Zagreb 27. travnja 2023. (GIA) – Nakon sjajne 2022. godine koju su dodatno potvrdili i revidirani poslovni rezultati, Grupa KONČAR ovu je poslovnu godinu započela nastavkom uvjerljivog rasta svih pokazatelja. Novougovoreni poslovi u prvom tromjesečju 2023. zaključeni su u iznosu od 404,7 milijuna eura i više su nego dvostruko veći od ugovorenih poslova u istom razdoblju prošle godine. Posebno se ističu otvorene narudžbe, backlog, koje su dostigle rekordan iznos od 1,2 milijarde eura i povećane su za 233,1 milijuna eura u odnosu na kraj 2022. godine te shodno tome predstavljaju temeljnu osnovu za  daljnji rast KONČARA u nadolazećim kvartalima.

Uz rast novougovorenih poslova uzlazni trend potvrđuju i ostali ključni pokazatelji poslovanja. Konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su u iznosu od 171,5 milijuna eura, što je 54,2 milijuna eura ili 46,2% više u odnosu na ostvarenje u prvom tromjesečju 2022. godine. U ukupnim prihodima od prodaje povećan je udio izvoza koji u prvom tromjesečju iznosi 64%. U odnosu na usporedno razdoblje od prošle godine, prihodi od prodaje proizvoda i usluga u izvozu povećani su na svim tržištima, a posebno značajno povećanje prihoda bilježi se na tržištu Europske unije gdje je izvoz veći za 30,8 milijuna eura. Izvoz u zemlje Europske unije ostvaren je u iznosu od 79,9 milijuna eura ili 73,2% ukupno ostvarenog izvoza. Pritom je posebno dobre rezultate ostvario poslovni segment prijenosa i distribucije električne energije, zahvaljujući velikoj potražnji za transformatorima uslijed sve većeg zamaha zelene tranzicije. Uz ugovaranje na tržištu Europske unije, koje je za 159,9 milijuna eura veće u odnosu na prvi kvartal 2022. godine, povećano je ugovaranje i na svim ostalim tržištima.

„Kupci, prije svega na zahtjevnom tržištu Europske unije, prepoznali su kvalitetu i pouzdanost KONČAREVIH rješenja, a reputacija koja se gradila godinama dovela je do rekordnog iznosa narudžbi. Iako se cijene energenata i sirovina stabiliziraju, a inflatorni pritisci popuštaju, nastavlja se neizvjesnost koja u najvećoj mjeri ovisi o daljnjem tijeku rata u Ukrajini.  U slučaju KONČARA, financijska stabilnost i odlična ugovorenost omogućuju daljnji rast poslovanja, nastavak investicijskog ciklusa te ustrajnost u daljnjem provođenju Integralne strategije Grupe KONČAR.

Započeti investicijski ciklus i u ovoj godini planiramo nastaviti ulaganjima u iznosu većem od 60 milijuna eura“, navodi mr. sc. Gordan Kolak, predsjednik Uprave KONČARA.

Unatoč snažnom rastu prihoda od prodaje u svim poslovnim segmentima i na svim tržištima, u prvom kvartalu 2023. godine nastavljen je pritisak na profitabilnost. Cijene sirovina, usluga i energenata i dalje su tijekom prvog kvartala bile na visokim razinama, što je utjecalo na profitne marže. Osim navedenog, prvi kvartal 2022. godine obilježen je značajnim jednokratnim stavkama pa je profitabilnost potrebno sagledati na normaliziranoj osnovi. Normalizirana EBITDA u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 2,8 milijuna eura te iznosi 13,5 milijuna eura (u 2022. – 10,6 milijuna eura). Normalizirana EBITDA marža manja je za 1,2 postotnih poena i iznosi 7,9% (prošle godine 9,1%). Pad marži je donekle ublažen naporima koji se ulažu u pregovore s kupcima i dobavljačima, ali i povećanom radnom učinkovitošću i uštedama na ostalim troškovima. Naposljetku, izvještajna dobit prije poreza, kamata i amortizacije (EBITDA) smanjena je za 15,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je izvještajna operativna dobit ostvarena u iznosu od 10,7 milijuna eura i manja je za 4,3 milijuna eura.

Izvor: Millenium promocija/Grupa Končar

Objavljeno 27. travnja 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.