Zagreb, 23. ožujka 2021. (GIA) – Na temelju vlastite metodologije i dugogodišnjeg iskustva u modeliranju, analitički tim Fininfo.hr portala, na čelu s direktorom Edinom Lehom, razvio je sveobuhvatan model procjene rizika poslovnih subjekata i sektora u uvjetima pandemije koronavirusa. Model pokazuje, kako su izvjestili, da je nešto manje od 30 % svih relevantnih poslovnih subjekata značajnije pogođeno najnovijom krizom. Poslovanje gotovo 70.000 poslovnih subjekata koji su u 2019. ostvarili ukupan prihod od 80 milijardi kuna i zapošljavaju više od 225.000 zaposlenika, prema Fininfo analizi, izloženo je u većoj mjeri pandemiji koronavirusa te posljedično mogućim problemima u plaćanju obveza.

Rezultat modela je procjena stupnja izloženosti subjekta i/ili njegove registrirane djelatnosti pandemiji koronavirusa. U ovisnosti o stupnju izloženosti, subjektu se pridružuje jedna od dvije oznake, narančasta ili crvena, koje indiciraju mjeru pogođenosti subjekta i/ili njegove registrirane djelatnosti pandemijom koronavirusa.

Kod subjekata s jednom od dvije oznake prisutna je veća vjerojatnost značajnije izloženosti pandemiji koronavirusa i posljedično mogućih problema u plaćanju obveza. Ukupno je oznaku izloženosti pandemiji dobilo oko 69.000 poslovnih subjekata, koji sudjeluju u više od 10% ukupnih poslovnih prihoda subjekata koji su predali financijske izvještaje u 2019. U kontekstu broja zaposlenih su subjekti koji su dobili oznaku izloženosti pandemiji zapošljavali približno 225.000 osoba u 2019. godini. U veljači 2021. godine ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama iznosio je nešto više od 1.300.000 osoba što nam govori da se oznaka izloženosti odnosi na
subjekte koji zapošljavaju nešto više od 17 % radnika u Republici Hrvatskoj.

Iz tablice u nastavku vidljivo je TOP 5 djelatnosti koje su prema Fininfo modelu značajnije izložene pandemiji koronavirusa:

Svih pet djelatnosti izravno ili neizravno je povezano s turizmom, što samo potvrđuje prikazano u ranijim analizama potpora za očuvanje radnih mjesta i ukazuje na potrebu transformacije i diverzifikacije gospodarstva, posebice kada se sagledaju rezultati naše ekonomije u duljem vremenskom razdoblju.