Zagreb, 21. studenoga 2022. (GIA) – U povodu Svjetskog dana televizije, 21. studenoga, Fina je analizirala podatke iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa (NKD 60.20), u kojoj je u 2021. godini poslovalo 49 poduzetnika, s 1.099 zaposlenih, što je za 3,6% više u odnosu na 2020. godinu. Ukupni prihodi iznosili su 1,1 milijardu kuna i bili su veći za 18,9% u odnosu na prethodnu godinu, dok su ukupni rashodi iznosili 921,7 milijuna kuna i bili su veći za 12,8%.

Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnosti J60.20 – Emitiranje televizijskog programa, u 2021. godini   (iznosi u tisućama kuna, prosječne plaće u kunama)

Poduzetnici promatrane djelatnosti, njih 33, u 2021. ostvarili su dobit razdoblja u iznosu od 128,3 milijuna kuna, što je rast od 56% u odnosu na 2020. godinu. Gubitak razdoblja iskazalo je 16 poduzetnika i to u iznosu od 7,1 milijun kuna, što je 76,1% manje u odnosu na prethodnu godinu. Na razini svih poduzetnika djelatnosti NKD 60.20 iskazana je neto dobit od 121,2 milijuna kuna, što je 130,1% više u odnosu na 2020. godinu.

Prosječna mjesečna neto obračunata plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa u 2021. godini iznosila je 8.947 kuna i bila je 7,5% veća u odnosu na prosječnu mjesečnu plaću u 2020. godini te 40,9% veća u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću zaposlenih na razini svih poduzetnika RH (6.350 kuna).

Javna ustanova HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA od 2021. godine predaje financijski izvještaj proračuna i proračunskih korisnika te podaci nisu usporedivi s ostalim financijskim izvještajima poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa.

NOVA TV d.d. ostvarila je najveće ukupne prihode u iznosu od 470,9 milijuna kuna, što je udio od 44,4% u ukupnim prihodima promatranog razreda djelatnosti, kao i najveću dobit razdoblja koja je iznosila 91,9 milijuna kuna, što je udio od 71,7% u dobiti razdoblja djelatnosti NKD 60.20. Osim navedenoga, najviše radnika bilo je zaposleno kod velikog poduzetnika NOVA TV d.d., njih 346, što je udio od 31,5% u broju zaposlenih u djelatnosti emitiranja televizijskoga programa.

U 2021. godini RTL HRVATSKA d.o.o. bio je na drugom mjestu prema broju zaposlenih (331), ostvarenim ukupnim prihodima (355,2 milijuna kuna) te dobiti razdoblja (16,8 milijuna kuna). Na trećem mjestu prema ukupnim prihodima bio je mali poduzetnik DRUGI PLAN d.o.o. s 87 milijuna kuna.

Top pet poduzetnika u djelatnosti J60.20 – Emitiranje televizijskog programa, rangirani prema ukupnim prihodima u 2021. godini    (iznosi u tisućama kuna)

Pet poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa

Pet poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa s najvećim prihodima u 2021. godini zapošljavali su 62,8% zaposlenika promatrane djelatnosti, ostvarili 89,6% ukupnih prihoda i 91,9% dobiti razdoblja.

Analiza ostvarene neto dobiti/gubitka poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa u razdoblju od 2012. do 2021. godine, pokazala je da su 2012. godine poslovali s gubitkom u iznosu od 169,2 milijuna kuna. Najveći gubitak u 2012. godini u djelatnosti emitiranja televizijskog programa iskazao je poduzetnik RTL HRVATSKA d.o.o. i to u iznosu od 89,5 milijuna kuna, što predstavlja 52,9% ukupno iskazanog gubitka djelatnosti emitiranja televizijskog programa. Od 2013. do 2021. godine ostvareni su pozitivni rezultati, s tim da je najveća neto dobit ostvarena u 2019. godini (167,1 milijun kuna).

Izvor: Fina

Objavljeno 21. studenoga 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM.