Vlahović: Adris ima prepoznatljivu korporativnu kulturu. Naši korijeni sežu u daleku 1872. godinu. Od prijašnjih generacija naslijedili smo privrženost tvrtki i radišnost svojih zaposlenika. Osvijestili smo potrebu i stvorili naviku otvorenosti novim znanjima. Nova znanja i težnja k izvrsnosti pretpostavke su konkurentnosti bez koje nema održivosti u globaliziranom svijetu. Naši su ciljevi jasni: dugoročnom rastu i održivosti tvrtke podredili smo sve

Rovinj, 11. lipnja 2019. (Adris Grupa) – Sjednicom Glavne skupštine Adris grupe, održanom danas u Rovinju, završilo je održavanje godišnjih skupština društava u sastavu Grupe. Tijekom dana održane su i skupštine Cromarisa, Maistre, Hilton Imperiala, HUP-a Zagreb i tvrtke Hoteli dubrovačka rivijera. Skupština Croatia osiguranja održana je u petak, 7. lipnja. 

Obrazlažući prošlogodišnje poslovne rezultate i plan poslovanja za ovu godinu, predsjednik Uprave Adris grupe, mr. sc. Ante Vlahović, osvrnuo se na okruženje u kojem živimo i poslujemo. Nepovoljne socio-ekonomske prilike, izraženi antipoduzetnički mentalitet i opće društvene okolnosti koje, prema istraživanjima, pokreću i masovno iseljavanje iz Hrvatske, obilježili su proteklu godinu. Adris je,  usprkos tomu ostvario rast svih svojih poslova, poduzeti su novi strateški pomaci na razini Grupe te su stvorene pretpostavke za daljnji rast i razvoj potpomognut novim snažnim investicijskim ciklusom.

Kako je istaknuo, u posljednjih deset godina Adris je uložio 8,2 milijarde kuna u stjecanje vlasničkih udjela u zdravoj hrani, turizmu i osiguranju. Adris danas čine tri rastuća i dugoročno održiva posla koje obilježava jasno definirana poslovna politika i upravljačko znanje.

U 2018. godini sve Adrisove tvrtke zabilježile su rast ključnih količinskih i financijskih pokazatelja poslovanja

Ante Vlahović

Poslovodstvo tvrtke je potom izvijestilo dioničare kako je Adris grupa u 2018. godini ostvarila ukupni prihod u iznosu od 5,79 milijardi kuna, što predstavlja rast od pet posto. Poslovni prihodi iznosili su 5,65 milijardi kuna ili 13 posto više u usporedbi s prethodnom godinom. Prihodi od prodaje robe i usluga iznosili su 5,06 milijardi kuna i za 16 posto veći su u usporedbi s prošlom godinom. Na domaćemu tržištu ostvaren je prihod od 3,55 milijardi kuna, a na inozemnim tržištima 1,51 milijardu kuna, ili 12 posto više u usporedbi s prošlogodišnjim. Neto dobit iznosi 446 milijuna kuna, što predstavlja rast od 19 posto.

U 2018. godini sve Adrisove tvrtke zabilježile su rast ključnih količinskih i financijskih pokazatelja poslovanja. Sva tri posla zabilježila su dvoznamenkasti rast neto dobiti: zdrava hrana 11 posto, turizam 24 posto i osiguranje 33 posto. Konsolidirano gledajući, rast iznosi 29 posto. Ako se tomu doda i tvrtka HUP-Zagreb, Adrisovi poslovi zabilježili su konsolidirani rast neto dobiti od 52 posto. Adris je akvizicijom tvrtke HUP-Zagreb dodatno osnažio svoj turistički dio poslovanja, a obavio je i sva potrebna rezerviranja vezana uz Agrokor.

U nastavku Glavne skupštine predsjednici uprava Adrisovih tvrtki dioničarima su predstavili ostvarene rezultate u turizmu, marikulturi i osiguranju.  

