• U sklopu pilot projekta povećanja sigurnosti u planinskim, šumovitim i neurbanim područjima na skloništu Pakline HT je postavio moderne mjerne uređaje koji odašilju podatke u stvarnom vremenu
  • Mjerni uređaji imaju autonomno napajanje, a svrha im je prikupljanje podataka o temperaturi i vlazi zraka koji se zatim u stvarnom vremenu prikazuju na mobilnoj aplikaciji
  • Kroz daljnji razvoj ovog pilot projekta, plan je nastaviti s postavljanjem IoT mjernih uređaja i na drugim odabranim lokacijama koje se nalaze blizu zaštićenih područja šuma

Brela, 26. rujna 2022. (GIA) – Hrvatski Telekom je, s pomoću HGSS stanice Split i Parka prirode Biokovo te u suradnji s našim proslavljenim alpinistom Stipom Božićem, na lokaciji planinarskog skloništa Pakline na Biokovu postavio IoT mjerne uređaje za prikupljanje meteoroloških podatka.

Postavljeni mjerni uređaji imaju autonomno napajanje, a svrha im je prikupljanje podataka o temperaturi i vlazi zraka koji se zatim u stvarnom vremenu prikazuju na mobilnoj aplikaciji što omogućava budućim korisnicima praćenje i analiziranje podataka za različite potrebe. Tako, primjerice, HGSS može pristupiti preciznim meteorološkim podacima na pojedinoj lokaciji i planirati potrebne intervencije u skladu s tim podacima.

“Sklonište Paklina smješteno je na 852 metra nadmorske visine na grebenu iznad autohtone borove šume Pakline. U sklopu pilot projekta povećanja sigurnosti u planinskim, šumovitim i neurbanim područjima na skloništu su postavljeni moderni mjerni uređaji Hrvatskog Telekoma koji odašilju podatke u stvarnom vremenu što je izuzetno bitno za pravovremene reakcije nadležnih službi za sigurnost”, ističe Stipe Božić.

Navedena IoT tehnologija, zbog visoke razine prilagodljivosti, svoju primjenu može pronaći u gotovo svim tržišnim segmentima poput industrije, pametnih gradova, transporta, logistike ili poljoprivrede. Rješenja je moguće prilagoditi individualnim potrebama korisnika, koji na taj način mogu očitavati status praćenih parametara te planirati upravljanje istima.

”Digitalna komunikacija uređaja, ljudi i sustava odvija se putem moderne NarrowBand IoT mreže i IoT platforme Hrvatskog Telekoma koja omogućava prilagodbu postojećih rješenja pojedinom korisničkom slučaju poput ovog. Kroz daljnji razvoj ovog pilot projekta, plan je nastaviti s postavljanjem IoT mjernih uređaja i na drugim odabranim lokacijama koje se nalaze blizu zaštićenih područja šuma, unutar požarno rizičnih područja kako bismo pridonijeli razvitku metoda koje će olakšati sigurnosnim službama prevenciju potencijalno opasnih situacija.”, izjavio je Nikola Brebrić, menadžer za razvoj ICT poslovnih rješenja u HT-u.

Ovo je samo jedno od područja na kojem Hrvatski Telekom nastoji pružiti doprinos digitalizaciji društva kao nužnog preduvjeta za stvaranje kvalitetnije i održivije budućnosti, a kao lider na tom području i tvrtka koja veliki značaj pridaje održivosti okoliša, Hrvatski Telekom želi i vlastitim primjerom potaknuti ostale kako bi primjenom suvremenih digitalnih tehnologija što više zaštitili i očuvali svoj okoliš.

Izvor i foto: Hrvatski telekom

Objavljeno 26. rujna 2022.