Kopaonik, 12. ožujka 2024. (GIA) – Ovogodišnjem 31. Kopaonik biznis forumu prisustvovao je do sada najveći broj – 1600 učesnika, ukupno 42 sesije, na kojima se razgovaralo o različitim ekonomskim i društvenim pitanjima u doba kriza.

Srpski Davos nije samo biznis forum, već mjesto akademske rasprave, a to je potvrđeno i učešćem domaćih i stranih eminentnih predstavnika akademske zajednice. Uvedene su brojne teme od značaja za društveni razvoj, a nisu zanemarene ni tradicionalne makroekonomske teme, kao i one koje se odnose na pojedine industrije. Na taj način osvježena i modernizirana agenda, a prisutni su mogli da slušaju i panele koji su bili posvećeni obrazovanju, umjetnoj inteligenciji, kreativnoj industriji, klimatskim promjenama, tržištu rada, rodnoj ravnopravnosti, ženama liderima u biznisu, ulozi sporta u biznisu i društvu, mladima – generaciji Z i Alfa, ESGu, Inicijativi digitalna Srbija, budućnosti automobilske industrije. Također, predstavljeni su rezultati Indeksa korporativne reputacije, EXPO 2027, Forum naprednih tehnologija, inicijative Novosadskog sajma.

Kopaonik biznis forum 2025. bit će održan od 2. do 5. ožujka.

Osnovni zaključak, prema riječima Aleksandra Vlahovića, predsjednika Saveza ekonomista Srbije, da je godina pred nama i dalje neizvjesna.

„Čitav svijet, Europa prije svega i Srbija nalaze se u stanju polikrize koja je izazvana prije svega pandemijom Covid, zatim ratom u Ukrajini i ratom na Bliskom istoku, još uvijek nisu do kraja uspostavljeni prethodno formirani globalni lanci opskrbljivanja. Srbija treba da nastavi sa monetarnom politikom koja je uspjela da kontrolira inflaciju koja se očekuje da će do kraja godine biti na nivou (od oko 3) posto, da ima odgovornu fiskalnu politiku koja će prije svega unaprjediti efikasnost upravljanja kapitalnim projektima“, naglasio je Vlahović i dodao da je potrebno da se unaprjedi princip programskog budžetiranja, da se radi na stvaranju fiskalnih bafera kako bi se otvorio prostor za odgovornu potencijalnu fiskalnu krizu.

Potrebno je da se nastavi sa reformama javnih poduzeća.

„Čuli smo da su te reforme u tijeku, a to znači da ćemo sljedeće godine imati znatno vidljivi pomak kada su u pitanju poslovno financijska konsolidacija, budžet Srbije i budžet velikih javnih poduzeća. Istovremeno, potrebno je da se radi na unapređenju ambijenta, na unapređenju izgradnje kvalitete institucija, prije svega mislim na nezavisne institucije i one koje se odnose na tržišta i vladavine prava. Srbija treba da ulaže u obrazovanje, zato što obrazovanje u digitalnom dobu, u dobu industrijske revolucije 4.0 zahtjeva drugačiji pristup zasnovan na principu životnog učenja, razvijanja kreativnosti, adaptivnosti, jer bez ljudskih resursa nema ni načina da se ostvari budući rast“.

Vlahović dodaje i da je potrebno da se radi na reformi zdravstva.

„Naša demografska slika nije povoljna, populacija sve više stari, to je veliki pritisak na zdravstveni sustav. Potrebno je da se on reorganizira u skladu sa jednom vrlo jasnom agendom reforme zdravstvenog sustava“.

Na kraju ovogodišnjeg Foruma, Vlahović je konstatirao:

„Očekujem da će godina pred nama biti nešto relaksiranija i lakša kada je u pitanju životni standard. Prije svega zbog toga što će inflacija biti niža, očekuje se pad kreditnih stopa i kamatnih stopa od strane Europske centralne banke od polovice ove godine, što će sveukupno pojeftiniti kredite i na taj način između ostalog olakšati život našem stanovništvu u narednoj godini“.  

Izvor i foto: Represent Communications

Objavljeno 12. ožujka 2024. Sva prava pridržana PoslovniFM.