Zagreb, 17. siječnja 2020. (HBOR) – Hrvatska banka za obnovu i razvitak osigurala je dodatnih 212,8 milijuna kuna za provedbu financijskog instrumenta „ESIF krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora“. Ovim povećanjem ukupno je javnom sektoru stavljeno na raspolaganje više od 400 milijuna kuna izuzetno povoljnih sredstava. Naime, zbog velike potražnje i interesa, inicijalno osiguran iznos od 190 milijuna kuna u vrlo kratkom roku je u cijelosti iskorišten.

Sredstva financijskog instrumenta „ESIF krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora“ namijenjena su ulaganjima koja će rezultirati smanjenjem potrošnje energije od najmanje 50% na godišnjoj razini. Odobravaju se po kamatnim stopama 0,1; 0,25 ili 0,5 posto godišnje ovisno o stupnju razvijenosti područja na kojem se projekt provodi te bez naplate uobičajenih bankarskih naknada. Korisnici mogu biti subjekti javnog sektora kojima je, prije podnošenja zahtjeva za kredit, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdalo Odluku o financiranju projekta bespovratnim sredstvima u sklopu natječaja „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“.

Vrlo smo zadovoljni dosadašnjim rezultatima provedbe ovog programa te zahvaljujem Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU što su nam odobrili dodatna sredstva. Uskoro će i poduzetnicima biti na raspolaganju povoljna sredstva za ulaganja u energetsku učinkovitost, ali i više od 2 milijuna eura sredstava ELENA programa koja će omogućiti privatnim i javnim investitorima besplatne usluge izrade potrebne projektne dokumentacije za ulaganje u energetsku učinkovitost“, istaknula je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

HBOR provodi 5 financijskih instrumenata putem kojih je poduzetnicima i javnom sektoru do sada odobreno više od 750 milijuna kuna te je na ovom području jedna od najuspješnijih razvojnih banaka u Europskoj uniji.

Uloge u provedbi financijskog instrumenta

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) zaključili su Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora“. Temeljem navedenog Sporazuma, MRRFEU, kao Upravljačko tijelo Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK), dodijelilo je prvotno doprinos od 190 milijuna kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) predmetnom financijskom instrumentu te ovlastio HBOR za njegovu izravnu provedbu, a zatim i dodatnih 212,8 milijuna kuna, odnosno ukupno 402,8 milijuna kuna.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 surađuju s HBOR-om u postupku dodjele i korištenja financijskog instrumenta.