Zaprešić, 1. srpnja 2020. (Media val) – Gotovo 684 milijuna kuna vrijedan Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić predstavljen je danas ključnim dionicima, građanima i medijima u svečanoj dvorani Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. u Zaprešiću. Projekt nazvan ZA ČISTO I BISTRO povećat će priključenost stanovništva na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda, osigurati racionalnije korištenje vode te pridonijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće i na kraju, zaštiti vodnih resursa i okoliša.

Projekt koji se provodi u Zagrebačkoj županiji i obuhvaća područje Grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice predstavio je Željko Majcen, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., poduzeća koje je korisnik Projekta, a o projektu su kao partneri govorili i Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića te Karmen Cerar, načelnica Sektora za projekte iz područja vodnoga gospodarstva Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove ispred Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

„Kad kažemo čisto i bistro, otkrivamo odmah i ciljeve Projekta – imati čistu prirodu, čistu vodu, čiste vodotoke i da nam sve bude čisto i bistro, dok ZA označava zaprešićki kraj. Osim izgradnje infrastrukture, jedan je od naših važnih zadataka u ovom projektu edukacija građana. VIO Zaprešić na tome radi već dugi niz godina i u svakom smo trenutku spremni surađivati s našom zajednicom, udrugama i lokalnom samoupravom, kao što je bilo i na ovom velikom i uspješnom projektu“, poručio je Željko Majcen, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk poručio je da smo „zbog ovakvog projekta, kao i po drugim vodno-komunalnim projektima, uz bok razvijenim europskim zemljama“, te dodao da je zbog svega toga, grad Zaprešić i danas i sutra poželjan za život.

Sufinanciranje iz fondova EU

Ukupna je vrijednost projekta 683.801.112,50 kuna (s uključenim PDV-om), a za njegovu su provedbu kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. osigurana bespovratna sredstva EU u iznosu od čak 70,88 posto prihvatljivih troškova, odnosno 387.792.012,26 kuna. Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurat će 116.777.202,04 kuna, dok će preostali dio u iznosu od 42.471.675,70 kuna sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. do sada je diljem Hrvatske ukupno odobreno 59 vodno-komunalnih projekata koji se financiraju iz sredstava EU, odnosno Kohezijskog fonda, za što je alocirano 8 milijardi kuna, poručila je Karmen Cerar ispred Ministarstva zaštite okoliša i energetike i istaknula da „ovaj projekt nije značajan samo za lokalnu zajednicu, nego i državnu razinu“.

Realizacijom ovog projekta, odnosno izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe smanjit će se i gubici u sustavu te će se osigurati veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za vodouslužno područje. Na sustav javne odvodnje bit će priključeno 13.267 dodatnih stanovnika, a uz to će se dograditi postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na II i III. stupanj pročišćavanja. Planirani završetak provedbe projekta je 31. prosinca 2023.

Osim Projekta ZA čisto i bistro, javnosti je danas predstavljeno i prvo specijalno vozilo za CCTV inspekciju sustava, jednu od najdjelotvornijih metoda za uvid u stanje sustava odvodnje, koje će efikasno locirati sve nepravilnosti kako bi se izvršile potrebne sanacije.

Više informacija o projektu dostupno je na internetskoj stranici projekta www.zacistoibistro.hr.