Zagreb, 11. studenoga 2020. (Fortenova) – Fortenova grupa i Springwater Capital (“SWC”) potpisali su sporazum o kupoprodaji Kompasa d.d. Ljubljana i Kompasa d.o.o Poreč.

Kompas mreža jedan je od najstarijih i najvećih organizatora individualnih i grupnih putovanja na području Adria regije te je i najveća destinacijska menadžment kompanija na ovim prostorima. U 2019. godini preko milijun putnika je koristilo široku lepezu turističkih usluga Kompas mreže te ostvarilo preko šest milijuna noćenja.

SWC ima dubinska znanja kad je riječ o investicijama u turističkom sektoru te posjeduje investicije u Španjolskoj, Portugalu i Belgiji: to uključuje četvrtu najveću kompaniju u sektoru putovanja u Španjolskoj i najveću mrežu putničkih agencija u Portugalu.

„Ovom transakcijom će Fortenova grupa u većoj mjeri zaključiti proces izlaska iz turističkih investicija koje su predstavljale značajan segment našeg nematičnog poslovanja iz kojeg uspješno sukcesivno izlazimo tijekom cijele ove godine. Vrlo smo zadovoljni što smo za Kompasovu mrežu i njezine zaposlenike pronašli izvrsnog strateškog partnera koji ima vrlo jaku ekspertizu i znanje u  turističkim operacijama i koji će dalje investirati i jačati biznis. Vjerujem da će ova transakcija donijeti značajne koristi postojećem biznisu i zaposlenicima kojima bih se, u ime Upravnog odbora i Izvršnih direktora Fortenova grupe, želio zahvaliti na njihovoj izrazitoj posvećenosti i radu u iznimno izazovnoj godini za turistički sektor.

Za Fortenova grupu, kako smo već isticali, izlazak iz investicija koje ne predstavljaju naše matično poslovanje, omogućuje nam fokusiranje na jačanje svih parametara naših osnovnih biznisa – maloprodaje, prehrane i poljoprivrede, kao i pojednostavljivanje naših organizacijskih i upravljačkih struktura“ – rekao je James Pearson, glavni financijski direktor Fortenova grupe.

Transakcija će biti formalno zaključena nakon što  slovenska Agencija za tržišno natjecanje odobri koncentraciju SWC-a i Kompasa.