Zagreb, 9. rujna 2022. (GIA) – Ukupne neizvršene obveze plaćanja poslovnih subjekata i potrošača-građana premašile su na dan 31. kolovoza 2022. 30 milijardi kuna. Od toga, ukupan dug poslovnih subjekata – pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost – iznossio je nešto više od 5 milijardi kuna, dok je dug potrošača – fizičkih osoba koje ne obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost i koje se ne bave slobodnim zanimanjem – premašio s kamatama 25 milijardi kuna, objavila je Fina.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. kolovoza 2022. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 14.350 poslovnih subjekata, što je za 172 poslovna subjekta ili 1,2 % više u odnosu na srpanj 2022. g. i 567 poslovnih subjekata ili 3,8% manje u odnosu na kolovoz 2021. godine.

Tablica Evidentirane dospjele neizvršene osnove za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret ovršenika POSLOVNIH SUBJEKATA

Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 4 milijarde kuna (glavnica), što je za 279,4 milijuna kuna (6,5%) manje u odnosu na srpanj 2022. godine, a 404,5 milijuna kuna (9,2%) manje u odnosu na kolovoz 2021. g. Kamate su iznosile 1 milijardu kuna (tablica 1).

Od 14.350 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 6.492 su pravne osobe (45,2%) i na njih se odnosi 2,8 milijardi kuna ili 68,7% iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 7.858 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 1,3 milijarde kuna.

U odnosu na stanje u srpnju 2022. godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanjeveći je za 3,9%, ali je iznos neizvršenih osnova manji za 8,9%. Ukupan broj fizičkih osoba, kao i iznos njihovih neizvršenih osnova, manji su za 0,9%.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. kolovoza 2022. g., u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirana su 232.304 potrošača, što je za 0,4% manje nego u prethodnom mjesecu, a 3,7% manje nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 18,4 milijarde kuna (glavnica), što je za 0,6% manje u odnosu na srpanj 2022., a 2,1% više u odnosu na kolovoz 2021. godine. Kamate su iznosile 6,7 milijardi kuna.

TABLICA Evidentirane dospjele neizvršene osnove za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret ovršenika POTROŠAČA

Najveći dio duga, u iznosu od 5,7 milijardi kuna (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 6,5 milijardi kuna.

Izvor: Fina

Objavljeno 9. rujna 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM