Stav poduzetnika i obrtnika je da će porezna reforma rezultirati dodatnim troškovima. Uvođenje napojnica, prilagodba programa i obračuna plaća predstavljaju zasigurno izazove. Osim toga, računovođe se suočavaju s potrebom prilagodbe programa, jer se mijenja način obračuna plaća, što do sada nije bilo uobičajeno u Hrvatskoj. Nova pravila također utječu na sastavljanje ugovora o radu, gdje se, primjerice, dogovorene neto plaće moraju prilagoditi bruto iznosima. Novi kalkulatori su u izradi, a programeri rade na doradi JOPPD obrasca, koji će se sada mijenjati i uvoditi nove šifre. A samo povećanje plaća varirat će od grada do grada, prirez je ukinut, a većina gradova još nisu objavili stope poreza koje će vrijediti od 1. siječnja 2024. Sve u svemu vrlo izazovno vrijeme, istaknula je u razgovoru za PoslovniFM Đurđica Mostarčić, predsjednica Ceha računovođa Hrvatske obrtničke komore.

– Najzanimljivije promjene dolaze s poreznim stopama na lokalnoj razini, koje jedinice lokalne samouprave trebaju donijeti do 15. prosinca. Rokovi su pri kraju, a promjene ne utječu samo na plaće već i na ugovore o djelu, autorske honorare i široki spektar drugih poreznih aspekata. Krajnji rok za prilagodbu je 15. prosinca, dok se plaće za prosinac tradicionalno isplaćuju prvim radnim danom siječnja, što dodatno otežava situaciju, naglašava Mostarčić.

– Na kraju godine, umjesto očekivanog mirnog završetka, dolazi porezna reforma koja stupa na snagu od početka 2024. godine. Promijenit će se devet zakona, od kojih se šest izravno odnosi na poslovanje svakog poduzetnika u Hrvatskoj. Sve to predstavlja veliki izazov za računovođe koji se pripremaju za nove zahtjeve i potrebe. Izgleda da se sami poduzetnici nisu dovoljno pripremili, možda očekujući da će računovođe riješiti sve, iako će dobar dio reformi zahtijevati i od poduzetnika da pripreme određenu dokumentaciju, ocijenila je.

Nedavno je Hrvatska obrtnička komora uputila upozorenje poslodavcima da se informiraju o novim obavezama koje donose izmjene i dopune pravilnika o doprinosima i pravilnika o porezu na dohodak. Te izmjene uključuju ukidanje prireza i prvi put nakon dugog vremena mijenjaju način obračuna plaće. To će utjecati ne samo na poduzetnike već i na 1.300.000 zaposlenih. Porezna reforma posebno će donijeti niz izazova vezanih uz smanjenje osnovice za obračun i plaćanje mirovinskog prvog stupa, stvarajući problematiku ne samo za poduzetnike, već i za javne institucije, škole, vrtiće i druge. Poslodavci će morati prikupljati izjave od djelatnika koji mijenjaju poslodavce tijekom mjeseca, a dodatni problem nastaje kod zaposlenika koji rade kod dva ili više poslodavca. Prema procjenama, takvih djelatnika u Hrvatskoj ima oko 250.000, što dodatno komplicira situaciju. Prirez je ukinut, čekaju se odluke jedinica lokalne samouprave o visini stopa poreza na dohodak. Sve te promjene zahtijevaju prilagodbe u računovodstvenim programima, uključujući ručne izmjene koeficijenata za uzdržavane osobe, što predstavlja značajnu problematiku, pojašnjava Mostarčić.

Na pitanje jesu li zadovoljni izmjenama i komunikacijom, Mostarčić ističe se da struka još uvijek nema dovoljno utjecaja kod donošenja zakona. Iako postoji mogućnost da struka iznese svoje prijedloge putem e-savjetovanja, praksa pokazuje da su zakoni vrlo kratko bili dostupni na tom forumu, a mnogi prijedlozi nisu uvaženi. Unatoč tome, predstavnici Ceha računovođa komuniciraju sa središnjim uredom Porezne uprave, koji izlazi u susret zahtjevima, no često se problemi pojavljuju kada su prijedlozi upućeni prekasno, ističe.

Važno je da država shvati ključnu ulogu računovođa u procesu praćenja financija i poreznih obveza te da dodatno ne opterećuje ovu struku administrativnim i poreznim promjenama. Fokusiram se na potrebu pojednostavljenja zakona kako bi poslovanje malih i srednjih poduzetnika, posebno obrtnika, bilo lakše i razumljivije, ocijenila je. Cjelovit razgovor poslušajte u nastavku na podcast platformama Mixcloud i Spotify, poslušajte u streamu prvog poslovnog radija na www.poslovnifm.com ili preuzmite za kasnije slušanje, kad god vi želite.

Rad za dva poslodavca i problemi s izjavom

– Zakon o doprinosima, koji je izglasan u listopadu i već stupio na snagu, propisuje da je radnik dužan dostaviti izjavu svakom poslodavcu ako radi kod dva ili više poslodavca. Ta izjava treba sadržavati informacije o broju poslodavaca kod kojih radi i o iznosu bruto plaće kod svakog pojedinog poslodavca. Postavlja se pitanje privatnosti podataka, jer radnik nije obvezan davati informacije o svojoj plaći. U praksi, često se suočavamo sa situacijama kada radnik treba dostaviti određene dokumente, poput doznake, ali ne možemo ih dobiti na vrijeme, dok istovremeno stoji obračun plaće za koji trebamo te dokumente.

– Kada je riječ o najnovijim izmjenama zakona, želimo ukazati na problematiku koja proizlazi iz činjenice da poduzetnici moraju od radnika tražiti izjavu o plaći kod prethodnog poslodavca, što može biti izazovno, posebice u sektorima poput ugostiteljstva, gdje dolazi do čestih promjena zaposlenika. Uz sve navedeno, radnici imaju pravo na umanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje, što znači da će dobiti veću neto plaću. Međutim, problem nastaje ako radnik ne dostavi izjavu o plaći od prethodnog poslodavca, jer poduzetnik ne može pristupiti obračunu plaće za taj dio mjeseca na ispravan način.

Na dodatan upit pojašnjava da prije obračuna plaće za vaš obrt, radnik koji radi i kod drugog poslodavca mora dostaviti podatke o svojoj plaći kod oba poslodavca. To stvara dodatni posao računovođama, jer moraju precizno obračunati plaću s obzirom na rad kod različitih poslodavaca. Ova situacija postaje izazovna, pogotovo kad su plaće još uvijek u rasponu bruto iznosa do 1.300,00 EUR, te će biti potrebno voditi brigu o umanjenju osnovice za obračun prvog mirovinskog stupa.

– U zaključku, važno je naglasiti da takva situacija uzrokuje dodatno ručno računanje i povećava administrativni teret koji poduzetnici moraju podnijeti kako bi pravilno obračunali plaće. Shema dostupna na stranicama Hrvatske obrtničke komore pruža pregled i smjernice o tome kome, na koji način i kada trebate imati odgovarajuću izjavu kako biste pravilno obračunali plaću, pojašnjava Mostarčić.

Bez računovođa se ne računa

Poslovanje, a posebno poduzetništvo, ne može funkcionirati bez računovođe. Uz rast i razvoj poslovanja, računovođa postaje ključni partner, pružajući podršku u praćenju novosti u području računovodstva. Važnost računovođa i računovodstva kao struke ogleda se u podacima iz obrtnog registra, gdje je evidentirano 2.639 obrta čija je glavna djelatnost računovodstvena, knjigovodstvena, revizijska ili porezno savjetovanje.

– Kada se registrira obrt, moguće je odabrati glavnu djelatnost računovodstvo. Da, trenutačno je 2639 obrta s tom glavnom djelatnošću, dok se 3721 obrta bave istim, ali im to nije primarna djelatnost. Upozoravam na broj zatvaranja obrta koji se bave računovodstvom u posljednjih 6 godina, što smatram alarmantnim znakom. Naime, broj takvih obrta smanjen u posljednjih 6 godina za više od četvrtinu, odnosno pad je 26 posto, istaknula je Mostarčić.

– Računovođe su ključne za praćenje financijskog stanja poduzetnika, a njihova važnost često ostaje nedovoljno prepoznata. Udruživanje i suradnja unutar struke mogu pridonijeti jačanju položaja računovođa, ali i njihovu važnom dijalogu s državom kako bi se očuvala kvaliteta i učinkovitost računovodstvene struke, naglašava.

