Zagreb, 28, kolovoza 2019. (DZS) – U ovom Priopćenju objavljuje se procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) za drugo tromjesečje 2019. prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007.

Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta. Procjena pokazuje da je tromjesečni BDP u drugom tromjesečju 2019. realno veći za 2,4 % u odnosu na isto tromjesečje 2018. Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prethodno razdoblje ima pozitivnu stopu promjene od 0,2%, a u odnosu na isto tromjesečje 2018. realno je veći za 2,5%.

Najveći pozitivan doprinos povećanju obujma BDP-a u drugom tromjesečju 2019. ostvaren je rastom bruto investicija u fiksni kapital.

Doprinos domaće potražnje je pozitivan (5,2 postotna boda). Doprinos konačne potrošnje kao i doprinos bruto investicija su pozitivni (2,4 postotna boda i 2,8 postotnih bodova). Doprinos neto inozemne potražnje je negativan.

Prva procjena, prema originalnim podacima, pokazuje da je tromjesečni BDV u drugom tromjesečju 2019. realno veći za 2,4% u odnosu na isto tromjesečje 018.

Najveći doprinos rastu tromjesečnog BDV-a u drugom tromjesečju 2019. ostvaren je u djelatnosti Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, a najveći doprinos smanjenju obujma ostvaren je u djelatnosti Prerađivačka industrija.