Od ukupno aktivnih nešto manje od 146.000 poduzeća u Hrvatskoj u 2021. godini, koja su podnijela svoja godišnja financijska izvješća, čak 43.600 njih ili 30 posto je bez ijednog zaposlenog! Taj se postotak nije mijenjao već dulji niz godina iako se radi o velikom broju poduzeća koji su lani, po tim podacima, ostvarila 26,5 milijardi kuna prihoda, no lani je zabilježen trend rasta u odnosu na zadnjih nekoliko godina.

Naime, udjel prihoda takvih poduzeća u prihodima svih poduzeća koja djeluju u Hrvatskoj iznosio je lani 3 posto. No, riječ je o povećanju postotka budući da taj postotak od 2017. naovamo nikad nije prelazio 2,7 posto. Tako je u razdoblju 2017. – 2019. udio iznosio 2,5 posto, a 2020. porastao na 2,7 posto. Zbirni neto rezultat poduzeća bez zaposlenih za 2021. prvi je put u posljednjih 5 godina negativni predznak zamijenio pozitivnim, i iznosio je 902 milijuna kuna. Neto marža profita zbirno za poduzeća bez zaposlenih za 2021. iznosila je 3,4 posto, što je 1,7 postotni poen manje u odnosu na poduzeća s minimalno 1 zaposlenim (5,1 posto).

Od tih 43,6 tisuća poduzeća, u međuvremenu ih je 4,2 tisuće (9,7 posto) brisano, što je također uobičajena dinamika iz godine u godinu. U stečajnom se postupku nalazi 1,4 tisuće (3,1 posto), u postupku likvidacije ih je 600 (1,4 posto), 17 ih je u predstečaju, 19 u najavi brisanja, a 2 u mirovanju.

Od ukupnog broja poduzeća bez zaposlenih, 34,9 tisuća ili 80 posto ili je u domaćem ili pretežito domaćem vlasništvu, a 8,7 tisuća u inozemnom ili pretežito inozemnom vlasništvu. Napomena: 203 poduzeća s 50 posto, izjednačenih, vlasničkih udjela domaćih i stranih vlasnika, pridodano je u grupu poduzeća s inozemnim vlasništvom.

Izuzetno je mali udio državnog ili pretežito državnog vlasništva u poduzećima bez zaposlenih. Svega 95 ili 0,2 posto je državnih poduzeća bez zaposlenih.   

Pregled prihoda, neto rezultata i marže za razdoblje 2017. – 2021. – poduzeća bez zaposlenih

Najveći doprinos toj velikoj pozitivnoj promjeni u neto rezultatu za 2021. je došao od 2 poduzeća iz djelatnosti 41.20 gradnja zgrada (sektor F Građevinarstvo). Prvog, Centra Bundek u stečaju, koji su temeljem 313 milijuna kuna prihoda od otpisa obveza prema vjerovnicima neto gubitak od 56 tisuća za 2020. zamijenili neto dobiti od 302 milijuna za 2021. Značajna pozitivna promjena registrirana je i kod drugog građevinara, Amplitudo iz Osijeka, koji je 13,6 milijuna neto gubitka za 2020. zamijenio s 189 milijuna neto dobiti za 2021. temeljem ostalih financijskih prihoda u iznosu 166,4 milijuna kuna svođenjem na fer vrijednost ulaganja u nekretnine. Također, hotelsko poduzeće Belvedere iz Dubrovnika je iskazavši 141 milijuna kuna ostalih financijskih prihoda ostvarilo za 2021. neto dobit u iznosu od 123 milijuna, dok je za 2020. rezultat poslovanja bio neto gubitak u iznosu 1,8 milijuna kuna.

