Zagreb, 3. studenoga 2021. (GIA) – Kako su četiri vlasnička sektora poduzetnika poslovala u poslovnoj 2020. i kako su poslovali u usporedbi s godinama od 2010. do 2020. godine? Tko je uspješniji – privatni, državni, zadružni ili mješoviti sektor, analizirala je Fina uspoređujući poslovne rezultate kroz godine.

Financijski rezultati državnog sektora kretali su se od iskazivanja negativnog rezultata (2011.) do onih pozitivnih. U 2016. ostvarili su najveću neto dobit u promatranom razdoblju, u iznosu od 4,1 milijardu kuna, dok su u 2020. godini iskazali neto dobit od 1,8 milijardi kuna. Privatni sektor vlasništva najbolje je poslovao u 2019. godini (26,1 milijarda kuna), dok je u 2010. konačan financijski rezultat bio iskazan s negativnim predznakom te je od 2011. godine njihovo poslovanje bilo pozitivno, a u 2016. godini ostvarena je znatna neto dobit (18,1 milijarda kuna), da bi u 2017. godini ponovo bila iskazana manja neto dobit u odnosu na 2016. godinu (16,9 milijardi kuna). U 2020. godini poduzetnici iz privatnog sektora iskazali su neto dobit od 20,2 milijarde kuna. Zadružni sektor je u 2017. godini iskazao neto dobit u iznosu od 30 milijuna kuna, nakon iskazanih neto gubitaka unazad promatranih sedam godina, dok je u 2018. godini iskazao manju neto dobit (10,5 milijuna kuna) u odnosu na 2017. godinu. Neto dobit od 13 milijuna kuna zadružni sektor iskazao je 2019. godine, dok je u 2020. neto dobit znatno smanjenja u odnosu na prethodnu godinu, na 1,4 milijuna kuna. Poduzetnici iz mješovitog sektora vlasništva iskazali su neto gubitak u 2020. godini, u iznosu od 1 milijardu kuna, u odnosu na 2019. kada su ostvarili neto dobit od 2,3 milijarde kuna.

U 2010. godini tri od četiri sektora vlasništva poslovala su negativno te je i konačan financijski rezultat bio negativan. U 2011. i 2012. godini najveći utjecaj na ukupne financijske rezultate poslovanja poduzetnika Hrvatske imao je mješoviti sektor vlasništva. U 2013. godini dva su sektora poslovala pozitivno, dok je utjecaj privatnog sektora na ostvarene financijske rezultate bio najveći. U 2014., 2015. i 2016. godini tri od četiri sektora poslovala su pozitivno, a samo jedan, zadružni sektor poslovao je negativno, no njegov iskazani financijski rezultat imao je mali utjecaj na ukupno ostvareni financijski rezultat. U 2017., 2018. i 2019. godini sva četiri sektora poslovala su pozitivno, dok je najveći utjecaj na financijske rezultate imao privatni sektor vlasništva. U 2020. godini mješoviti sektor poslovao je negativno, dok su ostala tri sektora poslovala pozitivno, a najveći utjecaj na ukupni financijski rezultat imali su poduzetnici u privatnom sektoru vlasništva.

Tablica: Konsolidirani financijski rezultati – dobit ili gubitak razdoblja poduzetnika Hrvatske, 2010. – 2020. godine po oblicima vlasništva (iznosi u tisućama kuna)

Autor: Darko Buković Izvor: Fina

Objavljeno 3. studenoga 2021. Sva prava pridržana ©poslovniFM