najave i izvješća sa održanih događanja, predstavljanja, sponzorskih večeri i sl.

Trajanje: 30 minuta
Emisija 001, ožujak 2019.