Zagreb, 1. ožujka 2021. (HNB) – Prema nerevidiranim podacima za kraj 2020, ukupna imovina kreditnih institucija povećala se u odnosu na 2019. za 31,4 mlrd. kuna, odnosno za 7,3 posto te je iznosila 462,5 milijardi kuna, navodi se u novom komentaru kretanja u bankovnom sustavu za 2020. godinu. Imovina je porasla kod većine kreditnih institucija, a najveći porast odnosio se na likvidnu imovinu (najviše na depozite kod Hrvatske narodne banke) i na dane kredite.

Povećanje ukupnih kredita i predujmova za 9,1 posto bilo je veće od rasta neprihodujućih kredita koji su porasli za 8,2 posto, što je rezultiralo neznatnim smanjenjem vrijednosti relativnog pokazatelja kvalitete kredita, odnosno udjela neprihodujućih kredita u ukupnim kreditima. Udio neprihodujućih kredita (NPL) na kraju 2020. iznosio je 5,4 posto, a na kraju 2019. iznosio je 5,5 posto. Neprihodujući krediti porasli su u portfelju kredita kućanstvima, u kojemu se udio NPL-ova povećao s 5,8 posto na 7,1 posto. Udio NPL-ova u sektoru nefinancijskih društava smanjio se s 13,7 posto na 12,5 posto, ponajprije pod utjecajem prodaje neprihodujućih potraživanja.

Poslovanje kreditnih institucija u 2020. rezultiralo je s neto dobiti u iznosu od 2,7 milijarde kuna što je za 53,1 posto manje od dobiti ostvarene u 2019. Kreditne institucije povećale su rezerviranja za očekivane gubitke koji reflektiraju potencijalno povećanje kreditnog rizika zbog pandemije. Sa smanjenjem dobiti smanjili su se i pokazatelji profitabilnosti, te se prinos na imovinu (ROA) smanjio s 1,4 posto na 0,6 posto, a prinos na kapital (ROE) smanjio se s 9,8 posto na 4,4 posto.

U skladu sa supervizorskim očekivanjima vezanima uz neizvjesnost koju je stvorila pandemija, kreditne institucije zadržale su dobit ostvarenu u 2019., čime je stvorena pretpostavka za dodatno osnaživanje kapitala i povećanje vrijednosti ključnih pokazatelja kapitaliziranosti. Sve kreditne institucije na kraju 2020. imale su stopu ukupnoga kapitala veću od minimuma od osam posto, a stopa ukupnoga kapitala bankovnog sustava iznosila je 24,9 posto.

Likvidnost sustava kreditnih institucija mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR) nadalje je na visokoj razini te je na kraju prosinca 2020. godine LCR iznosio 181,9 posto. Sve su kreditne institucije zadovoljavale propisane minimalne likvidnosne zahtjeve.

Link na podatke:

https://www.hnb.hr/-/pokazatelji-poslovanja-kreditnih-institucija-1