Zagreb, 24. travnja 2023. (GIA) – Intesa Sanpaolo Grupa, preko Intesa Sanpaolo Bank Albania (ISBA) i Privredne banke Zagreb d.d. (PBZ) uspješno je sudjelovala u projektnom financiranju od 99 milijuna eura za izgradnju i puštanje u rad solarne fotonaponske  elektrane Karavasta, na obalnom području Karavasta u Albaniji.

Projekt Karavasta odnosi se na izgradnju solarne fotonaponske elektrane snage 140 MW, koja će postati najveća solarna elektrana na zapadnom Balkanu.

Sponzor projekta  je Voltalia S.A., međunarodna kompanija sa sjedištem u Francuskoj, uvrštena na Euronext i lider u sektoru obnovljivih izvora energije, s instaliranim kapacitetom i kapacitetom u izgradnji od 2,6 GW i u pripremi 14,2 GW, u više od 20 zemalja.

Projekt vrijedan 135 milijuna eura bit će financiran sindiciranim kreditom od 99 milijuna eura, koji je aranžirao EBRD (Europska banka za obnovu i razvoj) uz potporu Intesa Sanpaolo Grupe i IFC-a (International Finance Corporation, dio Svjetske banke). S udjelom u kreditu od 29 milijuna eura, Intesa Sanpaolo Grupa jedina je komercijalna banka uključena u transakciju  te također ima uloge kaoAdministrative Agent, Payment Agent i Offshore Security Agent (PBZ), Onshore Security Agent i Account Bank (ISBA) i derivative counterparty.

Grupa Intesa Sanpaolo ponosna je što je dio tako važnog projekta, podupirući strategiju albanske vlade u prihvaćanju  zelene energetske tranzicije i unapređenja albanskog sektora obnovljive energije i ukupne energetske neovisnosti, u skladu sa strateškim ESG opredjeljenjem Intesa Sanpaolo Grupe.

Nadalje, ovo financiranje će ojačati odnos s ključnim međunarodnim igračem u sektoru obnovljivih izvora energije, s ambicioznim planom ulaganja, odnosno s jednom od najvažnijih investicijskih grupa u Europi.