Zagreb, 14. ožujka 2023. (GIA) – Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 28. veljače 2023. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 14.095 poslovnih subjekata, što je za 244 poslovna subjekta ili 1,8% više u odnosu na siječanj 2023. i 1.259 poslovnih subjekata ili 8,2% manje u odnosu na veljaču 2022. godine.

Evidentirane dospjele neizvršene osnove za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret ovršenika POSLOVNIH SUBJEKATA

Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 499,2 milijuna eura (glavnica), što je za 2,1 milijun eura (0,4%) manje u odnosu na siječanj 2023. godine, a 75,8 milijuna eura (13,2%) manje u odnosu na veljaču 2022. Kamate su iznosile 131,3 milijuna eura (tablica 1).

Od 14.095 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 6.045 je pravnih osoba (42,9%), na koje se odnosi 331,2 milijuna eura ili 66,4% iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 8.050 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 168,0 milijuna eura.

U odnosu na stanje u siječnju 2023. godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje veći je za 2%, a iznos neizvršenih osnova manji za 0,3%. Ukupan broj fizičkih osoba veći je za 1,6%, a iznos njihovih neizvršenih osnova manji za 0,6%.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 28. veljače 2023., u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 226.947 potrošača, što je za 0,3% manje nego u prethodnom mjesecu, a 5,3% manje nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 2,4 milijarde eura (glavnica), što je za 0,1% manje u odnosu na siječanj 2023., a 2,5% manje u odnosu na veljaču 2022. godine. Kamate su iznosile 0,9 milijardi kuna.

Evidentirane dospjele neizvršene osnove za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret ovršenika POTROŠAČA

Najveći dio duga, u iznosu od 0,7 milijardi eura (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 0,8 milijardi eura.

Prema odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (dalje: Zakon), Fina provodi ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika, poslovnih subjekata i potrošača. Sukladno Zakonu, pod pojmom „poslovni subjekt“ podrazumijeva se pravna osoba, fizička osoba koja obavlja registriranu gospodarsku djelatnost i fizička osoba koja se bavi slobodnim zanimanjem, a pod pojmom „potrošač“ podrazumijeva se fizička osoba koja ne obavlja registriranu gospodarsku djelatnost i koja se ne bavi slobodnim zanimanjem.

Izvor: Fina

Objavljeno 14. ožujka 2023. Sva prava pridržana Poslovni FM.