London, 21. studenoga 2023. (GIA) – Najmanje devet od deset investitora (čak 94 %) smatra da korporativno izvještavanje o uspješnosti održivog poslovanja sadrži nepotkrijepljene tvrdnje, navodi se u nedavno objavljenom PwC-ovom Globalnom istraživanju investitora za 2023. godinu.

Kroz Istraživanje, koje se izdaje već treću godinu zaredom, upitalo se 345 investitora i analitičara iz raznih zemljopisnih područja, za različite vrste imovine i s različitim pristupima ulaganju, o mišljenju u vezi čimbenika koji najviše utječu na poduzeća u koja ulažu i koja prate.

Rezultati istraživanja pokazuju da su bojazni vezane uz makroekonomske pokazatelje i inflaciju još uvijek na prvom mjestu, ali su se smanjile u odnosu na 2022. godinu. Ove su godine klimatski rizici znatno porasli, te su dosegli razinu kibernetičkih rizika – 32 %.

Istovremeno, istraživanje nam daje sliku investicijskog krajolika potaknutog tehnološkom transformacijom: 59 % smatra tehnološke promjene najvjerojatnijim čimbenikom utjecaja na to kako tvrtke stvaraju vrijednost u sljedeće tri godine. Konkretno, 61 % smatra da je brže usvajanje umjetne inteligencije „vrlo” ili „izuzetno važno”.

Održivost je i dalje ključna za investitore: 75 % smatra da je način na koji tvrtka upravlja rizicima i prilikama povezanima s održivošću važan čimbenik u donošenju investicijskih odluka, iako je posrijedi pad od 4 % u odnosu na prošlu godinu. 42 % izjavilo je da je prodalo udjele u poduzećima koja nisu poduzele odgovarajuće mjere.

James Chalmers, globalni voditelj usluga revizije i računovodstvenog savjetovanja iz PwC-a UK izjavio je:

„Iz razdoblja podizanja svijesti o važnosti klimatskih i tehnoloških promjena prelazimo u razdoblje u kojem investitori sve više postavljaju specifična i teška pitanja o tome kako se poduzeća bave tim problemima u svojoj strategiji, kako procjenjuju rizike i prilike i što im je uistinu važno. U tom kontekstu, korporativno izvještavanje mora se nastaviti razvijati tako da pruža pouzdane, dosljedne i usporedive informacije na koje se investitori, ali i drugi dionici, mogu osloniti.”

Slaven Kartelo, partner u Odjelu revizije i računovodstvenog savjetovanja, dodao je:

„Iz ovog istraživanja jasno je vidljivo koliko je važna uspostava sustava kontrole točnosti i kompletnosti informacija koje su sadržane u izvješćima o održivosti. Zato veliku ulogu treba igrati revizija izvješća o održivosti čime će se osigurati da podaci postanu vjerodostojni za sve korisnike izvješća. U Hrvatskoj je do sada svega mali broj kompanija revidiralo svoja izvješća o održivosti s obzirom da je revizija bila na dobrovoljnoj osnovi. Stupanjem na snagu CSRD-a 1. siječnja 2024 godine revizija će postati obvezna što će značajno poboljšati kvalitetu pripremljenih informacija već za 2024 godinu i godine u budućnosti. Veselim se vidjeti napredak u kvaliteti i točnosti podataka.”

Investitorima su potrebni jasni standardi izvještavanja zbog sve veće zabrinutosti oko greenwashinga

Investitori su ove godine izrazili veliku sumnju u pouzdanost izvještavanja o održivosti i informacija koje koriste, tzv. „greenwashing” (manipulativni zeleni marketing). 94 % investitora izjavilo je da korporativno izvještavanje o uspješnosti održivog poslovanja sadrži određenu razinu nepotkrijepljenih tvrdnji, a 15 % od njih smatra da su te tvrdnje prisutne u „vrlo velikoj mjeri”.

Ovakva percepcija greenwashinga može objasniti zašto investitori od regulatora i normizacijskih tijela traže jasnije i dosljednije izvještavanje u tvrtkama. Ako tvrtke zadovolje nadolazeće propise i standarde (uključujući Direktivu o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD), pravila o objavljivanju klimatskih promjena koje je predložila Komisija za vrijednosne papire i burze u SAD-u (SEC) i standarde Međunarodnog odbora za standarde održivosti (ISSB)), 57 % investitora smatra da će to „značajno” ili „vrlo značajno” zadovoljiti njihove potrebe za informacijama prilikom donošenja odluka. Nadalje, 85 % smatra da bi na temelju razumnog uvjerenja (slično reviziji financijskih izvještaja) mogli steći povjerenje u izvještavanje o održivosti u „umjerenoj”, „velikoj” ili „vrlo velikoj mjeri”.

Raste usredotočenost investitora na troškove ispunjavanja obveza vezanih uz ESG: 75 % onih koji žele informacije o utjecaju tvrtke na društvo ili okoliš smatra da bi tvrtke trebale objaviti novčanu vrijednost svog utjecaja na okoliš ili društvo, što je porast u odnosu na 66 % u 2022. godini.

Investitori prednost daju ubrzanom usvajanju umjetne inteligencije, unatoč rizicima

Rezultati ovogodišnjeg istraživanja pokazuju da investitori smatraju ubrzano usvajanje umjetne inteligencije ključnim za postizanje dodatne vrijednosti, dok istovremeno prepoznaju važnost upravljanja rizicima. 61 % investitora smatra da je brže usvajanje „vrlo” ili „izuzetno važno”. Ako se u to uključe odgovori ispitanika koji smatraju da je to „umjereno važno”, konačan postotak je 85 %. Investitori (59 %) tehnološke promjene smatraju najvjerojatnijim faktorom koji će utjecati na to kako tvrtke stvaraju vrijednost u sljedeće tri godine. Nadalje, investitori su inovacije i tehnologije u nastajanju (uključujući umjetnu inteligenciju, metaverzum i blockchain) svrstali među pet najvećih prioriteta pri ocjenjivanju tvrtki. Unatoč tome, 86 % smatra da umjetna inteligencija predstavlja znatan rizik ocjenjujući ga „umjerenim” do „vrlo velikim” kada je riječ o sigurnosti i privatnosti podataka nakon čega slijede nedostatno upravljanje i kontrole (84 %), dezinformacije (83 %) te pristranost i diskriminacija (72 %).

Nadja Picard, globalna voditeljica usluga izvještavanja iz PwC-a Njemačka zaključila je sljedeće:

„Poduzeća su učinila značajan iskorak prema dosljednijem izvještavanju o klimatskim promjenama, međutim ima prostora za poboljšanje. istovremeno, investitori pozivaju na veći angažman u pogledu načina na koji tvrtke upravljaju rizicima i prilikama koje donose nove tehnologije, posebno generativnu umjetnu inteligenciju, u vremenu kada zbog novih tehnologija sve više raste broj poslovnih transformacija i ulaganja.”

Izvor: PwC/IM&C agencija Foto: pixabay