Zagreb, 15. travnja 2021. (Končar/MPR) – Na današnjoj sjednici Uprava i Nadzorni odbor KONČAR – Elektroindustrije usvojili su revidirane financijske izvještaje za 2020. godinu.

Za Grupu KONČAR poslovna 2020. godina obilježena je u velikoj mjeri s dva čimbenika – utjecajem pandemije uzrokovane koronavirusom i imenovanjem Uprave u novom sastavu.

Dugotrajna borba protiv pandemije koronavirusa i mjere fizičkog distanciranja te ograničavanja kretanja ljudi i opreme nastavljaju se i dalje. Grupa KONČAR pokazala se otpornom na krizu i u 2020. godini ostvarila je odlične rezultate te ostvarila zadane planove. Brzom reakcijom i stalnim prilagođavanjem na otežane uvjete poslovanja, uz predanost svojih zaposlenika, kompanija je ostvarila konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 2.972,6 milijuna kuna, što je 161,6 milijuna kuna ili 5,7 posto više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2019. godine. Udio izvoza i dalje kontinuirano raste te je u 2020. godini dostigao 62 posto.

Rast novougovorenih poslova i dobiti

Ostvarena je dobit prije kamata, poreza i amortizacije u iznosu od 182,8 milijuna kuna, što je 36,9 posto više od ostvarenog u 2019. godini. Ako uključimo utjecaj jednokratnih stavki vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine, normalizirana EBITDA iznosi 219,9 milijuna kuna. Normalizirana EBITDA marža iznosi 7,4 posto. Ugovoreno je novih poslova u iznosu od 3,74 milijarde kuna. Book-to-bill ratio, novougovoreni poslovi u odnosu na realizirane u tekućoj godini, iznosi 1,26. Backlog na kraju 2020. godine iznosi 4,1 milijardu kuna i veći je 22,8 posto u odnosu na stanje na početku godine.

U godini koja je bila iznimno teška, KONČAR se donacijama kompanije, ali i osobnim prilozima, uključio u ublažavanje posljedica pandemije i potresa. Nakon potresa u prosincu na području Sisačko-moslavačke županije, zaposlenici KONČARA su se odmah stavili na raspolaganje HEP-u i HOPS-u, izašli na teren, pregledali postrojenja, detektirali štetu te nastojali u što kraćem roku otkloniti nastala oštećenja i pomoći u normalizaciji opskrbe električnom energijom stradalim područjima.

Uprava Društva, koja je u novom sastavu započela s  radom početkom 2020. godine, pokrenula je izradu Integralne strategije Grupe 2020+ i utvrdila strateške prioritete za naredno razdoblje. Strateški prioriteti fokusirani su na razvojno-inovacijski potencijal Grupe, ključne proizvodne kapacitete i njihovu modernizaciju te daljnje jačanje sinergije cijele Grupe. U narednom razdoblju Grupa KONČAR veliki potencijal vidi u obnovljivim izvorima energije te dodatnom smanjenju štetnog utjecaja na okoliš, ali i iskoraku u digitalizaciji postojećih proizvoda i usluga te proizvodnih kapaciteta. Osigurana likvidnost, niska razina zaduženosti te dobra ugovorenost za godine koje slijede zasigurno će olakšati ostvarenje predviđenih planova i ciljeva.

>>Kolak: Izvoz je, u konačnici, ključ uspjeha