Topusko/Zagreb, 20. studenoga 2023. (GIA) – Projekt „Topusko pametni termalni grad“ predstavlja inovativnu inicijativu temeljenu na geotermalnoj energiji u Hrvatskoj i regiji, pri čemu je Topusko prva hrvatska općina koja koristi geotermalnu vodu na kaskadni način za grijanje mjesta, balneoterapiju i bazenske svrhe te se s pravom smatra liderom u području zelenog i lječilišnog turizma, zaključci su konferencije održane u Lječilištu Topusko.

Lječilište Topusko i društvo TOP-TERME d.o.o., uz potporu Sisačko-moslavačke županije i Općine Topusko, provode više projekata održivog razvoja zdravstvenog, turističkog, ugostiteljskog, energetskog i općenito gospodarskog aspekta razvoja Topuskog. Pod jedinstvenim nazivom “Topusko pametni termalni grad” objedinjeno je više inovativnih inicijativa kojima je zajedničko da se temelje na sveobuhvatnom korištenju geotermalne vode i energije i da predstavljaju jedinstvenu inicijativu ne samo u Hrvatskoj, nego i u regiji.  

Konferencija i radionica projekta “Topusko Pametni Termalni Grad” okupila je partnere istoimenog projekta, stručnjake iz Agencije za ugljikovodike, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Sveučilišta u Zagrebu te relevantne tvrtke iz sektora.

Župan Sisačko-moslavačke županije, g. Ivan Celjak u uvodnom dijelu izjavio je kako je cilj Županije da se proširi geotermalna mreža, da se svako kućanstvo poveže na geotermalnu mrežu te da su u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede pokrenute aktivnosti da se geotermalna voda u pilot projektu  iskoristi za stakleničku proizvodnju. Također je napomenuo vezano za razvoj turističke ponude: “Očekujemo rezultate natječaja projekta „Topusko na izvoru zdravlja – lječilišni i wellness turizam na održiv način“, ukupne vrijednosti 27 mil. EUR, koji je prijavljen za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta i nadamo se pozitivnom rješenju jer želimo da Topusko bude turističko središte kontinentalne Hrvatske“, zaključio je Župan.

Jadranka Leško, mag.inž.naft.rud., iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja istaknula je kako je cilj na nivou EU ozelenjavanje sektora toplinarstva te kako je geotermalna energija jedini obnovljivi izvor energije koji je dostupan 24 sata na dan bez intervencija. “Svi veći gradovi u Europi se nakon krize s cijenom plina žele prebaciti na geotermalne izvore. Među 16 gradova u RH, koji imaju potencijal prebaciti se u potpunosti na geotermalnu energiju, Topusko je prvi grad u Hrvatskoj koji to već je,“ zaključila je.

“Do sada je završeno nekoliko faza provedbe – energetska obnova i uređenja dijela zgrade Petrova gora, radovi zamjene dijela toplovodne mreže, rekonstrukcija Centralne toplinske stanice te uvođenje pametnog sustava upravljanja i nadzora u sklopu projekta REWARDHeat, programa Obzor 2020 i izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju hotela Toplica“, objasnio jeravnatelj Lječilišta Topusko i direktor društva TOP-TERME d.o.o. dr. Domagoj Mosler.

Događanje je završeno panelom pod nazivom „Geotermalna voda u RH – osvrt na legislativni i tehnološki aspekt korištenja“, koju je moderirao  Tomislav Pukšec s Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Sudionici Jadranka Leško, (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja), Martina Tuschl (Agencija za ugljikovodike), Vladislav Brkić (Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Hrvatska udruga za geotermalnu energiju), Tomislav Đurić (Energetski institut Hrvoje Požar), Staša Borović (Hrvatski geološki institut) i Domagoj Mosler (Lječilište Topusko i TOP- TERME d.o.o.) istaknuli su ključnu ulogu geotermalne energije u unaprjeđenju lokalne i regionalne zajednice te naglasili pozitivna iskustva i vrijednost suradnje između javnog sektora, znanstvene zajednice, industrije, stručnih udruga i lokalnih inicijativa uključenih u provedbu projekta “Topusko pametni termalni grad”.

