Zagreb, 24. prosinca 2019. (zagreb.hr) – Jutros je u zgradi Zagrebačkog holdinga predstavljen novi Kolektivni ugovor za radnike u trgovačkome društvu Zagrebački holding d.o.o. za naredne 4 godine, a predstavili su ga gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, predsjednik Pregovaračkog odbora poslodavca-ZGH, predsjednica Pregovaračkog odbora  sindikata Mirjana Kaltak i  predsjednica uprave ZGH Ana Stojić Deban.

Socijalni dijalog nema alternativu, pobijedilo je zajedništvo i međusobno razumijevanje, rekao je gradonačelnik Bandić i dodao da je i Gradu Zagrebu i Zagrebačkomu holdingu dobrobit Zagrepčana jedini cilj. Mirjana Kaltak je izrazila zadovoljstvo novim KU jer se nakon mukotrpnog rada i pregovoranja  postigao dogovor na obostranu korist.

Pregovarački odbori poslodavca –  Zagrebački holding d.o.o. i sindikata su u postupku kolektivnog pregovaranja postigli suglasje o bitnim odredbama novoga Kolektivnog ugovora. Zagrebački holding d.o.o. zapošljava oko 5 400 radnika, a posluje u 14 podružnica i obavlja različite javne usluge.

Kako je navela Ana Stojić Deban, važeći Kolektivni ugovor za radnike u trgovačkome društvu Zagrebački holding d.o.o. je sklopljen 2002., a dok je bio na snazi potpisano je 6 dodataka kojima su se mijenjale neke odredbe Temeljnoga kolektivnog ugovora. Tijekom njegove sedamnaestogodišnje primjene došlo je do niza izmjena zakonskih odredbi glede prava radnika, ali i u poslovnim procesima poslodavca, odnosno Zagrebačkog holdinga.

Da bi se pristupilo pregovorima o novome kolektivnom ugovoru, nužno je bilo utvrditi reprezentativnost sindikata. Sporazum o reprezentativnosti poslodavcu je dostavljen 31. siječnja 2019., a postupak njegova pregovaranja je započeo 27. ožujka 2019. pa su nakon postignutog suglasja potpisani protokoli sadržaja pregovaranja i kolektivnih pregovora. Pregovarački odbor sindikata sastavljen je od 9 članova i zastupa 19 sindikata koji djeluju u Zagrebačkom holdingu i koji se, sukladno Sporazumu, smatraju reprezentativnim.

Nakon višemjesečnih pregovora se kroz socijalni dijalog i pregovore u dobroj vjeri nastojalo pronaći kompromisno rješenje za sindikalne zahtjeve i dodatno financijsko opterećenje za poslodavca pa je dogovoreno povećanje osnovice za obračun plaće od 5,8%, odnosno sa sadašnjih 2 884,87 kn na 3 052,20 kn.

S obzirom na visok postotak bolovanja, također je postignut dogovor oko naknade plaće za vrijeme bolovanja radi  destimulacije zloporabe bolovanja smanjenjem stope plaćenog bolovanja za prvih 6 radnih dana s 85% na 75 % plaće.

Glede materijalnih prava radnika, iskorištene su zakonske mogućnosti za  isplatu neoporezivih iznosa za različite vrste materijalnih prava te je usuglašeno da se božićnica, regres i jubilarne nagrade isplaćuju u visini neoporezivog iznosa, a u iznosu od 5 000 kn godišnje po zaposleniku će se isplaćivati naknada za prehranu u jednakim mjesečnim iznosima (416 kn mjesečno).
Utvrđen je u cijelosti sadržaj novoga Kolektivnog ugovora te  je usklađen s važećim zakonima i poreznim propisima, prilagođen  je potrebama  radnika i poslodavca i primjeren je sadašnjim uvjetima na tržištu rada,   počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2020.