Ljubljana, 29. srpnja 2021. (HBOR) – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisala je 26. srpnja s Europskim investicijskim fondom (EIF) i SID bankom, slovenskom izvoznom i razvojnom bankom, potpisala ugovor kojim je uspostavljena prva regionalna platforma za pokretanje fonda za financiranje komercijalizacije inovativnih tehnoloških i znanstvenih rješenja hrvatskih i slovenskih sveučilišta, istraživačkih instituta i centara vrijednosti najmanje 40 milijuna eura.

Izvršni direktor EIF-a Alain Godard, predsjednik Uprave SID banke Sibil Svilan, predsjednica Uprave HBOR-a Tamara Perko i član Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo, potpisali su danas u Ljubljani ugovor o osnivanju regionalne platforme za transfer tehnologija (Central East European Technology Transfer – CEETT) sa sveučilišta, istraživačkih instituta i centara u gospodarstvo vrijedne najmanje 40 milijuna eura.

Sredstva ove platforme, koju financiraju HBOR i SID banka svaki s iznosom od 10 milijuna eura te EIF s 20 milijuna eura, bit će uložena u osnivanje regionalnog fonda za transfer tehnologija, odnosno fonda rizičnog kapitala koji će financirati istraživačke projekte, razvoj tehnologija i intelektualnog vlasništva s potencijalnom visokom komercijalnom vrijednošću za gospodarstvo. Moći će se financirati projekti koje razvijaju hrvatska ili slovenska sveučilišta, istraživački instituti i centri, a koji su u fazi „Dokaza o konceptu“ (eng. Proof of Concept) te su im potrebna financijska sredstva za procjenu izvedivosti koncepta i prenošenje rezultata istraživanja u postupak komercijalizacije. U projekte hrvatskih znanstvenih ustanova iz ovog će fonda biti uloženo najmanje 15 milijuna eura.

Prema analizi EIF-a, procjenjuje se da će u sljedećih 5 godina sveučilišta i istraživački instituti u Sloveniji i Hrvatskoj prijaviti više od 350 patenata i 100 spin-off tvrtki koje bi se mogle financirati putem fonda za transfer tehnologija.

„Ovo je jedan od najvažnijih dana  za slovenske i hrvatske  znanstvenike,  znanstvenu i istraživačku zajednicu otkada su Slovenija i Hrvatska samostalne“, istaknuo je prof. dr. sc. Igor Emri, predstojnik katedre na Fakultetu za strojarstvo Sveučilišta u Ljubljani.

Hrvatska ne zaostaje u razvoju patenata i novih rješenja, ali zaostaje u njihovoj primjeni u gospodarstvu. Naime, hrvatskom kao i slovenskom tržištu nedostaje karika u financiranju zbog koje mnogi vrijedni patenti i tehnološka rješenja nikada ne dožive svoju komercijalizaciju. Radi se o najrizičnijem obliku ulaganja i zbog toga se rijetko privatni kapital ulaže u ovakve projekte. Stoga je naša uloga, kao razvojne banke, nadomjestiti ovaj nedostatak te omogućiti čvrstu vezu znanosti i poduzetništva. Time ćemo potaknuti ne samo komercijalizaciju postignuća naših znanstvenih institucija, već i rast našeg gospodarstva na temelju primjene novih i inovativnih rješenja visoke dodane vrijednosti“, izjavila je ovom prilikom Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.  

„Održivi razvoj slovenskog gospodarstva i Slovenije snažno će ovisiti o tome hoće li Slovenija biti inovator, odnosno ovisit će o ulaganjima u znanost, istraživanje, razvoj, inovacije i ljudski kapital. SID banka već je niz godina aktivna na ovom području sa svojim programima financiranja istraživanja, razvoja i inovacija te financiranja tehnoloških i razvojnih projekata u gospodarstvu. U suradnji s EIF-om i HBOR-om unaprijedit će se postojeći programi za financiranje vlasničkog i kvazi-vlasničkog kapitala poduzeća (100 milijuna eura: SEGIP u Sloveniji; 80 milijuna eura: CROGIP u Hrvatskoj) te će se uspostaviti CEETT platforma koja će osigurati sredstva putem fonda rizičnog kapitala za transfer tehnologija u iznosu od najmanje 40 milijuna eura putem financiranja istraživačkih projekata, znanstvenih postignuća i intelektualnog vlasništva sveučilišta i istraživačkih instituta u Sloveniji i Hrvatskoj za koje se procijeni da posjeduju potencijal za komercijalizaciju na tržištu i primjenu u gospodarstvu kao i za podršku kod osnivanja inovativnih spin-off tvrtki. Na taj se način jačaju veze između istraživačkih institucija i poduzeća kako bi se Slovenija ponovno svrstala među vodeće zemlje inovacija i povećala konkurentnost gospodarstva, što će SID banka i nadalje poticati svojim programima financiranja i osiguranja“, istaknuo je Sibil Svilan, predsjednik Uprave SID banke.

„EIF, SID banka i HBOR pokretanjem CEETT-a stvaraju financijsku povijest u Europskoj uniji, Sloveniji i Hrvatskoj. To je prva multinacionalna platforma za transfer tehnologija u Europskoj uniji. Istovremeno, CEETT u Sloveniji i Hrvatskoj prvo je dugoročno rješenje za financiranje istraživačkih projekata i zaštitu intelektualnog vlasništva lokalnih sveučilišta i istraživačkih instituta te, što je jednako važno, za financiranje transfera tehnologija. Mi u EIF-u izrazito smo ponosni na naš doprinos daljnjem napretku znanstvenog istraživanja u ove dvije zemlje, a ja bih želio zahvaliti našim partnerima iz SID banke i HBOR-a na uloženoj energiji i napornom radu na pokretanju CEETT-a“, rekao je Alain Goddard, izvršni direktor EIF-a.

EIF će provesti natječaj za odabir društva za upravljanje fondom za transfer tehnologija koji će biti otvoren do listopada ove godine, a odabir će se dovršiti u prvoj polovici 2022. nakon čega će fond započeti s radom i prvim ulaganjima.

Osnivanje ovog fonda nastavak je aktivnosti HBOR-a na razvijanju tržišta ulaganja u kapital. U suradnji s EIF-om HBOR je u zadnje dvije godine pokrenuo osnivanje četiri fonda, jednog za startupove i tri za poduzeća u zrelijoj fazi, čija se ukupna veličina očekuje da će doseći iznos od gotovo 300 milijuna eura.