U zbirnom rezultatu poduzeća bez zaposlenih, značajan kontinuiran pozitivan doprinos proizlazi iz rezultata 2 poduzeća specifičnih djelatnosti. Emma Gamma Adriatic (djelatnost 70.22 savjetovanje) u vlasništvu EMMA Capital i vlasnika 33 posto udjela u Super Sportu 2020. koje je ostvarilo neto dobit u iznosu 216.3 milijuna kuna (neto marža 89,5 posto), a 2021. 243,1 milijun kuna (neto marža 89,5 posto). Cervesia Zagreb (64,20 djelatnost holding društava) čije je krajnje matično društvo Molson Coors Brewing Company iz Denvera, a sudjeluje u vlasništvu poduzeća Zagrebačka pivovara, Tia partner, K Pivovari i Molson Borrs BH, u 2020. ostvarilo je neto dobit od 233,8 , a 2021. 243,2 milijuna kuna (obje godine matematički gotovo maksimalna neto marža profita 99,9 posto).

Poduzeće Energetski park Korlat, osnovano 2018., u državnom vlasništvu, u djelatnosti 35.11 proizvodnja električne energije, u 2021. iskazalo je u punoj mjeri potencijal financijske koristi rada u toj „energetskoj“ djelatnosti. Ostvarivši u 2021. prvi put od osnivanja „ozbiljnije“ prihode (131,8 milijuna kuna, 2020. 3,0 milijuna kuna, a 2019. 7 tisuća), ostvarilo je i izuzetan neto rezultat, dobit u iznosu 74,1 milijuna kuna (neto marža profita 56,2 posto).

Supernova Buzin (djelatnost 68.10 kupnja i prodaja vlastitih nekretnina)  u vlasništvu SN Assets iz Austrije je u 2021. naplatom otpisanih potraživanja u iznosu 63,5 milijuna kuna, neto gubitak od -10.2 milijuna kuna za 2020., u 2021. ‘zamijenilo’ s 60,8 milijuna kuna neto dobiti (neto marža profita 58,1 posto).

I INA industrijski servisi, kao i njezina mama INA, u 2021. se vratilo na pozitivan rezultat poslovanja. Nakon što su u 2020. na temelju 166,3 milijuna kuna troškova vrijednosnih usklađenja ostvarili neto gubitak u iznosu 151,4 milijuna kuna, u 2021. temeljem 43,5 milijuna kuna prihoda od ulaganja u dionice društava unutra grupe ostvarili su 43,9 milijuna neto dobiti.

Riječ je dakle o različitim djelatnosti, raznolikošću profila i svrhe poslovanja i poslovnih modela poduzeća bez zaposlenih.

Neto dobit vs gubitak

Od ukupnog broja poduzeća bez zaposlenih za 2021. njih gotovo 20.000 (točnije 19.800) ostvarilo je neto dobit (46,1 posto), a 23,1 tisuća ili 53,9 posto neto gubitak. To je omjer koji je ostvarivan i u ranijem razdoblju 2017. – 2019., dok je u kriznoj, korona godini pao na 41,9 naprama 58,1 posto. U  cijelom razdoblju značajno lošije od omjera za poduzeća sa zaposlenima. Za usporedbu, kod poduzeća sa zaposlenima taj je omjer u razdoblju 2017. – 2019. bio 76,0 naprama 24 posto, u 2020. je pao na 67: 33, a u 2021. je poboljšan na 72,5 naprama 26,5 posto.

Poduzeća bez zaposlenih ostvaruju i 4,3 milijarde kuna prihoda od prodaje u inozemstvu (izvoz) u 2021., čime sudjeluju sa 2,3 posto udjela u ukupnim prihodima od izvoza (189 milijardi kuna). Prihodi od izvoza u njihovim ukupnim prihodima čine udjel od 16,1 posto, što je za 5,4 postotnih poena manje u odnosu na udio prihoda od izvoza poduzeća s minimalno 1 zaposlenim (21,5 posto).  

Također, i logično, kada su u pitanju ulaganja u dugotrajnu imovinu, vrijednosti i udjeli su značajno niže nego kod poduzeća s zaposlenima. Poduzeća bez zaposlenih u 2021. ostvarila su 6,2 milijarde kuna bruto investicija u dugotrajnu imovinu, što je udio od 8,1 posto u odnosu na zbirnu vrijednost ulaganja RH, koja je iznosila 76,1 milijardu kuna. Razlika u iznosu 69,9 milijardi kuna, ili 91,9 posto, odnosi se na poduzeća s zaposlenima. Interesantan podatak jest da je vrijednost ulaganja poduzeća bez zaposlenih za 2021. veća za milijardu kuna u odnosu na vrijednost ulaganja koja su ostvarena u „dobrim“ godinama (2018. 5,1 milijardu, 2019. 5,2 milijarde kuna), dok vrijednost ulaganja poduzeća s zaposlenima za 2021. nije ni dosegla vrijednosti za 2018. (70,9) i 2019. (75,1 milijarde kuna).

