Split, 24. studenoga 2022. (GIA) – Nakon pregleda i ocjene ponuda pristiglih u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 1. faza realizacije, kao ekonomski najpovoljnija odabrana je ponuda Zajednice ponuditelja SARAĐEN d.o.o., GH Holding d.o.o. i VGP DRAVA Ptuj d.o.o. u iznosu od 155.577.118,70 kuna bez PDV-a. Odluka o odabiru donesena je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, a s obzirom da na nju nije bilo žalbi, pristupit će se potpisivanju ugovora s odabranom Zajednicom ponuditelja te projektiranju i građenju Centra.

„Odabir izvođača radova za projektiranje i građenje Centra značajan je korak ka uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u županiji. To je ujedno i potvrda da je odluka o podjeli Projekta na dvije faze realizacije, kako bi se ubrzala gradnja i maksimalno iskoristila dostupna bespovratna sredstva, bila ispravna. Potpisivanje ugovora te početak izvršenja ugovora očekujemo do kraja ove godine, a rok za dovršetak prve faze realizacije Centra je 14 mjeseci. Paralelno smo pokrenuli i postupak javne nabave za građenje tri pretovarne stanice i nadzor građenja koje su, također, dio prve faze realizacije. Dovršetak i tih postupaka očekujemo do kraja ove godine, kako bi iduća cijela bila posvećena gradnji na čak četiri lokacije“, izjavio je Ivan Vukorepa, direktor REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji je bila 611.419.690,00 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 454.129.208,00 kuna. U skladu s važećim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 kuna. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna (18,9853801 %) i Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna (10 %) te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s 10.000.000,00 kuna.

Izvor i foto: RCCO

Objavljeno 24. studenoga 2022. sva prava pridržana PoslovniFM.