– Uz obrtnike računovođe, tu su i tvrtke koje se time bave, pa možemo govoriti o broju između 8 i 8,5 tisuća računovodstvenih servisa. Obrtnika je 115.000, tu je 130.000 neprofitnih organizacija, a s obzirom na više od 400.000 poslovnih subjekata, manje od 10.000 računovodstvenih ureda smatra se nedostatnim, ocijenila je Mostarčić.

Tko može biti računovođa?

Ukazala je i na jednu nelogičnost. Dok je kod obrta propisano da računovodstveni obrt može otvoriti osoba koja je završila ekonomsko usmjerenje, prilikom registracije trgovačkog društva nema strožih stručnih uvjeta. Pojavljuje se problem u sustavu obrazovanja, jer trenutno u Hrvatskoj ne postoji srednjoškolska institucija koja bi obrazovala stručnjake barem u području knjigovodstva. Ekonomske škole nude smjerove kao trgovac, administrator, referent ili administrativni referent, ali to nije dovoljno kvalitetno rješenje za obrazovanje u području računovodstva, naglašava.

– Uz sve ove izazove, važno je naglasiti da će računovođe morati brzo reagirati, prilagoditi se novim zakonima, obučiti se i prilagoditi programe kako bi osigurali pravilan obračun plaća i smanjili negativne utjecaje promjena na poslovanje klijenata.

Paušalni obrti

– S obzirom na veliki broj obrtnika, gotovo 60.000 ili nešto više od polovice ukupnog broja obrtnika, koji su paušalisti i podložni novim poreznim promjenama, smatramo da predloženo povećanje poreza na dohodak sa 10 % na 12 % predstavlja dodatno porezno opterećenje za ovu skupinu. Takvo porezno rješenje nije u skladu s ciljem općih poreznih reformi koje bi trebale olakšati teret poduzetnicima, ocjenjuje Mostarčić.

Napojnice

– Što se tiče napojnica, koje sada nazivamo nagradama za dobro obavljenu uslugu, novi sustav podrazumijeva da svaki primatelj napojnice mora prilagoditi svoje programske sustave kako bi evidentirao primljene napojnice i raspodijelio ih među svojim zaposlenicima. Ova promjena može pridonijeti poremećajima u prvom mjesecu primjene, a poslodavci će se morati prilagoditi novom načinu evidentiranja i prijavljivanja napojnica, upozorava Mostarčić.

HOK seminari

– Trudimo se stvarno educirati klijente i informirati ih o novostima. Ove godine održano je mnogo seminara diljem Hrvatske, a naši stručni časopisi igraju ključnu ulogu u informiranju. Kada se odlučujete postati računovođa, zapravo se odlučujete na cjeloživotno obrazovanje. Računovođe se trude temeljito proučiti nova pravila i zakone, a odgovori koji će stići kroz tjedan dana na stranicama e-savjetovanja bit će relevantni, iako više neće utjecati na već donesen pravilnik koji se mora primjenjivati. Pozitivno je što su prihvaćeni prijedlozi Hrvatske obrtničke komore, poput omogućavanja da djelatnik, koji radi kod dva ili više poslodavaca, može dati izjavu suglasnosti za prikupljanje podataka iz Porezne uprave radi obračuna plaće. To će olakšati situaciju iako predstavlja dodatan teret za računovođe, kazala je Mostarčić.

Poruka za kraj

– U svojoj poruci poduzetnicima, pozivam ih da cijene svoje računovođe, surađuju s njima i budu svjesni da kvalitetno vođenje poslovnih knjiga ima dugoročne pozitivne učinke. Zalažem se za zajednički napor društva i poduzetnika u prilagodbi zakona kako bi se potaknulo uspješno i održivo poslovanje, zaključila je razgovor za PoslovniFM predsjednica Ceha računovođa Hrvatske obrtničke komore Đurđica Mostarčić, koja ujedno vodi i zanimljiv youtube kanal Šaptačica poduzetnicima, u kojem naglašava važnost podrške poduzetnicima i obrtnicima, ističući pozitivne strane njihovog rada, koliko ljudi zapošljavaju i njihov doprinos društvu.

Autor: Boris Živković Foto: Darko Buković/PoslovniFM.

Objavljeno 15. prosinca 2023. Sva prava pridržana PoslovniFM.