Zagreb 27. listopada 2022. – KONČAR, najveći hrvatski izvoznik i regionalni predvodnik u elektroenergetici, u trećem je kvartalu ostvario povećanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga za 635,9 milijuna kuna, što je za 26,4 posto više u odnosu na isto razdoblje iz rekordne 2021. godine. Pritom je čak 61,1 posto prihoda ostvareno na inozemnim tržištima, a istovremeno je zabilježen i rast novougovorenih poslova i narudžbi koji ulijeva optimizam i za nadolazeće razdoblje. Uz odlične rezultate u komercijalnom djelu poslovanja ostvareni su i dobri financijski rezultati, pri čemu konsolidirana neto dobit KONČAREVIH društava iznosi 277,3 milijuna kuna i veća je za 123,9 milijuna kuna ili 80,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Unatoč nezapamćenim globalnim izazovima i neizvjesnosti na svjetskim tržištima, Grupa KONČAR treći je kvartal 2022. godine završila s vrlo dobrim poslovnim rezultatima, koji se prvenstveno očituju u povećanju prihoda, znatno povećanom broju novih narudžbi, većoj neto dobiti i ostvarenom EBITDA pokazatelju. Uključivanjem Dalekovoda prihodi od prodaje povećavaju se za 524,3 milijuna kuna i iznose 3.562,7 milijuna kuna. Nadalje, na domaćem tržištu KONČAREVA društva ostvarila su prihode u iznosu od 1.184,2 milijuna kuna, što je 268,1 milijun kuna ili 29,3 posto više u odnosu na u isto razdoblje prošle godine, dok udio domaćeg tržišta u ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga iznosi 38,9 posto. Kada je riječ o izvozu, okosnici poslovanja KONČARA, najznačajniji rezultati ostvareni su na tržištu Njemačke i to u iznosu od 332,7 milijuna kuna, što u odnosu na usporedno razdoblje iz prethodne godine predstavlja rast od 40,0 milijuna kuna. U Švedsku je izvezeno roba i usluga u iznosu od 238,8 milijuna kuna, a u Austriju od 95,7 milijuna kuna.

Nadalje, na tržištu Europske unije izvoz je povećan za 215,9 milijuna kuna te iznosi ukupno 1.343,4 milijuna kuna i predstavlja 72,1 posto ukupno ostvarenog izvoza. U razdoblju siječanj – rujan 2022. godine ostvaren je i značajan rast ugovorenih poslova na inozemnim tržištima, čime su se stvorili uvjeti za daljnji rast izvoza u narednom razdoblju. Točnije, ugovoreno je novih poslova u iznosu od 3.993,0 milijuna kuna. Omjer ugovorenih i realiziranih poslova, book-to-bill ratio, i dalje je visok te

iznosi 1,31, dok stanje ugovorenih poslova, backlog, na kraju rujna iznosi 5.955,0 milijuna kuna i veće je za 946,4 milijuna kuna ili 18,9 posto od stanja na kraju 2021. godine. Pripajanjem Dalekovoda backlog se dodatno povećao za 1 milijardu kuna te za Grupu KONČAR ukupno iznosi 6.971,7 milijuna kuna.

Naposljetku, EBITDA iznosi 373,7 milijuna kuna i veća je za 144,8 milijuna kuna u odnosu na ostvarenje u prva tri kvartala 2021. godine. Pritom EBITDA marža iznosi 12,3 posto, dok je u istom razdoblju prošle godine iznosila 9,5 posto. Normalizirana EBITDA iznosi 219,5 milijuna kuna i veća je za 26,2 milijuna kuna od ostvarene u razdoblju siječanj – rujan 2021. godine. Normalizirana EBITDA marža iznosi 7,2 posto. Uključivanjem Dalekovoda EBITDA je povećana za 24,6 milijuna kuna i iznosi 398,3 milijuna kuna.

„Ostvareni rezultati nastavak su pozitivnog trenda poslovanja usprkos svim negativnim i složenim makroekonomskim uvjetima koji prate poslovanje unatrag tri godine. Rat u Ukrajini i gospodarske sankcije Rusiji nadovezali su se na još uvijek prisutne poremećaje u opskrbnim lancima. U tako neizvjesnom okruženju menadžment Grupe KONČAR morao je brzo reagirati i organizirati što učinkovitije poslovne aktivnosti kako bi mogli apsorbirati takav ekstreman šok na poslovanje, nezabilježen u posljednjih nekoliko desetljeća. Rast novougovorenih poslova i stanje narudžbi pokazatelji su koji nam ulijevaju optimizam da ćemo i u narednom razdoblju ostvariti dobre rezultate. Stoga, iako u uvjetima znatno suženih mogućnosti prognoziranja, očekujemo da će KONČAR poslovnu godinu završiti u skladu s planiranim rezultatima. U narednoj godini prioritet je zadržati usmjerenost na izvozna tržišta i trend rasta poslovanja uz povećanje profitabilnosti te nastaviti sa značajnijim investicijskim ciklusom započetim u ovoj godini“, ističe mr. sc. Gordan Kolak, predsjednik Uprave KONČARA.

Izvor i foto: Millenium promocija/Končar

Objavljeno 27. listopada 2022. Sva prava pridržana ©poslovniFM