Zagreb, 7. studenoga 2022. (GIA) – Zaposleni roditelji trebaju podršku poslodavaca. Izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama iz srpnja ove godine, kojima je uveden očinski dopust u trajanju od 10 dana, samo su početak podrške aktivnom roditeljstvu jer je uz  poticajnu politiku potrebna i dosljedna provedba u praksi koja često traži i promjenu organizacijske kulture koja je podržana kroz proces dobivanja standarda za obiteljsku odgovornost i rodnu ravnopravnost – MAMFORCE.

MAMFORCE zajednici odgovornih poslodavaca, koju čini 50 hrvatskih i regionalnih organizacija privatnog i javnog sektora, danas se pridružilo šest novih članica kojima je svečano dodijeljen MAMFORCE Standard u kategoriji BASIC –  HSM Informatika, Implant Centre Martinko, Mazars Cinotti Audit, Micro-Link, Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije i Saponia. Dobivanjem osnovnog MAMFORCE standarda kompanije su se obvezale na provedbu aktivnosti kojima će dodatno poboljšati radne uvjete i organizacijsku kulturu te raditi na smanjenju nesvjesnih pristranosti. 

Prije same dodjele Certifikata održana je panel rasprava Za tango je potrebno dvoje – kako kroz poslovne prakse promicati demografske politike, u kojoj je Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike rekao: „U proteklom razdoblju znatno je unaprijeđen zakonodavni okvir, a skorim izmjenama i dopunama Zakona o radu uvest će se mogućnost  da radnik zatraži privremeni prelazak s punog na nepuno radno vrijeme, na rad od kuće ili prilagodbu radnog vremena radi usklađivanja radnih i obiteljskih obaveza te osobnih potreba, kao i pravo na neplaćeni dopust u ukupnom trajanju od pet radnih dana godišnje za pružanje skrbi članu uže obitelji.“

Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade rekla je kako je kako je obiteljski jezik, jezik kojeg trebaju razumjeti svi. “Društvena očekivanja vezana uz roditeljske uloge mijenjaju se, a uloge majki i očeva razlikuju se manje nego prije. Nažalost, očeva koji koriste prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora još uvijek nema mnogo, ali vjerujem da će se ti trendovi promijeniti s nedavnim izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljski potporama i da će glas očeva koji su iskoristili to pravo potaknuti i ostale“.

Novim Zakonom također je zaposlenim i samozaposlenim roditeljima povećan maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta na 7.500 kn,“ zaključila je Josić.

Nije dovoljno samo mijenjati zakonodavstvo. Potrebno je i razumijevanje i potpora poslodavaca. Poslodavci su to i prepoznali, te nas veseli činjenica da je osviještenih poslodavaca koji kontinuirano rade na poboljšanju načina i uvjeta rada svojih zaposlenika, vodeći posebnu brigu o ravnoteži poslovnog i privatnog života sve više,“ zaključio je Vidiš.

U panelu su sudjelovale i Anita Cvetić Oreščanin, članica Uprave Poslovne inteligencije te Vladimira Senčar Perkov, direktorica Ljudskih resursa INA Grupe, koje su s prisutnima podijelile primjere poslovnih praksi kojima kao poslodavci aktivno rade na pružanju podrške u privatnim potrebama svim zaposlenima.

Uz mogućih 67 tjedana rodiljnog i roditeljskog dopusta koji je velikim dijelom pokriven na nivou redovne plaće,  Hrvatska se svrstala među zemlje s boljom praksom u Europi. No,  dopuste većinom koriste majke, što umanjuje vrijeme roditelja s djetetom za dva neprenosiva mjeseca. Zbog toga najbolji poslodavci u Hrvatskoj kroz svoje poslovne prakse promoviraju uravnoteženu odgovornost oba roditelja, prvenstveno korištenje proporcionalnog dijela roditeljskog dopusta te od ove godine i očinskog dopusta. Uz to, omogućuju i brojne pogodnosti za zaposlene. „Među poslodavcima koji su se dobivanjem MAMFORCE standarda istaknuli kao poželjno mjesto rada veliki je udio onih koji pružaju financijsku podršku za rođenje djeteta – 67%, blagdanske poklone djeci osigurava njih 80%, slobodne dane za različite obiteljske potrebe – rođenje djeteta 97%, bolest djeteta 77%, prvi dan škole 70%,  privikavanje na vrtić 67%, bolest člana obitelji 57%. Dio poslodavaca organizira i dan za obitelj i djecu, kampove za djecu tijekom školskih praznika, edukacije za djecu i roditelje, te osigurava popuste na različite za život korisne usluge. Poslodavci time dodatno doprinose demografskim politikama, često iznad zakonskog minimuma“ – rekla je Diana Kobas Dešković na događaju Povezanost demografskih politika i poslovnih praksi u sklopu kojega je održana svečana dodjela MAMFORCE© Standarda.

Događaj Povezanost demografskih politika i poslovnih praksi organiziran je u sklop projekta Re-kreiraj posao i život za žene i muškarce koji promiče uravnoteženu roditeljsku odgovornost. Provedbu projekta sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, jednakost i građanstvo). Koordinator projekta je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a partneri su Hrvatska zajednica županija i Spona Code.

Projekt Re-kreiraj posao i život za žene i muškarce promiče uravnoteženu roditeljsku odgovornost. Naime, rodno uvjetovanim stereotipima društvo očekuje da se o djeci primarno brinu majke dok se očeve obeshrabruje u preuzimanju aktivnije uloge u roditeljstvu. Cilj projekta je povećati osviještenost i utjecati na nejednaku podjelu odgovornosti unutar obitelji kao i na nepovoljnu poziciju zaposlenih majki i općenito roditelja.

Izvor: Mamforce Foto: Marko Todorov / CROPIX