Zagreb, 14. ožujka 2022. (GIA) – Zbog neizvršenih osnova za plaćanje na dan 28. veljače 2022. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirana su 15.354 poslovna subjekta, što je 135 poslovnih subjekata ili 0,9 % više u odnosu na siječanj 2022. i 150 poslovnih subjekata ili 1% manje u odnosu na veljaču 2021. godine.

Ukupan evidentirani iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, iznosio je 4,3 milijarde kuna (glavnica), što je za 306,2 milijuna kuna (7,6%) više u odnosu na siječanj 2022. godine, a 694,9 milijuna kuna (13,8%) manje u odnosu na veljaču 2021. g. Kamate su iznosile 1,1 milijardu kuna (tablica 1).

Od 15.354 poslovna subjekta koja nisu podmirila dospjele osnove za plaćanje, 7.131 je pravna osoba (46,4 %) i na njih se odnosi 3,1 milijarda kuna ili 70,5 % iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostale 8.223 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 1,3 milijarde kuna.

U odnosu na stanje u siječnju 2022. godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanjeveći je za 0,5 %, a iznos neizvršenih osnova za 10,3 %. Ukupan broj fizičkih osoba veći je za 1,2 %, a iznos neizvršenih osnova za 1,6 %.

Broj poslovnih subjekata koji imaju dospjele neizvršene osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje i iznos njihova duga tijekom 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 28. veljače 2022. godine, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 239.677 potrošača, što je za 0,3% manje nego u prethodnom mjesecu, a 2,5% više nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 18,3 milijarde kuna (glavnica), što je za 0,6% više u odnosu na siječanj 2022., a 8% više u odnosu na veljaču 2021. godine. Kamate su iznosile 6,7 milijardi kuna (tablica 2.).

Najveći dio duga, u iznosu od 5,8 milijardi kuna (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 6,6 milijardi kuna.

Prema odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (dalje: Zakon), Fina provodi ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika, poslovnih subjekata i potrošača. Sukladno Zakonu, pod pojmom „poslovni subjekt“ podrazumijeva se pravna osoba, fizička osoba koja obavlja registriranu gospodarsku djelatnost i fizička osoba koja se bavi slobodnim zanimanjem, a pod pojmom „potrošač“ podrazumijeva se fizička osoba koja ne obavlja registriranu gospodarsku djelatnost i koja se ne bavi slobodnim zanimanjem.

Izvor: Fina

Objavljeno 14. ožujka 2022. Sva prava pridržana ©poslovniFM