Zagreb, 26. veljače 2024. (GIA) – Poslovna 2023. godina za Grupu KONČAR bila je godina višestrukih postignuća. Prema nerevidiranim financijskim izvještajima, prihodi, dobit i profitna marža dosegnuli su najveću razinu ikada, a novougovoreni poslovi premašili su iznos od 1,3 milijarde eura, od kojih se čak 76,6% odnosi se na izvoz. Stanje otvorenih obveza, backlog, iznosi 1,42 milijarde eura, pri čemu treba istaknuti da se knjiga ugovora puni i za 2025. godinu za koju su već ugovoreni novi poslovi u iznosu od ukupno 465,2 milijuna eura. Konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su u iznosu od 901,1 milijuna eura, što je za 197,2 milijuna eura ili 28% više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini. Udio izvoza je visok i zauzima preko 65% ukupnih prihoda od prodaje. Izvoz u zemlje Europske unije ostvaren je u iznosu od 426 milijuna eura te čini 73% ukupno ostvarenog izvoza.

U proteklom razdoblju globalna ekonomija suočila se sa snažnim geopolitičkim tenzijama, rat u Ukrajini i dalje traje, a izbijanje novog sukoba na Bliskom istoku i prijetnja širenja rata izvan Gaze i Izraela dodatno destabilizira energetska tržišta. Iako je rast inflacije u posljednjem tromjesečju 2023. usporio, gospodarstvo se i dalje suočava s jakim pritiskom na rast troškova poslovanja. U takvim uvjetima Grupa KONČAR ostvarila je odlične rezultate poslovanja koji su nadmašili visoko postavljene ciljeve na početku godine. Brze prilagodbe razvojnih, proizvodnih i poslovnih procesa novoj elektroenergetskoj eri rezultirali su rekordnim iznosom novih narudžbi.

Rast ključnih pokazatelja poslovanja ostvarili su svi poslovni segmenti, a posebice se ističe segment prijenosa i distribucije elek­trične energije. Nastavak iznimne potražnje za transformatorima, koji predstavljaju jednu od najsnažnijih poluga KONČAREVOG proizvodnog portfelja, utjecao je na sjajne rezultate te potvrdio ulogu KONČARA kao regionalnog lidera u razvoju i proizvodnji viso­kotehnoloških rješenja za provedbu zelene energetske tranzicije na razini cijele Europske unije. I u ostalim poslovnim područjima ostvareni su značajni iskoraci. Od 1,31 milijarde eura novougovorenih poslova, čak 76,6% odnosi se na izvoz. Pouzdanost i povjerenje koje se gradilo desetljećima KONČARU su osigurali rekordan iznos novih narudžbi, poglavito na zahtjevnim tržištima Njemačke, Švedske, Austrije, Norveške i Nizozemske. I na ostalim tržištima došlo je do rasta ugovorenosti pri čemu se posebno ističu Sjedinjene Američke Države gdje su ugovoreni novi poslovi u iznosu od 30,9 milijuna eura. Stanje otvorenih obveza, backlog, iznosi 1,42 milijarde eura, pri čemu treba istaknuti da se knjiga ugovora puni i za 2025. godinu za koju su već ugovoreni novi poslovi u iznosu od ukupno 465,2 milijuna eura.

Uz rast novougovorenih poslova i backloga, rast prihoda generirao je i odličan financijski rezultat. Konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su u iznosu od 901,1 milijuna eura, što je za 197,2 milijuna eura ili 28% više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini. Udio izvoza je visok i iznosi preko 65% ukupnih prihoda od prodaje. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi od prodaje proizvoda i usluga u izvozu povećani su na svim tržištima, a najznačajnije povećanje prihoda bilježi se na tržištu Europske unije gdje je izvoz povećan za 113,5 milijuna eura. Izvoz u zemlje Europske unije ostvaren je u iznosu od 426 milijuna eura te čini 73% ukupno ostvarenog izvoza.

Promjene i aktivnosti  pokrenute u posljednje četiri godine, uz naglasak na prilagođavanje tržišnim trendovima, doprinijele su izvanrednim rezultatima. Zelena tranzicija u Europi posljednjih nekoliko godina hvata puni zamah što je KONČAR na vrijeme prepoznao i iskoristio. Uz pozitivne trendove, 2023. godina bila je obilježena globalnim događajima koji su neizbježno imali utjecaj na poslovanje. Međutim, u novu poslovnu godinu ulazimo s opravdanim optimizmom te očekujemo daljnji rast poslovanja i dobre rezultate. Ciljevi su i dalje isti – porast prihoda, poglavito od izvoza, daljnja ulaganja u opremu i razvoj novih proizvoda te ulaganja u ljudske potencijale, cjeloži­votno učenje i profesionalni razvoj kao preduvjete za ostvarenje svih zadanih ciljeva. Orijentiranost na kupca, izvrsnost, inovativnost i očuvanje prirodnih resursa i dalje ostaju ključni elementi poslovanja. Svoju vjerodostojnost gradimo na odgovornosti prema zapo­slenicima i zajednici te doprinosu izgradnji zdrave ekonomije i društva“, istaknuo je mr. sc. Gordan Kolak, predsjednik Uprave KONČARA.

Odlični prodajni rezultati omogućili su daljnji rast profitabilnosti. Izvještajna neto dobit ostvarena je u iznosu od 73,2 milijuna eura, što je 48,9% više od ostvarenja u 2022. godini usprkos činjenici da je prošlogodišnji rezultat bio pod utjecajem visokog iznosa jed­nokratnih stavki. Normalizirana neto dobit iznosi 86 milijuna eura i dvostruko je veća u odnosu na ostvarenu u 2022. godini. Norma­lizirana EBITDA iznosi 111,3 milijun eura i veća je za 50,7 milijuna eura ili 83,8% od normalizirane EBITDA-e ostvarene 2022. godine. Normalizirana EBITDA marža iznosi 12,4%, dok je u istom razdoblju prošle godine iznosila 8,6%.

Izvor: Millenium promocija Foto: MPR/Končar Grupa/Davor Puklavec/PIXSELL