Bruxelles / Zagreb, 26. studenoga 2020. (HBOR) – Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a, izabrana je na drugi mandat za članicu Upravnog vijeća Europske udruge javnih banaka (EAPB). Ponovnim izborom Tamare Perko u Upravno vijeće EAPB-a potvrđen je status HBOR-a kao važnog člana i predstavnika manjih razvojnih banaka u ovoj europskoj udruzi te važnog čimbenika u provođenju zajedničkih europskih politika. Za predsjednika udruge na treći mandat izabran je Philippe Mills, predsjednik Uprave Société de Financement Local (SFIL), Francuska.

EAPB je osnovan 2000. godine s ciljem zastupanja interesa razvojnih banaka te europskih banaka u državnom vlasništvu. Udruga trenutno broji 29 članica te predstavlja izravno i neizravno više od 90 financijskih institucija s ukupnom imovinom većom od 3.500 milijardi eura i tržišnim udjelom od 15% u europskom financijskom sektoru. HBOR je član ove udruge od 2007. godine.

Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a, prilikom reizbora izjavila je: „U ovim zahtjevnim vremenima doprinos državnih razvojnih banaka ključan je za oporavak nacionalnih gospodarstava. Poticanje korištenja svih mogućnosti koje se otvaraju kroz Višegodišnji financijski okvir EU bit će jedan od prioriteta HBOR-a u idućem razdoblju kako bismo razvili nove oblike financiranja i osigurali povoljna sredstva za ulaganja u zelenu ekonomiju i digitalizaciju, razvoj novih tehnologija i proizvodnje. Koordinirani pristup prema tijelima Europske unije omogućio nam je značajniji utjecaj na regulativu koja se odnosi na ova područja i zato ću se unutar udruge i dalje posebno zalagati za zajedničku suradnju i međusobno povezivanje.“  

Podsjećamo, EAPB je uspješan u zastupanju interesa nacionalnih razvojnih banaka pri Europskoj komisiji, Europskom parlamentu i drugim europskim institucijama, a posebno u onima koji se tiču novog Višegodišnjeg financijskog okvira. Nadalje, udruga je imala značajan doprinos u lobiranju za interese nacionalnih banaka pri reguliranju područja državnih potpora i uvođenju Privremenog okvira. Privremeni okvir omogućio je državama članicama EU korištenje pune fleksibilnosti predviđene pravilima o državnim potporama kako bi se osigurala pomoć gospodarstvu zbog posljedica pandemije COVID-19. Udruga je također aktivna na području održivog financiranja i uvođenja taksonomije, odnosno sustava klasifikacije na razini EU kojim se definira što je okolišno održiva gospodarska djelatnost.