Zagreb, 9. travnja 2021. (Regea) – Europska komisija pokrenula je početkom godine početnu etapu inicijative nazvane Novi europski Bauhaus. Ta inicijativa, najavljena od strane predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen provoditi će se u koordinaciji povjerenice za Inovacije, istraživanja, kulturu, obrazovanje i mlade Mariye Gabriel te povjerenice za Koheziju i reforme Elise Ferreira.

Originalni Bauhuas (Staatliches Bauhaus) bila je škola osnovana 1919. godine od strane arhitekta Waltera Gropiusa u Weimaru u Njemačkoj spajanjem likovne akademije i škole primijenjenih umjetnosti. Škola je djelovala do 1933. godine te je uključivala podučavanje raznih zanata, koje je Gropius smatrao srodnim arhitekturi.

Obučavajući studente podjednako za umjetnost i tehnički stručno zanatstvo, Bauhaus je nastojao zaustaviti raskol između njih dvoje odnosno povezati ih. Takav stil koji je objedinio principe masovne proizvodnje s individualnom umjetničkom vizijom te kombinirao estetiku sa svakodnevnom funkcijom uporabnih predmeta, proizvoda i zgrada postao je jedna od najutjecajnijih struja u modernom grafičkom i industrijskom dizajnu, arhitekturi i umjetnosti 20. stoljeća.

Sto godina kasnije, Novi europski Bauhaus najavljen krajem 2020. i pokrenut početkom 2021. nastavlja se na baštinu i tradiciju prvotnog Bauhausa nastojeći odgovoriti izazovima današnjeg vremena: stvaranja otpornosti na klimatske promjene, zaštite okoliša, održivosti, opravka od COVID-19 pandemije te gospodarskog i društvenog razvoja.

Novi europski Bauhaus 21. stoljeća kreativna je i interdisciplinarna inicijativa koja ponovo želi spojiti baštinu, kulturu, umjetnost, kreativnost, znanost, inovacije, tehnologiju i gospodarstvo kako bi se stvorio novi adekvatni stil za ciljanu i potrebnu održivost. Ulaganjem zajedničkog truda svih pozvanih dionika kroz široku društvenu uključenost Novi europski Bauhauspotpomaže postizanju ciljeva Europskog zelenog plana, što je potrebno, kako bismo zajedno izgradili budućnost koja je održiva i inkluzivna i u kojoj smo pronašli rješenja za probleme i izazove svakodnevnice.

Svi Europljani pozvani su da pokušaju zamisliti i zajedno izgraditi održivu i uključivu budućnost koja je estetski, intelektualno i emocionalno privlačna. Budućnost u kojoj je održivost ostvarena sa stilom.

Temeljne vrijednosti Novog europskog Bauhausa su održivost, estetika i uključivost. Njegovo ostvarenje zamišljeno je kroz tri etape: etapu osmišljavanja, etapu isporuke i etapu širenja.

U prvoj etapi osmišljavanja cilj je je povezati se s onim što već postoji da bi se vidjelo gdje i kako Novi europski Bauhaus može ubrzati, konkretizirati i materijalizirati dobre ideje. Kroz proces zajedničkog stvaranja, oblikovati će se koncept inicijative istraživanjem ideja, utvrđivanjem prioritetnih potreba i pitanja te povezivanjem zainteresiranih strana s namjerom okupljanja što većeg broja sudionika u zajednicu Novog europskog Bauhausa.

Prva faza završiti će objavom poziva za dostavu projektnih prijedloga za uspostavu najmanje pet lokacija u različitim zemljama članicama Europske unije u kojima bi se realizirali prvi pilot projekti. Kao jedan od elemenata etape osmišljavanja, Europska komisija će krajem travnja 2021. pokrenuti prvo izdanje nagrade Novog europskog Bauhausa koja će nagraditi inspirativne realizirane primjere dobre prakse u različitim kategorijama.

U drugoj fazi isporuke provest će se prvih pet pilot projekata dok bi se u trećoj fazi širenja širile i replicirale najbolje ideje i projekti, uključivo na sve države Europe ali i šire; kao i nastavili umrežavati svi dionici kako bi se razmijenila iskustva i stečeno znanje.

Prema trenutno dostupnim informacijama pilot projekti ove inicijative financirati će se kombinirajući sredstva iz raznih fondova, programa i instrumenata Europske unije.

Inicijativa Novi europski Bauhaus imati će i svoje službene partnere a jedan od njih je i REGEA. Budući da je REGEA u službi zelene tranzicije, prilagodbe i stvaranja otpornosti na klimatske promjene te provedbe aktivnosti za postizanje ciljeva zadanih Europskim zelenim planom integralnim i interdisciplinarnim pristupom, prirodno je prepoznala vezu s Novim europskim Bauhausom te izrazila volju i želju da aktivno doprinese i podrži ovu inicijativu.

REGEA će kao službeni partner promovirati i komunicirati ideje i ciljeve Novog europskog Bauhausa, otvarati teme i poticati dijalog, djelovati kao sugovornik te raditi na povezivanju svih dionika zajednice.

Umjetnici, dizajneri, inženjeri, znanstvenici, poduzetnici, arhitekti, studenti, učenici, kreativci, inovatori ali i svi zainteresirani, postanite dio Novog europskog Bauhausa!