Škola života

Postoji komunikacijska odgovornost svakog među nama da djeluje i zagovara usklađen, odgovoran i sveobuhvatan odnos svakog pojedinca prema održivoj budućnosti.