Croatia osiguranje – tržišni lider

Croatia osiguranje je u 2018. godini zadržalo vodeću poziciju na hrvatskome tržištu, s ukupnim udjelom od 28,1 posto. Tržišni je lider u segmentu neživotnih osiguranja s 33,2 posto. I u životnim osiguranjima zadržana je vodeća pozicija, s ostvarenim tržišnim udjelom od 17,7 posto. Croatia osiguranje je uvjerljivo najsnažniji brand i osiguravajuća kuća kojoj se, prema istraživanjima povjerenja potrošača, najviše vjeruje u Hrvatskoj. Liderska pozicija rezultat je i tog povjerenja.U Hrvatskoj je ostvarena ukupna bruto zaračunata premija u iznosu od 2,75 milijardi kuna, što je pet posto više od prošlogodišnje premije, i to unatoč daljnjoj optimizaciji i smanjenju dijela portfelja. Bruto zaračunata premija na razini Grupe iznosi 3,32 milijarde kuna i šest je posto veća od prošlogodišnje bruto zaračunate premije. Kombinirani omjer iz redovnoga poslovanja, kao jedan od ključnih pokazatelja učinkovitosti poslovanja, poboljšan je za 2,4 postotna boda u odnosu na prošlogodišnji omjer i iznosi 94,1. Ostvareni pokazatelji rezultat su uspješnoga nastavka procesne transformacije društva s naglaskom na operativnu izvrsnost. Primjerice, samo u 2018. godini ostvaren je daljnji rast produktivnosti interne prodajne mreže od 18 posto. U 2018. godini Croatia osiguranje ostvarilo je dobit prije poreza u iznosu od 403 milijuna kuna, dok je u 2017. godini ostvarena dobit od 304 milijuna kuna, što predstavlja rast od 33 posto. Neto dobit iznosi 337 milijuna kuna i veća je za 33 posto od prošlogodišnje. Nakon dovršetka financijskog i organizacijskog restrukturiranja, u tijeku je proces promjene organizacijske kulture tvrtke pri čemu je naglasak na daljnjem povećanju učinkovitosti, izvrsnosti, odgovornosti i usredotočenosti na klijente. Provode se aktivnosti na razvoju potpuno novih proizvoda, kanala i usluga koji su nositelji rasta.

Maistra – nastavak rasta svih ključnih pokazatelja poslovanja

Maistra je u 2018. godini ostvarila četiri posto više noćenja gostiju, uz povećanje prosječne cijene noćenja od četiri posto. Poslovni prihodi veći su za devet posto i iznose 1,25 milijardi kuna. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iz redovnoga poslovanja iznosi 449 milijuna kuna i za pet je posto veća od prošlogodišnjega ostvarenja. Dobit prije kamata i poreza (EBIT) iz redovnoga poslovanja bilježi rast od četiri posto i iznosi 275 milijuna kuna. Ostvarena neto dobit iz poslovanja iznosi 201 milijun kuna. 

HUP-Zagreb tvrtka je koja znatno pridonosi jačanju turističkoga dijela Grupe i koja također ostvaruje rast svih ključnih pokazatelja poslovanja. Navedeni pokazatelji, uz zagrebačke hotele, obuhvaćaju i poslovanje dubrovačkih hotela u podružnici Hoteli dubrovačka rivijera. U 2018. godini HUP-Zagreb ostvario je sedam posto više noćenja gostiju, uz rast prosječne cijene noćenja od osam posto. Poslovni prihodi veći su za 10 posto i iznose 448 milijuna kuna. Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 176 milijuna kuna i za 17 posto veća je od prošlogodišnje. Dobit prije kamata i poreza (EBIT) bilježi rast od 25 posto i iznosi 135 milijuna kuna. 

U 2018. godini završen je proces vlasničke konsolidacije u tvrtki HUP-Zagreb. Početkom 2019. godine Adris je završio proces stjecanja stopostotnoga udjela u tvrtki. U lipnju 2018. godine započeo je i proces funkcionalnoga spajanja u turističkome dijelu kako bi Maistra i HUP-Zagreb funkcionirali kao jedinstven sustav, što će omogućiti korištenje ekonomije obujma i sinergijskih učinaka. Turistički dio Grupe ima 75 posto proizvoda u čvrstim objektima i čak 84 posto hotelskoga smještaja na razini četiriju i pet zvjezdica. Maistra je vodeća hrvatska turistička tvrtka prema kriteriju kvalitete turističkoga portfelja. Do 2023. godine u turistički dio Grupe, Adris će uložiti više od dvije milijarde kuna, čime će 95 posto hotelskih kapaciteta biti na najvišoj razini ponude. Uz ulaganja u Rovinju, Vrsaru, Zagrebu i Dubrovniku, u planu su i ulaganja u Splitu, rastućemu i prepoznatljivomu hrvatskom turističkom odredištu. Uz kapitalna ulaganja, ključna poluga rasta jest ulaganje u prepoznatljivost i doživljaje u turističkim odredištima, što izravno i pozitivno utječe na politiku upravljanja cijenama. 

