Zagreb, 21. studenoga 2020. (Fina) – Potrošači kojima je pokrenuta ovrha, odnosno dužnici koji nemaju dovoljno sredstava na računima za otplatu duga, mogu u Fini, u Zagrebu, u Ulici grada Vukovara 70, dobiti besplatno individualno financijsko savjetovanje o dugu i savjetodavnu pomoć. Financijski savjetnici iz Udruge Padobran individualnim pristupom informiraju i educiraju dužnika te nude mogućnosti konkretnih rješenja za svakog pojedinog dužnika.

Hrvatska udruga banaka (HUB) i Udruga za financijsku inkluziju Padobran pokrenuli su kampanju naziva „Znanjem do financijskog oporavka“ koja traje od listopada 2020. do siječnja 2021. godine. Fina se priključila kampanji te u poslovnici Fine u Zagrebu, u Ulici grada Vukovara 70, osigurala prostor za financijske savjetnike Udruge Padobran, gdje se zainteresirani dužnici mogu javiti za savjet i informacije o mogućnostima otplate duga.  

Sve informacije o aktivnostima i savjetima za građane s financijskim poteškoćama nalaze se na web stranici znanjemdofinancijskogoporavka.hr, a besplatna savjetovanja održavaju se radnim danom od 9 do 17.30 sati u poslovnici Fine u Ulici grada Vukovara 70 u Zagrebu. Također, građani mogu dobiti sve informacije o aktivnostima putem email adrese info@padobran.hr i telefonskog broja: 01/4844877.

Veliki broj dužnika ima manji iznos dugovanja, međutim često uz više vjerovnika. Svaki dužnik ima svoje specifičnosti i uzroke zbog kojih se našao u situaciji u kojoj ne može uredno izvršavati svoje financijske obveze. Stoga se svakom dužniku pristupa individualno, uz ponudu konkretnih rješenja za otplatu duga.

Savjetovanje o dugu („debt advice“) je pomoć koju pružaju neovisni stručnjaciprezaduženim ili potencijalno prezaduženim kućanstvima s ciljem pronalaska najboljeg mogućeg načina izlaska iz situacije prezaduženosti. Savjetovanje  može uključivati pružanje informacija, planiranje i uravnoteživanje budžeta, pomoć u procesu zaključivanja nagodbi s vjerovnicima, pregovore s kreditorima i druge slične aktivnosti. Savjetovanja provode stručnjaci Udruge Padobran specijalizirani za financijsko savjetovanje, a sam program je u skladu sa smjernicama Europske komisije o pravu građana na dostupnost i kvalitetu usluge savjetovanja o dugu.

Dužnici će u navedenoj poslovnici moći dobiti sljedeće informacije:

  • stanje duga u Fini, osnove za pokretanje ovrha i popis vjerovnika,
  • analizu financijskog stanja, prihoda i obveza,
  • mogućnosti korištenja mjera za olakšanja otplate kod kreditora,
  • mogućnosti sporazuma o otplati duga s vjerovnicima,
  • mogućnosti restrukturiranja i jednokratne otplate dugova uz diskont,
  • zaključak koji uključuje praktične informacije iz upravljanja financijama, ovisno o individualnim mogućnostima pojedinog dužnika.

Dužnici kojima je potrebna detaljnija i dugotrajnija analiza, nastavit će proces savjetovanja u dogovorenim terminima u prostorijama udruge.

Svjesni smo da brojne parametre osobnih financija ne možemo mijenjati jer kriza je utjecala  na prihode građana, a neki su na žalost izgubili radno mjesto. Međutim, pravovremenom edukacijom i informiranjem možemo pomoći građanima koji imaju smanjene prihode. Informiranje o pravima i mogućnostima korištenja različitih modela olakšanja otplate duga i sporazuma s vjerovnicima, ključno je u prevladavanju negativnih efekata ove krize. Stoga, želimo pozvati i ohrabriti građane s financijskim poteškoćama da ne odgađaju ili zanemaruju stanje svojih financija, već da kroz razgovor i traženje individualnog rješenja potraže pomoć i informiraju se o svim mogućnostima“, izjavio je direktor HUB-a, Zdenko Adrović.

„Fina u sustavu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima sudjeluje kao provedbeno tijelo, odnosno svojim stručnim, tehnološkim i informacijskim rješenjima omogućava elektroničku provedbu ovrhe u skladu s donesenim propisima. Međutim, zbog  iskustva koje imamo u provedbi ovrhe, svojim savjetima i prijedlozima možemo pomoći svim dionicima sustava te time i široj društvenoj zajednici što uvijek rado i činimo. Najjeftinije i najbolje rješenje otplate duga za dužnike ali i za vjerovnike je međusobni dogovor o otplati duga. Često puta dužnici nisu dovoljno motivirani učiniti prvi korak i kontaktirati vjerovnika jer smatraju kako nisu dovoljno stručni ili iz nekog drugog razloga, dok s druge strane vjerovnici ponekad nemaju dovoljno povjerenja u dužnike. Stoga smo podržali ovaj projekt te u našoj poslovnici u Zagrebu u Ulici grada Vukovara 70, omogućili prostor u kojem će dužnik o svom problemu moći razgovarati s članovima Udruge za financijsko savjetovanje Padobran te dobiti savjet ili uz eventualno njihovo posredovanje pokušati s vjerovnikom dogovoriti način otplate duga“, napomenula je članica Uprave Financijske agencije (Fina), Vinka Ilak.

„Dugovi, blokada računa i ovrhe često građane dovedu u situaciju prezaduženosti i financijske isključenosti. Dugogodišnjim iskustvom u radu s prezaduženim i blokiranim građanima naučili smo koliko je važan individualan pristup i vođenje kroz proces izlaska iz duga. Potrebe građana za savjetovanjem o dugu rastu u razdoblju ekonomske nesigurnosti uzrokovane pandemijom. Individualno i proaktivno savjetovanje o dugu predstavlja jedan od najučinkovitijih načina za rješavanja problema prezaduženosti te nam je drago nam je da su HUB kao nositelj projekta i FINA kao partner u projektu koji je pružio priliku da se savjetovanje odvija u njihovim poslovnicama, prepoznali učinkovitost ovog pristupa“, rekao je predsjednik Udruge Padobran i Udruge malih i srednjih poduzetnika u HUP-u, Igor Škrgatić