Zagreb, 5. srpnja 2021. (MRRFEU) – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU uputilo je izjavu o izdacima za korištenje ESI fondova u Hrvatskoj u iznosu od 448 milijuna kuna.

Izjavom koja uključuje sredstva iz financijskih instrumenata i ugovora koji se provode u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost će se ovjeriti 448 milijuna kuna (59 milijuna eura) čime će se ostvariti 96% cilja koji za 2021. godinu iznosi 3,2 milijardi eura, a do sada je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija ovjereno 3 milijarde eura.

Za ostvarenje cilja do kraja godine potrebno je ovjeriti još 133 milijuna eura (1 milijarda kuna) te će Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dostići ciljanu vrijednost od 100% za 2021 godinu.

Tijekom srpnja planira se podnošenje još 2 Izjave o izdacima te će se prema projekcijama Upravljačkog tijela do kraja srpnja ostvariti 97% N+3 cilja za 2021. godinu.

Ministarstvo u suradnji s posredničkim tijelima nastavlja raditi na verificiranju i ovjeravanju troškova koje su prijavili krajnji korisnici kako bi se povećala iskorištenost sredstava na razini svih Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za razdoblje 2014. – 2020. godine Republici Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10,73 milijardi eura (81,56 milijardi kuna), a do sada je krajnjim korisnicima isplaćeno 6,00 milijardi eura (45,61 milijardi kuna), odnosno 55,93% dodijeljenih sredstava