Cromaris sedma tvrka u Europi

Cromaris je danas sedma tvrtka u Europi u uzgoju orade i brancina, a ujedno i najbrže rastuća s trendom daljnjega rasta. Cromaris je u 2018. godini ostvario prodaju od 8.166 tona, što je za 11 posto više u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem. Količinska prodaja na izvoznim tržištima porasla je 16 posto, od čega najviše na talijanskome, francuskome i njemačkome tržištu. Na inozemnim tržištima, ostvaruje se 79 posto količinske prodaje i 80 posto prihoda od prodaje. U uvjetima snažnoga dampinga konkurencije na ključnim izvoznim tržištima ostvaren je porast prosječnih cijena od dva posto. Primjerice, u Italiji, ključnome izvoznom tržištu, Cromaris postiže 45 posto veće prosječne cijene svježe ribe od grčke i turske konkurencije. U skladu s rastom količina i cijena u 2018. godini ostvaren je porast prihoda od prodaje za 13 posto. Prihodi od prodaje diferenciranih proizvoda, prije svega svježe očišćene i pakirane ribe, porasli su za 46 posto i čine 39 posto udjela u ukupnoj prodaji. Rast prihoda, promjena prodajne strukture i troškovna učinkovitost utječu na rast operativne dobiti od šest posto. Ostvarena je neto dobit u iznosu od 25,6 milijuna kuna, što predstavlja rast od 11 posto. U 2018. godini završena je vlasnička konsolidacija Cromarisa, čime je Adris završio proces stjecanja stopostotnoga udjela u tvrtki.

Cromaris je brzorastuća i izrazito izvozno orijentirana tvrtka. Budući rast temelji se na povećanju dostupnosti proizvoda i snažnijoj prisutnosti na ključnim izvoznim tržištima poput Italije, Francuske i Njemačke. Nastavljaju se i ulaganja u marketing i razvoj branda uz proširenje kapaciteta u preradi i rastu udjela u prodaji diferenciranih proizvoda kao ključnih elemenata razlikovnosti u odnosu na konkurenciju.

Dividenda 18,2 kune po dionici, isplatit će se 19. srpnja

U skladu s objavljenim dnevnim redom, nakon što je Glavna skupština usvojila financijska izvješća za 2018. godinu, donijela je i odluku o upotrebi dobiti iz 2018. godine.

Kada je riječ o dividendnoj politici i daljnjem rastu vrijednosti kompanije, predsjednik Uprave, mr. sc. Ante Vlahović, istaknuo je da, uz jačanje naših poslova, Adris vodi uravnoteženu dividendnu politiku koja omogućava daljnji rast i razvoj tvrtke. Ukupan prosječan godišnji prinos na dionicu u razdoblju 1994. do danas iznosio je 26 posto. Omjer pak zaduženosti pokazuje visok investicijski potencijal Grupe, što omogućuje nastavak ulaganja u rast i razvoj poslova te provođenje, kako je rekao, rastuće dividendne politike društva.

Adris pruža snažnu potporu izvršenju poslovnih planova te će do 2023. investirati gotovo tri milijarde kuna u razvoj svojih poslova. Glavnina investicija, vrijednih 2.2 milijarde kuna, odnosi se na daljnje podizanje kvalitete usluge turističkog dijela posla.  Investicije u zdravu hranu vrijedne su 262 milijuna kuna, a u osiguranje 435 milijuna kuna.

Završavajući svoje izlaganje o planovima i budućnosti Adrisa, Vlahović je postavio i dao mogući odgovor na pitanje: „Što je u temelju našeg uspjeha, što mu je prethodilo?“.

Istaknuo je da, u usporedbi s okruženjem, „Adris bolje koristi svoje resurse i uspješnije upravlja poslovnim procesima. Adris ima prepoznatljivu korporativnu kulturu. Naši korijeni sežu u daleku 1872. godinu. Od prijašnjih generacija naslijedili smo privrženost tvrtki i radišnost svojih zaposlenika. Osvijestili smo potrebu i stvorili naviku otvorenosti novim znanjima. Nova znanja i težnja k izvrsnosti pretpostavke su konkurentnosti bez koje nema održivosti u globaliziranom svijetu. Naši su ciljevi jasni: dugoročnom rastu i održivosti tvrtke podredili smo sve!“ Na kraju, obraćajući se dioničarima i poslovodstvu tvrtke, Vlahović je poručio: „Pobjeđujemo jer imamo strast za pobjeđivanjem. I dok je budemo imali, vjerujte mi, pobjeđivat ćemo.“

U skladu s odlukom Glavne skupštine o isplati dividende od 18,2 kuna po dionici, iz neraspoređene zadržane dobiti Društva izdvojit će se iznos od 298,5 milijuna kuna za isplatu dividende. Dividenda će biti isplaćena 19. srpnja 2019. godine, na račune imatelja dionica prema stanju i izvodu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 28. lipnja 2019. Obračunati iznos dividende na vlastite dionice zadržava se u neraspoređenoj dobiti.

Na kraju, Skupština je dala razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora.  Dosadašnji predsjednik Uprave, mr. Vlahović, izabran je za člana Nadzornog odbora s početkom mandata 1. siječnja 2020. godine. Za člana Nadzornog odbora izabran je i Vitomir Palinec, direktor financija Adris grupe, čiji mandat počinje zaključenjem ove Glavne skupštine na kojoj je izabran.