Poslušaj audio vijest!

Autor: Boris Živković, PoslovniFM

Uvelike je već poznato da svako pojedino poduzeće ili pojedina ustanova svojim radom odnosno poslovanjem utječe na stvaranje cjelokupne slike nekog uređenog društva. Kao posljedica toga zadnjih nekoliko desetljeća pojam društvene odgovornosti značajno dobiva na važnosti te je sve poznatiji široj javnosti, a njegova popularnost raste i sve se češće ističe društveno odgovorno poslovanje i brigu za širu zajednicu kao dio njihove poslovne strategije.

Kako bi se dobio uvid u koncept društveno odgovornog poslovanja i njegovih glavnih odrednica, važno je prvenstveno ponuditi definiciju tog koncepta. Naime, društvena odgovornost se definira kao inteligentna i objektivna briga za dobrobit društva što ograničava ponašanje pojedinaca i korporacija od krajnje destruktivnih aktivnosti, bez obzira koliko one brzo bile profitabilne te vodi u smjer pozitivnih doprinosa dobru ljudi, što može biti definirano na različite načine. Društveno odgovorno poslovanje može značajno utjecati na razvoj cijelog gospodarstva i društvenog okruženja. Time se svojim poslovanjem prilagođava potrebama društva i tako otvara prostor za uspješnije poslovanje. Iz navedenog vidljivo je da društveno odgovorno poslovanje ne znači samo da se ispunjavaju zakonske obveze, već podrazumijeva i ulaganje u ljudski kapital, okoliš i odnose s internom i eksternom okolinom, a gospodarenje otpadom je svakako jedna od bitnih stavki društveno odgovornog ponašanja svake tvrtke ili ustanove. Jedna od javnih ustanova na području grada Zagreba koja je prihvatila takav koncept je i Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba.

Zbrinjavanje otpada po novom sistemu nije ih dodatno opteretio jer već pet godina u Ustanovi razdvajaju tridesetak različitih vrsta otpada, a nakon toga ga zbrinjavaju u suradnji s Čistoćom – podružnicom Zagrebačkog Holdinga i privatnim tvrtkama, pojašnjava za PoslovniFM edukator Zagrebačkog zoološkog vrta Tomislav Krizmanić.

S obzirom na velike količine otpada za kompost kao i velikih količina biootpada koje Zoo vrt ima zbog hranjenja životinja i čišćenja nastamba bili su svojevrsni pioniri u modernom pristupu zbrinjavanja otpada. Naime, već dugi niz godina biološki razgradivi otpad se sakuplja zasebno te se on kompostira u Zrinjevcu – podružnici Zagrebačkog Holdinga, dok usluge Čistoće koriste prema potrebi, odnosno kada im se napuni preša (oko 10 puta godišnje), a za miješani komunalni otpad ili spremnike za plastiku (oko 2 puta mjesečno).

Zoo vrt tako proizvodi miješani komunalni otpad u količini od oko 5% ukupnog otpada, oporabljeni komunalni otpad čini 7%, dok biorazgradivi otpad čini 88% ukupnog otpada. Ukupni troškovi zbrinjavanja otpada Zoo vrta čine oko 0.5% ukupnih godišnjih troškova. Kada je uveden sustav razdvajanja otpada troškovi su porasli, a kako se to dogodilo puno prije uvođenja novog sustava u Zagrebu u Zoo vrtu se ništa posebno i nije promijenilo, pojašnjavaju.

Iako zagrebački Zoo vrt nema više vrlo velikih biljojeda, poput slonova, nosoroga, velikih vodenkonja i dr., fekalni otpad svakako ima značajan udio u ukupnom otpadu. Takav otpad se sakuplja u posebnom spremniku i zbrinjava u suradnji sa Zrinjevcem. U zbrinjavanju otpada javlja se i problem infektivnog otpada. Naime, Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba ima veterinarske ambulante u Zoo vrtu te podružnici Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba. Tako da se infektivni otpad koji nastaje na obje lokacije sakuplja u posebne spremnike te takav otpad redovno odvozi i zbrinjava tvrtka specijalizirana za takvu djelatnost.

Tomislav Krizmanić naglašava kako je edukacija jedna od tri osnovne funkcije modernih zoo vrtova. Tako i Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba već desetljećima provodi edukaciju posjetitelja o zaštiti i očuvanju ugroženih vrsta životinja i njihovih staništa te očuvanju našeg okoliša. Postoji oko 35 obrazovnih programa za predškolsku i školsku djecu te studente, a tijekom godine održi se i do 40 različitih edukativnih događanja, radionica i edukativnih kutaka za sve dobne skupine. Sastavni dio većine programa je upravo utjecaj čovjeka na prirodu i okoliš, a važan čimbenik je upravo pravilno odvajanje i zbrinjavanje otpada. Tako da postoji i nekoliko programa koji posebno obrađuju tu temu. Obzirom i na puno zelenila te jezera, tu su i problemi s muljem nakon izmuljavanja te s otpadom nakon orezivanja drveća i lišća u jesen. To se rješava tako da se svi biljni otpaci i drugi biorazgradivi otpad te mulj iz jezera kompostira u Zrinjevcu – podružnici Zagrebačkog Holdinga.

Uglavnom, ovakav način zbrinjavanja otpada o kojem se zadnjih mjeseci naveliko priča, započeli su u Zoo vrtu puno ranije tako da posve odgovara njihovim potrebama, sistemu rada te koncepciju društveno odgovornog ponašanja i poslovanja, zaključio je Tomislav Krizmanić.

Objavljeno 21. veljače 2023. u sklopu projekta Recikliraj!. Foto: ZOO vrt/Grad Zagreb