Poslušaj audio vijest!

Autor: Boris Živković, Poslovni FM

Mnogobrojne građane zanima koliko zapravo iznosi investicija jednog reciklažnog dvorišta. Za primjer ćemo navesti dva reciklažna dvorišta – reciklažno dvorište Žitnjak, koje je rađeno u periodu 2018.-2019. godine i reciklažno dvorište Vučak u Podsusedu koje je planirano u 2022. godini s izvedbom u ovoj godini.

Za reciklažno dvorište Žitnjak vrijednost radova je iznosila 3.530.263 kuna bez PDV-a od čega su sami radovi bili 3.480.267 kuna – bez PDV-a, a usluga stručnog nadzora i koordinator II – 49.966 kuna – bez PDV-a, a površina istog je bila 2.186 m2.

Za reciklažno dvorište Vučak, Podsused vrijednost radova iznosi 6.772.015 kuna (bez PDV-a) od čega su sami radovi bili 6.625.725 kuna – bez PDV-a, a usluga stručnog nadzora i koordinator II – 146.290 kuna – bez PDV-a, a površina istog će biti 3.919 m2.

Za ukupnu investiciju, nužno je dodati troškove projektiranja, priključaka na vodoopskrbni i kanalizacijski sustav, te priključak električne energije kao i troškove komunalnog i vodnog doprinosa, što je još oko 500.000 kuna (bez PDV-a) po lokaciji.

Prilikom biranja lokacija, prikupljali su se prijedlozi mjesnih odbora te gradskih četvrti nakon čeka su se predmetne lokacije analizirale, i to ponajprije imovinsko pravni status te blizina potrebne komunalne infrastrukture. Sve čestice na kojima su se gradila reciklažna dvorišta su u vlasništvu Grada Zagreba, te je u neposrednoj blizini postojala komunalna infrastruktura.

Kad već znamo vrijednost odnosno koliko je uloženo kako bi sustav zbrinjavanja otpadom bio u stanju prihvatiti različite vrste otpada, potrebno je i još jednom navesti što se može i kako te u kojim količinama (što se nekad zaboravi) odlagati u reciklažnim dvorištima.

Dakle, u reciklažnim dvorištima najviše se odlažu slijedeći predmeti:

otpadne gume bez naplatka (do 4 komada), metalni glomazni otpad, aluminijsko kuhinjsko posuđe, električni i elektronički otpad (električna i elektronička oprema, električni, strujni i mrežni kablovi, hladnjaci i škrinje, računala, prijenosna računala, štednjaci, televizori), glomazni otpad (namještaj, laminat), drveni otpad, odjeća, tekstil, pernati jastuci, popluni, koža, obuća, tekstilne igračke, akumulatori, stare baterije, ambalažna plastika opasnog otpada, fluorescentne cijevi i svjetiljke, ambalažni stiropor, ravno staklo (prozorsko), staklena vuna, armirano staklo, kristalno staklo, laboratorijsko staklo, optičko staklo i optički mediji, antifriz, boce pod tlakom, igračke i predmeti izrađeni od više materijala, keramički i porculanski predmeti, veće količine papira i kartona, plastične i metalne ambalaže, staklene ambalažne i zelenog otpada, stari lijekovi, kišobrani, remenje, stare tapete, sportske lopte.

Reciklažna dvorišta Špansko, Klara, Žitnjak, Sesvete Jelkovec te mobilna reciklažna dvorišta (izuzev Podsljeme – Bidrovečka cesta) zaprimaju: otpadna motorna i jestiva ulja, kiseline, lužine, otapala, zauljenu ambalažu te ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.) iz kućanstava.

Reciklažna dvorišta Klara, Jakuševec, Sesvete Jelkovec i Žitnjak zaprimaju: azbestne ploče u količini do 200 kg / 20 ploča uz obaveznu najavu dolaska na broj telefona 01 6146 447 (od 6 do 20 sati), te materijale na bazi gipsa (knauf) i izolacijske materijale (staklena i kamena vuna) u maksimalnoj količini do 200 kg, odnosno 10 vreća zapremine 50 l.

Sva reciklažna dvorišta preuzimaju od građana i građevinski otpad nastao prilikom održavanja i manjih popravaka koje obavlja vlasnik, u količini do 200 kg u šest uzastopnih mjeseci, odnosno jednu punu jednoosovinsku automobilsku prikolicu (10 vreća po 20 kg). Prilikom predaje, komadi građevinskog otpada ne bi smjeli biti veći od 40 cm.

Odlaganje otpada u reciklažna dvorišta za građane je bez dodatne naknade. Troškovi koji su nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području Grada Zagreba za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište ulaze u iznos cijene obvezne minimalne javne usluge tzv. fiksnog dijela cijene javne usluge.

Prilikom predaje otpada na reciklažnom dvorištu važno je da građani ponesu svoj račun ili pripreme barkod sa sistemskim brojem obveznika i osobnu iskaznicu koje je potrebno dati na uvid prilikom predaje otpada. Građani tada mogu ostvariti i svoje pravo na umanjenje cijena, nakon proteka perioda od pet mjeseci u kojem svaki mjesec najmanje jednom tijekom mjeseca koriste usluge reciklažnog dvorišta, odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta, pri čemu ostvaruju pravo na dva paketa sadržaja 10 komada ZG vrećica za miješani komunalni otpad pojedinačnog volumena 10 l.

Sav otpad odvojeno prikupljen u reciklažnim dvorištima po kategorijama otpada, predaje se ovlaštenim tvrtkama na zbrinjavanje.

U 2022. godini u reciklažnim dvorištima Grada Zagreba prikupljeno je 21.783 tone otpada i dodajmo još da pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.

Objavljeno 17. veljače 2023. u sklopu projekta Recikliraj!

Foto: ZGolding/Mobilno_reciklazno_dvoriste_Podsljeme