Zagreb, 5. ožujka 2022. (GIA) – U proteklom je tjednu svih osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) zaključilo rastom. Najveći rast bilježi Erste Plavi Expert za 0,47 posto. Rast za 0,33 posto bilježi Croatia osiguranje 1000A, a Raiffeisen DMF je rastao za 0,32 posto. Najmanji rast bilježi AZ Benefit za 0,01 posto, a slijede ga Croatia Osiguranje 1000C i Erste Plavi Protect s rastom za 0,02 posto.

U posljednjih 12 mjeseci najuspješniji DMF je Erste Plavi Expert s porastom od 4,36 posto.

Od 12 obveznih mirovinskih fondova deset ih je zabilježilo rast vrijednosti udjela.

U kategoriji A rasla su sva četiri fonda. Najveći rast bilježi Erste Plavi – A fond za 0,79 posto. Mirex A je uvećan za 0,49 posto. Najmanji rast bilježi Raiffeisen OMF – A za 0,38 posto.

U kategoriji B tri fonda bilježe rast. Najvećim rastom je zaključio Erste Plavi – B za 0,44 posto. Mirex B je uvećan za 0,14 posto. Pad bilježi Raiffeisen OMF – B za 0,01 posto.

U kategoriji C rast bilježe tri fonda. Najveći rast bilježi PBZ CO – C za  0,04 posto. Mirex C je bez promjene. AZ – C je zabilježio pad za 0,04 posto.

U posljednjih 12 mjeseci najuspješniji su PBZ CO – A (+7,85%), Erste Plavi – B (+4,20%) i Raiffeisen OMF – C (-1,19%).

*MIREX je prosječna vrijednost obračunske jedinice svih OMF-ova iste kategorije (A,B,C) koja se računa kao ponderirana aritmetička sredina, pri čemu ponder predstavlja udio pojedinog OMF-a u ukupnoj neto imovini svih OMF-ova iste kategorije.

Izvor: Hrportfolio.hr