Zagreb, 1. ožujka 2021. (HNB) – Hrvatska narodna banka objavila je danas nove vrijednosti nacionalne referentne stope (NRS).

Objavljene su vrijednosti NRS-a za četvrto tromjesečje 2020., a usporedba tih podataka s podacima za treće tromjesečje 2020. pokazuje da se nastavlja trend pada NRS-a, koji traje već osam godina, iako se taj pad usporava već nekoliko tromjesečja zaredom.

Od 24 indeksa NRS-a koje HNB izračunava, u četvrtom tromjesečju 2020. svi ovi indeksi pokazuju niže ili iste vrijednosti od svojih vrijednosti iz prethodnog tromjesečja. Dva najzastupljenija indeksa u ugovorima o potrošačkim kreditima, indeksi 6M NRS1 EUR i 6M NRS1 HRK, također su se smanjili u četvrtom tromjesečju 2020. godine, i to oba indeksa za dva bazna boda (0,02 postotna boda). Tako sada 6M NRS1 EUR iznosi 0,12%, a 6M NRS1 HRK iznosi 0,15%.  

Nacionalna referentna stopa (NRS) jest implicitna kamatna stopa koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope u financijskim ugovorima.

Hrvatska narodna banka izračunava NRS iz podataka o kamatnim troškovima i glavnim izvorima sredstava na koje se ti troškovi odnose, koje HNB redovito prikuplja od banaka i štednih banaka. Kvaliteta procesa izračuna NRS-a osigurava se kontrolom ulaznih podataka, ustrojenim internim procedurama i redovitim revizijama postupaka kontrole podataka. NRS i dodatni podaci koji služe za njegov izračun objavljuju se na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke četiri puta godišnje. Nacionalna referentna kamatna stopa .