Statistički pokazatelji kamatnih stopa koje kreditne institucije primjenjuju za izračun kamata na glavne izvore svojih sredstava u travnju 2021. nastavljaju višegodišnji trend pada kod oročenih depozita, odnosno stagnacije kod transakcijskih računa, navodi se u prvom Statističkom priopćenju o kamatnim stopama kreditnih institucija.

Tako je u travnju prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite kućanstava iznosio 0,08 posto, jednako kao i za dugoročno (duže od 12 mjeseci) oročene eurske depozite kućanstava. Najniži je bio prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite nefinancijskih poduzeća (0,03 posto).

Statistički pokazatelji kamatnih stopa koje kreditne institucije primjenjuju za izračun kamata na najvažnije vrste kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim poduzećima u travnju 2021. također uglavnom nastavljaju višegodišnji trend pada, a povećanja u odnosu na travanj 2020.  zabilježena su samo kod kratkoročnih kredita nefinancijskim poduzećima, i to kod kunskih i dolarskih, ali ne i kod eurskih kredita.

Kod glavnih kategorija novougovorenih kredita odobrenih kućanstvima u travnju najveći prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kunskih kredita temeljem dopuštenih prekoračenja po transakcijskim računima, 7,5 posto, odnosno 0,54 postotna boda manje nego u travnju 2020., a najniži kod stambenih kredita odobrenih uz valutnu klauzulu, 2,6 posto, odnosno 0,62 postotna boda manje nego u travnju 2020.