazuju na rast u industrijama brze hrane, zdravstva i fitnessa, kućnih usluga, obrazovanja te tehnoloških i digitalnih usluga. S obzirom na stabilnost prihoda, skalabilnost i mogućnosti za diverzifikaciju, očekuje se da će franšizna industrija i dalje privlačiti značajna ulaganja u budućnosti.
 • S obzirom na postojeće podatke, novi franšizni sustav može očekivati različite razine rasta, ovisno o industriji i zrelosti marke, najčešče vidimo rast od 1-3 franšize u prvoj godini te 2-5 franšiza u drugoj godini franšiziranja. Franšize koje su već uspjele ostvariti rast na međunarodnim tržištima, poput Fish Delish i FastReview, mogu pružiti uvid u potencijalne prilike za rast u budućnosti. Izlazak na strano tržište se najčešče događa u 2. ili 3. godini franšiznog poslovanja. Kako tržište nastavlja evoluirati, bit će ključno da se franšize prilagode promjenjivim potrebama i trendovima potrošača kako bi ostale konkurentne i osigurale održiv rast, jedan od primjera je hrvatski brand Friendly Fire koji uspješno franšizira u sklopu novonastale industrije e-sportova, Friendly Fire u sljedećih 12 mjeseci planira imati ukupno 14 objekata s time da su neki već otvoreni u BiH te Austriji, a potpisan je i Master Franšizni ugovor za Meksiko. Već sada se počinju pojavljavati i upiti od domaćih digitalnih koncepata koji također razmišljaju o skaliranju poslovanja kroz franšizni model što bi moglo otvoriti cijelu novi segment tkz. Digitalnih franšiza te spojiti IT industriju sa franšiznom.

Cjelokupno izvješće PoslovniFM donosi u nastavku:

IZVOR: Izvješće za hrvatsko tržište franšiza sastavila je Colak Franchise Consulting Groupa, vodeća consulting tvrtka u Hrvatskoj za franšizno savjetovanje. CFCG tvrtka do sada je stvorila preko 40 franšiznih sustava u Hrvatskoj i regiji, pružajući stručno znanje i podršku za rast i razvoj franšiznih marki. Osnivač CFCG-a je Andrija Čolak pionir franšizne industrije u Hrvatskoj i osnivač Surf’n’Fries branda.

Objavljeno 24. travnja 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.