Zagreb, 29. travnja 2024. (GIA) – Nakon četvrte uzastopne rekordne godine po pitanju prihoda, dobiti, profitne marže i novougovorenih poslova, KONČAR je trend rasta u svim poslovnim područjima nastavio i u prvom kvartalu poslovne 2024. godine. Konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 210 milijuna eura, porasli su za 38,5 milijuna eura ili 22,5% u odnosu na usporedno razdoblje iz 2023. godine, dok je udio izvoza u ukupnim prihodima dosegnuo rekordnih 71,2%. Jedan od najboljih pokazatelja uzlaznog trenda svakako su novougovoreni poslovi koji iznose 387,2 milijuna eura, a od kojih 83,1% ili 321,9 milijuna eura zauzima izvozno tržište. Knjiga narudžbi, backlog, iznosi 1,6 milijardi eura i veća je za 177,2 milijuna eura, nego na kraju 2023. godine, dok ostvarena neto dobit iznosi 28,4 milijuna eura i gotovo je trostruko veća od ostvarenog rezultata u usporednom kvartalu prošle godine.

U prva tri mjeseca nastavljen je trend visoke potražnje za elektroenergetskom opremom, a tu su priliku maksimalno iskoristila društva Grupe KONČAR iz poslovnog područja prijenosa i distribucije električne energije. Pritom se kao najuspješnije društvo ističe KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori, koje je u promatranom razdoblju ostvarilo izvrsne rezultate u svim segmentima poslovanja. Visoka potražnja posebno se ističe na tržištu Europske unije, gdje KONČAR i dalje bilježi rast u realiziranim, ali i novougovorenim poslovima. Točnije, učešće zemalja Europske unije u ukupno ugovorenim poslovima na izvoznim tržištima iznosi gotovo 84%. Nadalje, odlični prodajni rezultati omogućili su snažan rast profitabilnosti. Uz izvrsnu neto dobit, ostvarena EBITDA iznosi 34,9 milijuna eura, dok je EBITDA marža dosegnula rekordnih 16,6%.

Posebno nas veseli činjenica da novougovoreni poslovi i dalje rastu znatno više od prihoda, a u otvorenim obvezama, backlogu, ugovori za naredne godine, 2025. i dalje, dosegnuli su iznos od blizu 800 milijuna eura. Uz to, nastavili smo i s daljnjim ulaganjima u proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta te zelenu i digitalnu transformaciju KONČARA. Pritom je važno naglasiti kako je CAPEX u prvom tromjesečju ove godine dvostruko veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi blizu 11 milijuna eura. Iako najveći izazovi za poslovanje predstavljaju neizvjesno makroekonomsko i geopolitičko okruženje, značajan rast ugovorenih poslova koji su temelj za

prihode u budućnosti, daju nam realnu osnovu da ćemo nastaviti s daljnjim uspješnim i održivim rastom poslovanja“, ističe mr. sc. Gordan Kolak, predsjednik Uprave KONČARA.

Uz redovne aktivnosti, nastavljen je i proces restrukturiranja Grupe KONČAR te je započet proces pripajanja društava KONČAR – Inženjering i KONČAR – Energetika i usluge u sastav Matice (KONČAR d.d.). Očekuje se da će novi organizacijsko-operativni model omogućiti jačanje sinergije unutar društava Grupe KONČAR s ciljem učinkovitije isporuke složenih rješenja s najvećom dodatnom vrijednošću. Također, važno mjesto među značajnijim aktivnostima KONČARA ima i Strategija održivog razvoja Grupe KONČAR 2024.-2026. koja je usvojena u ožujku ove godine. Navedenom strategijom određena su prioritetna područja koja pokrivaju teme dekarbonizacije proizvodnje, učinkovitog korištenja resursa, kružnog gospodarstva, zdravlja, sigurnosti i razvoja zaposlenika, raznolikosti i jednakih mogućnosti, privlačenja i razvoja mladih, ulaganja u kvalitetu života lokalnih zajednica te etičnog i odgovornog upravljanja koje se odnosi na vlastito poslovanje, ali i dobavljački lanac.

Izvor i foto: Millenium promocija/Končar

Objavljeno 29. travnja 2024. Sva prava pridržana PoslovniFM