Zagreb, 4. lipnja 2021. (Pevex) – PEVEX je danas na temelju prošlotjedne odluke Glavne skupštine o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2020. godini isplatio dividendu svima koji su na dan 27. svibnja 2021. upisani kao dioničari PEVEXA u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u iznosu od 7.600,00 kuna po dionici, odnosno ukupnom iznosu od gotovo 95 milijuna kuna.

Ukupno ostvarena neto dobit PEVEXA u 2020. godini iznosila je rekordnih 199,42 milijuna kuna.

Inače, Glavna skupština PEVEXA je razmotrila godišnja financijska izvješća za 2020. godinu utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora te dala razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora.

Prijedlog za dopunom dnevnog reda dioničara Dicentra d.o.o. o donošenju odluke o uvrštenju dionica na uređeno tržište nije prihvaćen. Od ukupno 453 dioničara, njih 18 s udjelom od 26,5% u ukupnom kapitalu društva glasalo je za uvrštenje na uređeno tržište.