ZAGREB, 31. ožujka 2021. (HEP) – HEP Plin je s tvrtkom Krakom d.o.o. potpisao Ugovor o kupoprodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradska plinara Krapina d.o.o., čime je stekao vlasništvo nad 457 kilometara plinske distribucijske mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. 

U nazočnosti predsjednika Uprave HEP-a Frane Barbarića i gradonačelnika Grada Krapine Zorana Gregurovića, Ugovor o kupoprodaji poslovnog udjela potpisali su Damir Pećušak, direktor HEP Plina te Katarina Posilović, direktorica tvrtke Krakom d.o.o., komunalnog poduzeća u vlasništvu pet jedinica lokalne samouprava s područja Krapinsko-zagorske županije: Grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.  Kupovinom Gradske plinare Krapina, HEP Plin je potvrdio položaj najvećeg  distributera u Hrvatskoj prema duljini plinske mreže u svom vlasništvu. Zajedno s današnjom akvizicijom, HEP Plin će upravljati s ukupno 4.419 kilometara plinske mreže u Osječko-baranjskoj, Požeško-slavonskoj, Virovitičko-podravskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji, preko koje se opskrbljuje više od 100.000 korisnika.

„Ova akvizicija potvrda je aktivne politike širenja na hrvatskom plinskom tržištu koju zagovara i provodi Uprava Hrvatske elektroprivrede. HEP Plin po prvi put izlazi iz regionalnog okvira istočne Hrvatske, gdje upravlja jedinstvenom plinskom mrežom na području četiri županije. To je novi izazov za poslovanje HEP Plina, tvrtke s iskustvom i tradicijom poslovanja od gotovo pola stoljeća. Uvjeren sam da će na taj izazov uspješno odgovoriti, na zadovoljstvo svih korisnika plinske mreže u dijelu Krapinske županije u kojem posluje Gradska plinara Krapina. Zahvaljujući sinergiji plinskog poslovanja na razini HEP grupe te snažnom financijskom položaju Hrvatske elektroprivrede, svim potrošačima plina, građanima i tvrtkama na tom području možemo jamčiti sigurnu, stabilnu i kvalitetnu uslugu distribucije plina“, izjavio je predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić

Gradska plinara Krapina djeluje na području Krapinsko-zagorske županije, ima 5.500 korisnika, od čega 5.000 iz kategorije kućanstvo, te upravlja s 457 kilometara distribucijske mreže kroz koju isporučuje prosječno 70 GWh plina godišnje. Gradska plinara Krapina će nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora, a do pripajanja HEP Plinu, nastaviti poslovati kao samostalan gospodarski subjekt, ali u okviru HEP grupe, čime se za korisnike stvaraju preduvjeti pružanja još sigurnije i tržišno povoljnije opskrbe plinom. Preuzimanje Gradske plinare Krapina dio je strategije HEP grupe, koja je usmjerena daljnjem razvoju plinskog poslovanja te aktivnom sudjelovanju u procesu okrupnjavanja na hrvatskom plinskom tržištu. Tako je 2018. godine preuzeta distribucijska mreža Općine Feričanci, 2019. tvrtka za distribuciju i opskrbu plinom Plin Vtc iz Virovitice, a 2020. tvrtke PPD-Distribucija plina i PPD-Opskrba kućanstva u Vukovaru te distribucijska mreža Općine Bizovac.

Dugoročni planovi HEP Plina usmjereni su na izgradnju dodatne plinske mreže te uvođenje novih tehnologija, poput daljinskog očitanja i „pametnih“ plinomjera, čime se osiguravaju temelji za jačanje konkurentnosti, daljnje povećanje broja kupaca, količine distribuiranog plina i povećanje kvalitete usluge.