Zagreb, 9. rujna 2022. (GIA) – U srijedu, 7. rujna, u Zagrebu je održan nacionalni sastanak dionika tranzicije hrvatskih otoka na čistu energiju. Cjelodnevno događanje otvorila je državna tajnica Spomenka Đurić, a predstavnici Tajništva za otoke nastavili su priču o preprekama koje su prepoznali u suradnji sa otočkim dionicima te nnaputcima koje su pronašli kako bi prevladali te prepreke, a koje su prikazane u radnoj verziji studije ”Hrvatski otoci – Regulatorne prepreke i preporuke za prijelaz na čistu energiju”.

Organizatori događanja su Inicijativa za čistu energiju EU otoka pri Europskoj komisiji te Uprava za otoke pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU

Sastanku su prisustvovali sudionici iz brojnih sektora važnih za provedbu energetske tranzicije otoka: predstavnici vodećeg konzorcija Inicijative za čistu energiju EU otoka, predstavnici Ministarstva prostornog planiranja, Ministarstva kulture, Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, predstavnici Hrvatske regulatorne energetske agencije, otočni koordinatori i predstavnici lokalnih i regionalnih razvojnih agencija otočnih županija, predstavnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Instituta Hrvoje Požar i mnogi drugi.

Prepreke i potencijalna rješenja

Sudionici su se bavili sljedećim pitanjima:

  • Kakva je budućnost energetske tranzicije na otocima?
  • Kako ćemo je financirati?
  • Što nas čeka u novom programskom razdoblju?
  • Tko će raditi na provedbi tranzicije?
  • Koje su barijere, koji su potencijali i kako ćemo zajedno podržati tranziciju na otocima?

Kao glavne prepreke istaknute su:

Nedostatak strategije i koordinacije prelaska na čistu energiju, što znači da ne postoje radna tijela koja se bave isključivo energetskom tranzicijom otoka. Kao rješenje predloženo je osnivanje radne skupine pri novooformljenom Vijeću za otoke, uključivanje lokalnih akcijskih grupa i pojačan angažman otočnih koordinatora.

Nedostatak potpornih mehanizama prilagođenih karakteristikama i kapacitetima otoka – sredstva za financiranje energetske tranzicije na otocima postoje, no kapaciteti i znanje otočnih dionika nisu dovoljni za adekvatno iskorištavanje tih sredstava. Dionike na otocima potrebno je educirati o načinu i procedurama prijave na takve natječaje.

Primjer dobre prakse: Nakon energetske akademije na Korčuli i inicijative sudionika prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u kolovozu ove godine raspisan je natječaj za organizacije civilnog društva koji je ovoga puta uvrstio područje energetike i dodatne bodove za nerazvijena područja kao što su otoci. Na slične natječaje otočne organizacije mogu se prijaviti i putem poziva MRRFEU-a čije se raspisivanje očekuje početkom rujna

Uz navedene našle su se prepreke kao što su integracija energetske tranzicije u prostorno planiranje, dugotrajni postupci dobivanja dozvola za projekte u energetici, nedostatak podrške energetskim zajednicama i zadrugama i drugi.

Tajništvo za otoke za navedene barijere predlaže raznolika rješenja koja su pronašli tijekom protekle dvije godine komunicirajući i surađujući sa stanovnicima otoka, otočnim dionicima i važnim institucijama, a sve uz potporu regionalnog partnera, Pokreta Otoka.

Finalna verzija studije ”Hrvatski otoci – Regulatorne prepreke i preporuke za prijelaz na čistu energiju” bit će objavljena u prosincu 2022. godine.

Izvor i foto: Pokret otoka