Poslušaj audio vijest!

Autor: Boris Živković, PoslovniFM

Izraz zbrinjavanje otpada još se uvijek odnosi na mnogostruk niz različitih načina na koje se otpad zbrinjava. U kućanstvima ga zbrinjavamo odlažući ga u kante za smeće, iznosimo ga iz kuće ili stana i bacamo u za to predviđen spremnik, kontejner. Ali koji spremnik? Komunalno društvo zaduženo za prikupljanje i odvoz, prikuplja naš otpad, no, što se s njime dalje događa? Otpad se zasigurno odvozi izvan okruženja ljudi, no ako se samo odlaže na veliku hrpu na odlagalištu otpada, on predstavlja problem i opasnost, a u najmanju ruku nagrđuje prostor na kojem se nalazi i utječe na kvalitetu života. Zbog toga valja govoriti o zbrinjavanju otpada na pravilan način ili zbrinjavanju otpada na propisan način. Tek u tom kontekstu zbrinjavanje otpada postaje dio veće cjeline – dio gospodarenja otpadom.

Otpad je skup tvari kemijskog, biološkog ili nuklearnog porijekla. Otpad nastaje isključivo ljudskom djelatnošću. Nepodesan je za dalju upotrebu na klasičan način i zahtjeva nove načine obrade i prerade. Dijelimo ga na plinoviti, tekući i kruti otpad. Otpad može biti inertan, neopasan i opasan otpad.
Gospodarenje otpadom odnosi se na skupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje otpada uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija zbrinjavanja. U svijetlu navedenog reciklažna su dvorišta izuzetno bitan faktor odlaganja otpada pa ćemo u ovom tekstu pokušati objasniti što su reciklažna dvorišta i što je još važnije gdje su te što možete odložiti u istima.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih propisanih vrsta otpada. Reciklažna dvorišta ima značajnu ulogu u ukupnom sustavu gospodarenja otpadom i služe kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana, ovlaštenih sakupljača i ovlaštenih obrađivača otpada.

Kad smo još jednom, jer nikad nije na odmet, pojasnili osnovne pojmove, posebno što je zakonodavac predvidio.

Člankom 84. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) propisano je da je Grad Zagreb dužan osigurati funkcioniranje barem jednog reciklažnog dvorišta u svakoj gradskoj četvrti putem reciklažnih dvorišta. Uspostavom reciklažnog dvorišta postiže se značajno poboljšanje kvalitete usluge i smanjivanje troškova. Normalno funkcioniranje gradova danas je nezamislivo bez reciklažnih dvorišta pa ćemo ovdje istaknuti njihove glavne prednosti . Građanima je omogućeno jednostavno izdvojeno odlaganje velikog broja različitih otpadnih tvari, značajno se smanjuje ukupni potencijal komunalnog otpada, vrlo dobra kvaliteta izdvojenih sirovina, dobri rezultati kod velike gustoće naseljenosti, doprinos je edukaciji stanovništva, potiče doprinos građana u rješavanju problema vezanih uz otpad, pretpostavlja aktivno sudjelovanje građana, uspješno se uklapa u urbani prostor.

Na području grada Zagreba, u ovom trenutku, postoji aktivnih 10 fiksnih i 10 mobilnih reciklažnih dvorišta. Za razliku od fiksnih, mobilno reciklažno dvorište je nadzirana pokretna tehnička jedinica, koja nije građevina ili dio građevine, a koja služi odvojenom prikupljanju reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada, i drugih vrsta otpada za koje je propisano da se trebaju preuzimati u reciklažnom dvorištu. Reciklažna dvorišta kakva se uspostavljaju u našoj Metropoli u principu se uvelike ne razlikuju od europskih, odnosno većinom preuzimaju slične vrste otpada.

Adrese reciklažnih dvorišta u Zagrebu:

 • RD DUBRAVA, Osječka br. 25
 • RD JAKUŠEVEC, Sajmišna cesta bb
 • RD KAJZERICA, Žarka Dolinara br.5
 • RD KLARA, Sisačka cesta br. 10
 • RD PRILESJE, Prilesje 1c
 • RD SESVETE, Jelkovečka bb
 • RD SESVETE JELKOVEC, Ulica Borisa Ulricha 5
 • RD ŠPANSKO, D.Cesarića 2a
 • RD TREŠNJEVKA SJEVER, Zagorska br. 3
 • RD ŽITNJAK, Čulinečka cesta 275

Adrese mobilnih reciklažnih dvorišta:

 • MRD BREZOVICA, Prigradska ulica III odvojak
 • MRD BREZOVICA, Donjodragonoška cesta, iza kućnog broja 8C
 • MRD GORNJA DUBRAVA, Ulica Klin
 • MRD GORNJI GRAD – MEDVEŠČAK, raskrižje ulica Horvatovac i Ružičnjak
 • MRD PODSLJEME, Bidrovečka cesta kod kućnog broja 68
 • MRD PODSLJEME, Prilaz Kraljičinom zdencu kod kućnog broja 4
 • MRD PODSUSED-VRAPČE, Ulica Prigornica 2
 • MRD PODSUSED-VRAPČE, Ulica Vučak, preko puta kućnog broja 16a
 • MRD TREŠNJEVKA – JUG, Ulica Marice Barić 6
 • MRD TRNJE, Ulica Frana Folnegovića, preko puta kućnog broja 10

Objavljeno 15. veljače 2023. u sklopu projekta Recikliraj! Foto: Grad Zagreb/Čistoća