Zagreb, 23. listopada 2021. (GIA) – U Hrvatskoj je u 2020. godini poslovalo 139.009 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, bez financijskih institucija, koji su u Registar godišnjih financijskih izvještaja predali godišnji financijski izvještaj. Njih 41.595 ili 29,9% nije imalo zaposlenih. Od ukupno 41.595 poduzetnika koji nisu imali zaposlenih u 2020. godini, njih 37.865 je redovno poslovalo, 1.273 poduzetnika je bilo u likvidaciji, a 2.457 u stečaju. Od 41.595 poduzetnika koji u 2020. godini nisu imali zaposlenih, njih 17.438 je poslovalo s dobiti, a 24.157 s gubitkom.

u tisućama kuna

Udio poduzetnika bez zaposlenih u ukupnom broju poduzetnika u RH je velik (29,9%). U odnosu na druge pozitivne pokazatelje, udio poduzetnika bez zaposlenih je mali, u ukupnim prihodima 2,7%, u rashodima 3,1%, u dobiti prije oporezivanja 7%, u dobiti razdoblja 7,4%, u izvozu 2% te u investicijama 2,7%, pokazuje Finina analiza.

u tisućama kuna

Najveći broj poduzetnika bez zaposlenih (8.280) i najveće ukupne prihode ostvarili su poduzetnici u djelatnosti trgovine (4,3 milijardi kuna). Promatrano na razini županija, poduzetnicima bez zaposlenih posebno se ističu Grad Zagreb (14.043 poduzetnika), Splitsko-dalmatinska (4.596 poduzetnika) i Istarska županija (4.482 poduzetnika).

u tisućama kuna

Prema iskazanim ukupnim prihodima u 2020. godini, među poduzetnicima bez zaposlenih na prvom je mjestu društvo E.ON ENERGIJA d.o.o. iz Zagreba, s iskazanim ukupnim prihodima u iznosu od 951,8 milijuna kuna. Prema kriteriju neto dobiti, najbolje je društvo CERVESIA ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, s iskazanom neto dobiti u iznosu od 233,8 milijuna kuna i s ostvarenih 234,1 milijun kuna ukupnih prihoda.

Rang lista TOP 5 poduzetnika bez zaposlenih po ukupnim prihodima u 2020. godini (iznosi u tisućama kunama)

Rang lista TOP 5 poduzetnika bez zaposlenih po neto dobiti u 2020. godini (iznosi u tisućama kunama)

Autor: Darko Buković Izvor: Fina

Objavljeno 23. listopada 2021. Sva prava pridržana ©poslovniFM