Zagreb, 6. prosinca 2023. (GIA) – U djelatnosti trgovine na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama (NKD 47.65) u poslovnoj 2022. godini poslovalo je 20 poduzetnika sa 101 zaposlenim.

Ti poduzetnici su u promatranom razdoblju ostvarili ukupne prihode u iznosu od 75,1 milijun kuna te ukupne rashode od 74,5 milijuna kuna. Ostvarena je dobit razdoblja od 1,2 milijuna kuna, iskazan je gubitak razdoblja od 894 tisuće kuna te je ostvarena neto dobit u iznosu od 343 tisuće kuna, u odnosu na 2021. godinu, kada je iskazan neto gubitak od 1,6 milijuna kuna. Ukupni prihodi povećani su za 65%, ukupni rashodi za 59%, dobit razdoblja smanjena je za 2,7%, a gubitak razdoblja za 68,6% (Tablica 1.).

Na financijski rezultat promatranog razreda djelatnosti, u 2022. godini, najviše je utjecalo smanjenje gubitka mikro poduzetnika ARANEA VELEPRODAJA d.o.o. (s 2,7 milijuna kuna u 2021. godini, na 668 tisuća kuna u 2022. godini).

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama iznosila je 5.180 kuna u 2022. godini, što je 10% više u odnosu na 2021. godinu te 25,7% manje od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (6.973 kune).

U razredu djelatnosti NKD 47.65 ostvaren je pozitivan trgovinski saldo od 17,1 milijun kuna, što je 13,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Uvoz je 65,3% veći i iznosio je 6,5 milijuna kuna, a izvoz od 23,6 milijuna kuna 24,4% je veći u odnosu na 2021. godinu.

Među 20 poduzetnika u djelatnosti trgovine na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama u 2022. godini, najveće ukupne prihode (41,2 milijuna kuna), ostvarili su ARANEA TOYS d.o.o., što je 54,8% ukupnih prihoda promatranog razreda djelatnosti. ARANEA MALOPRODAJA d.o.o. zapošljavala je najveći broj radnika, njih ukupno 36, kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 4.885 kuna te je ujedno i druga po ostvarenim ukupnim prihodima u 2022. godini (16,5 milijuna kuna). Udio pet poduzetnika s najvećim prihodima u 2022. godini u ukupnim prihodima 20 poduzetnika, u djelatnosti trgovine na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama, bio je 93,9%

Top pet poduzetnika po ukupnim prihodima u razredu djelatnosti 47.65, u 2022. godini                        (iznosi u tisućama kuna)

Najveću neto dobit iskazao je mikro poduzetnik B100 d.o.o. iz Dugog Sela, u iznosu od 433 tisuće kuna, dok je na drugom mjestu ARANEA MALOPRODAJA d.o.o., s 268 tisuća kuna.

Izvor podataka: FINA

Objavljeno 6. prosinca 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.