Zagreb, 16. studenoga 2022. (GIA) – Financijska agencija (Fina) kreirala je popis obveznika koji nisu predali godišnje financijske izvještaje (GFI) za statističke i druge potrebe za 2021. godinu te GFI i drugu propisanu dokumentaciju za 2021. godinu, u svrhu javne objave.

Rok za predaju GFI-a za  statističke i druge potrebe bio je 30. travnja 2022., dok je rok predaje GFI-a za javnu objavu bio 30. lipnja 2022. godine, odnosno šest mjeseci po isteku poslovne godine za poduzetnike kojima je poslovna godina različita od kalendarske. Popis je kreiran temeljem podataka o obveznicima poreza na dobit koji su sa stanjem na dan 31.12.2021. godine evidentirani u evidenciji Porezne uprave, a koje je Fina preuzela sukladno članku 34., stavku 7. Zakona o računovodstvu (NN br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22 ZOR).

Popis poduzetnika koji nisu postupili sukladno članku 32. ZOR-a te članku 30., stavcima 5., 6. i 7. ZOR-a, Fina objavljuje temeljem članka 34., stavka 16. ZOR-a.

Sukladno Zakonu o računovodstvu, za obveznike koji nisu dostavili GFI  za statističke i dr. potrebe i koji ne predaju GFI i svu propisanu dokumentaciju u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

Fina je ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji u roku ne dostave propisanu dokumentaciju i financijske podatke za statističke i druge potrebe i/ili radi javne objave.

Radi primjene čl. 70., st. 1., t. 3. Zakona o sudskome registru (NN br. 1/95 do 34/22), Fina je dužna obavijestiti Visoki trgovački sud o poduzetnicima koji nisu postupili sukladno čl. 30. ZOR-a i tri godine za redom u Finu nisu predali godišnji financijski izvještaj i ostalu propisanu dokumentaciju za javnu objavu. Nadležni trgovački sud, u navedenome slučaju, po službenoj dužnosti može pokrenuti postupak brisanja subjekata.

Godišnji financijski izvještaj za statističke i druge potrebe obveznici ne mogu dostaviti po isteku roka, s obzirom na svrhu njihove predaje. Pojedinačni i konsolidirani godišnji financijski izvještaj za javnu objavu obveznici mogu dostaviti i nakon isteka zakonom propisanog roka.

Izvor: Fina

Objavljeno 16. studenoga 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM.