• Ugovoreni radovi i oprema vrijedni 330 milijuna kuna, glavni su dio projekta rekonstrukcije HE Senj vrijednog 557 milijuna kuna, kojim će se snaga elektrane povećati za 20 MW
  • U rekonstrukcije i revitalizacije hidroelektrana HEP je do danas uložio 1,6 milijardi kuna, a do kraja ciklusa kojim je obuhvaćeno 12 hidroelektrana, planira uložiti još 2,3 milijarde kuna

Zagreb, 5. svibnja 2021. (HEP) – HEP-Proizvodnja i tvrtke iz sastava Grupe Končar sklopile su ugovor o zamjeni primarne opreme u Glavnoj hidroelektrani Senj vrijedan 330 milijuna kuna.

Ugovore su potpisali Robert Krklec, direktor HEP Proizvodnje, a u ime zajednice ponuditelja Željko Tukša, predsjednik Uprave Končar-inženjeringa za energetiku i transport te Ante Elez, predsjednik Uprave Končar-generatora i motora.

Ovaj ugovor, s jedne strane, pokazuje snagu hrvatske elektroindustrije koja je konkurentna i cijenjena, ne samo na domaćem, već i na svjetskim tržištima, dok s druge strane dokazuje da HEP nastavlja s energetskom tranzicijom ulažući značajna sredstva u modernizaciju svojih postrojenja. Ovdje se radi o sofisticiranim projektnim aktivnostima u izgradnji i vođenju elektroenergetskih sustava koji zahtijevaju posebna znanja desetljećima brušena u društvima Končar i HEP“, izjavio je ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić. 

Ugovor o zamjeni primarne opreme u HE Senj obuhvaća sva tri agregata (A, B i C) i uključuje zamjenu generatora, uzbude i regulacije napona, zamjenu turbina, turbinske regulacije i predturbinskih zatvarača, zamjenu opreme generatorskog napona te povezivanje agregata, novougrađenih sustava i opreme u funkcionalnu cjelinu. Radovi će započeti 2022., a završiti 2026. godine.

Važno je naglasiti, a što dokazuje i današnji događaj, da u svim aktivnostima na održavanju i investicijama u postojeće hidroelektrane, hrvatske tvrtke sudjeluju u najvećoj mogućoj mjeri. Od 3,9 milijarde kuna, koliko ulažemo u rekonstrukcije i revitalizacije naših hidroelektrana, najveći dio sredstava ostaje u Hrvatskoj, čime se potvrđuje pokretačka uloga HEP-a u hrvatskom gospodarstvu“, izjavio je predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić.

HE Senj smještena je sedam kilometara južno od grada Senja, nedaleko mjesta Sveti Juraj, a puštena je u rad 1965. godine. Ukupni raspoloživi kapacitet elektrane iznosi 216 MW, a prosječna godišnja proizvodnja 970 GWh, što čini oko 20 posto proizvodnje hidroelektrana u Hrvatskoj, odnosno 10 posto ukupne HEP-ove proizvodnje. Uz proizvodnju električne energije, HE Senj kao dio Hidroenergetskog sustava Senj omogućava sigurnu vodoopskrbu dijela sjevernog Primorja, uključujući otoke Rab i Pag.

Ukupna vrijednost projekta rekonstrukcije i revitalizacije HE Senj iznosi 557 milijuna kuna, a do sada je ugrađena oprema te su izvršeni radovi u vrijednosti 83 milijuna kuna. Rekonstrukcijom HE Senj  instalirana snaga elektrane povećat će se za 20 MW, što će omogućiti povećanje godišnje proizvodnje od minimalno 50 milijuna kilovatsati. Uz povećanje pouzdanosti i raspoloživosti pogona, životni vijek elektrane produljit će se za narednih 50 godina te će se smanjiti troškovi održavanja i vođenja pogona.

Rekonstrukcija i revitalizacije HE Senj dio je ciklusa rekonstrukcije, dogradnje i revitalizacije HEP-ovih hidroelektrana, ukupne vrijednosti 3,9 milijardi kuna. Ovim investicijskim ciklusom, koji je započeo 2012. godine, obuhvaćeno je 12 od ukupno 26 HEP-ovih hidroelektrana. Do danas je uloženo 1,6 milijardi kuna te je dovršena revitalizacija tri hidroelektrane, među kojima se s ulaganjima 932 milijuna kuna ističe HE Zakučac. U tijeku je revitalizacija pet hidroelektrana, među kojima se, uz HE Senj, ističe i revitalizacija HE Varaždin, vrijedna 634 milijuna kuna. U pripremi je revitalizacija još četiri hidroelektrane, a najveća se ulaganje, u iznosu od 510 milijuna kuna, planira u HE Orlovac. Osim što će se 12 hidroelektrana modernizirati u skladu s najnovijim tehnološkim rješenjima i zahtjevima zaštite okoliša, te će im se produljiti životni vijek, bitan će rezultat ovog investicijskog ciklusa biti povećanje  ukupne snage hidroelektrana za 170 megavata i povećanje godišnje proizvodnje električne energije za 330 milijuna kWh.

Uz postojeću HE Senj, HEP namjerava izgraditi i hidroelektranu Senj 2. Riječ je, uz HES Kosinj, o drugom dijelu projekta dogradnje Hidroenergetskog sustava Senj, koji je s ukupnih 3,4 milijardi ulaganja i 412 megavata nove snage najveći projekt HEP-a od osamostaljenja Hrvatske.