Termalna voda u Topuskom po kvaliteti druga u Europi, a njeni sastav i kakvoća nepromijenjeni proteklih 200 godina

Područje Topuskog izrazito je bogato izvorima geotermalne vode koja se ovdje koristi od doba Ilira, a danas se koristi za balneoterapiju, bazenske potrebe kompleksa Lječilišta Topusko i društva TOP-TERME d.o.o, grijanje poslovnih i stambenih prostora u javnom i privatnom vlasništvu poput zgrada kompleksa Lječilišta i društva TOP-TERME, zgrade općine, osnovne i srednje škole, crkve kao i za grijanje potrošne tople vode u objektima Lječilišta i društva TOP-TERME.

Ono što Lječilište Topusko čini idealnim mjestom za rehabilitaciju i liječenje, odnosno jednim od najkvalitetnijih izvora zdravlja na području Hrvatske i šire, je upravo ljekovita geotermalna voda koja se danas koristi iz tri bušotine dubine od 80 do 220 m. Termalna voda u Topuskom po kvaliteti je druga u Europi. Ova ljekovita termalna voda je hipertermna, prosječne temperature oko 64°C, a zanimljivo je da su u proteklih 200 godina njezin sastav i kakvoća ostali nepromijenjeni.

Posebnost Lječilišta Topusko je i ljekovito blato, odnosno peloid Topuskog čija je specifičnost da zrije u termalnoj vodi koja izvire na Livadskim izvorima gdje se i nalazi prirodno nalazište blata. Oba se balneoterapijska činitelja ovdje  koriste od davnina bilo za liječenje bilo za opuštanje i razonodu, a njihovi blagotvorni učinci na zdravlje su mnogostruki i znanstveno dokazani. Zadnju analizu napravio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine kojom se potvrdilo da potiču cirkulaciju i prokrvljenost, izmjenu tvari i izlučivanje štetnih tvari iz organizma te jačaju  imunološki sustav.

Korištenje geotermalne vode kao energenta započelo je 80-ih godina bušenjem 4 geotermalne bušotine sa temperaturom vode od 64 stupnja i izdašnosti od 4,7 mil. m3 vode godišnje.  Danas su u funkciji tri od četiri geotermalne bušotine. Bušotine TEB-1 i TEB-3 snabdijevaju toplinskom energijom manji krug vanjskih potrošača u neposrednoj  blizini. Trenutnim režimom rada iskorištava se samo dio dostupne geotermalne energije iz bušotina. Građani i tvrtke prepoznaju prednosti grijanja na ovaj obnovljivi izvor energije te su zainteresirani za spajanje na toplovodnu mrežu.

Projekt “Topusko Pametni Termalni Grad”

Projekt je financiran kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.–2021. uz nacionalno sufinanciranje RH u iznosu od 421.485,80 EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Nositelj projekta je Lječilište Topusko, a projektni partneri su društvo TOP-TERME d.o.o. te poduzeće EFLA s Islanda.

Cilj projekta je izrada tehničke dokumentacije za proširenje toplovodne mreže, povećanje broja korisnika te veća iskorištenost geotermalne vode kao obnovljivog izvora energije. Očekuje se daljnji napredak kroz projekte održivog razvoja i korištenje geotermalne energije, potičući cjelokupni razvoj Topuskog i unapređujući kvalitetu života zajednice. Kako se radi o velikom i sveobuhvatnom projektu u financijskom i provedbenom aspektu, isti se provodi u fazama. Jedna od faza je provedba projekta “Topusko pametni termalni grad – Top Thermal City“, koji je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške, uz nacionalno sufinanciranje RH.

Lječilište Topusko i društvo TOP-TERME d.o.o. nisu imali značajne štete nakon potresa te su mobilizirani za smještaj stradalnika i korisnika doma za starije osobe Petrinja i Glina. S obzirom da je značajan dio njih i dalje ovdje smješten, može se reći da su kapaciteti, uz bolničke pacijente te goste koji u Topusko dolaze na rehabilitaciju i odmor, konstantno popunjeni. U ovogodišnjoj ljetnoj sezoni zabilježen je rekordan broj dolazaka na vanjske bazene, čija rekonstrukcija je predviđena u bližoj budućnosti.

Izvor i foto: Terme Topusko

Objavljeno 20. studenoga 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.