Vrijednost uvoza (koja uključuje i stjecanje dobara) za poduzeća bez zaposlenih u 2021. više je nego udvostručena u odnosu na 2020. i 2019. (2021. 2,9 milijardi kuna, 2020. i 2019. 1,3 milijarde kuna). Za poduzeća s zaposlenima vrijednost uvoza za 2021. ostvarena je u iznosu od 156,8 milijardi kuna, što je 25,3 više nego za 2020. (125,2) i 14,8 posto više u odnosu na 136,5 za „naj“ 2019. Mala digresija u odnosu na temu ove analize, uvoz na razini zbirnih podataka za RH poduzeća za 2021. je porastao značajno više nego ukupni prihodi, koji su u odnosu na 2020. porasli za 19,1 posto, a u odnosu na 2019. 11,3 posto.

Za bolje razumijevanje poslovanja poduzeća bez zaposlenih, kao i potencijalnih rizika koji mogu proizaći iz poslovanja s njima, slijedi prikaz vrijednosti odabranih financijskih pokazatelja rentabilnosti, likvidnosti, zaduženosti  i aktivnosti za 2021. za poduzeća bez i s zaposlenima, kao i zbirno za RH.

U inače visokom broju poduzeća s negativnom kapitalom u RH (28,7 posto), udio s negativnim kapitalom poduzeća bez zaposlenih u svojem ukupnom broju (40,2 posto) značajno je veći u odnosu na 23,8 posto koliko taj udio iznosi kod poduzeća s zaposlenima.

Analiza je pokazala i da neto marža profita od 5,8 posto nije značajno lošija u odnosu na 6,2 posto neto marže profita za poduzeća s zaposlenima. No, pod teretom financijskih rashoda čija vrijednost u odnosu na vrijednost ukupnih prihoda za 2021. kod poduzeća bez zaposlenih iznosi 9,7 posto, a svega 1,8 posto kod poduzeća s zaposlenima, razlika vrijednosti neto marži profita značajno je veća (3,4 u odnosu na 5,1). U 2021. poduzeća bez zaposlenih obračunala su obvezu poreza na dobit u prebijenom (dobit – gubitak) zbirnom iznosu 1,3 milijarde kuna (4,8 posto vrijednosti ukupnih prihoda), a poduzeća s zaposlenima 52,3 milijarde kuna (6,1 posto vrijednosti ukupnih prihoda).

Koeficijenti likvidnosti i novčani jaz, kao i pokazatelji zaduženosti i aktivnosti  za poduzeća bez zaposlenih za 2021. na razini zbirnih podataka imaju izuzetno loše vrijednosti. Svi su, neki više a neki manje, ispod referentnih vrijednosti.

Kroz vrijednosti pokazatelja izvedenih iz zbirnih vrijednosti izvodi se i generalizira ocjena za cijeli segment, a naravno, da to kada se zbog potreba posla promatraju i analiziraju pojedinačni slučajevi (poduzeća, djelatnosti, grupe djelatnosti, sektori),  ima značajnih odstupanja, ponegdje pozitivnih i/ili negativnih. O tome itekako treba voditi računa, a ove podatke i pokazatelje razumjeti i razumno uvažiti kao informacije – indikatore.

Pregled broja poduzeća bez zaposlenih (s udjelima), prihoda (s udjelima) i neto rezultata za 2020. i 2021. po gospodarskim sektorima s prihodima iznad 1 milijarde kuna za 2021.

I za kraj, tri pregled Top 10 bez zaposlenih po zbirno ostvarenim poslovnim prihodima, neto rezultatu i obračunanom porezu na dobit za razdoblje 2019. – 2021.

Autor: Nikola Nikšić

Objavljeno 5. rujna 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM.